*

I. "All walks of life" tức là gì?

"All walks of life" nghĩa là tất cả các tầng lớp thôn hội , các khía cạnh trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Walks of life là gì

a walk of life : tầng lớp buôn bản hội, địa vị xã hội, nghề nghiệp, bài toán làm; lĩnh vực vận động (của một người)

Ví dụ:

You have just entered a new walk of life with many changes.–>Bạn chỉ mới phi vào một bước ngoặt new của cuộc sống với các thay đổi.I meet people from every walk of life.–>Tôi gặp gỡ nhiều bạn thuộc đủ rất nhiều tầng lớp.

II. Phương pháp dùng All và All of


Dùng All, All of trước từng loại danh từ núm thể- All hầu hết được dùng trước danh từ ko đếm được với danh từ đếm được số nhiều, ví dụ như như all the water (tất cả số nước đó), all my friends (tất cả bạn bè tôi).

- tuy nhiên all cũng rất có thể đứng trước danh tự đếm được số ít khi danh trường đoản cú đó rất có thể được phân phân thành nhiều phần, lấy ví dụ như all that week (cả tuần đó), all my family (cả gia đình tôi), all the way (toàn cỗ quãng đường).

- họ cũng rất có thể dùng All (of) trước danh từ riêng biệt (như tên địa danh hoặc nhà văn, đơn vị thơ...)Ví dụ:All (of) London knew about her affairs. (Toàn bộ thành phố Luân Đôn hầu như biết về những vụ ngoại tình của cô ý ấy.)

All và All of đều có thể bổ nghĩa mang lại danh từ với đại từ.

- lúc đứng trước một danh từ tất cả từ hạn định (determiner) như the, my, this.... Thì hoàn toàn có thể dùng cả all hoặc all of. All thường được dùng hơn.Ví dụ:She"s eaten all (of) the cake. (Cô ấy đã ăn uống hết toàn cục chiếc bánh.)All (of) my friends lượt thích riding. (Tất cả bạn bè tôi đầy đủ thích đánh đấm xe.)

- lúc đứng trước một danh từ bỏ mà không tồn tại từ hạn định (determiner), thì chúng ta không cần sử dụng of.Ví dụ:All children can be difficult. (Tất cả trẻ nhỏ đều có thể khó chiều.)KHÔNG DÙNG: All of children can be difficult. 

Dùng All of trước đại từ bỏ nhân xưng (personal pronoun)- Với những đại từ bỏ nhân xưng, bọn họ dùng all of + us/you/them.

Xem thêm: Công Ty Lữ Hành Hanoitourist, Hanoitourist : Tổng Công Ty Du Lịch Hà Nội

- All of us/you/them có thể vào vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ.Ví dụ:She has invited all of you. (Cô ấy vẫn mời toàn bộ các bạn.)Marry sent all of them her love. (Mary gửi lời yêu thương mang đến tất cả bọn họ.)All of us can come tomorrow. (Tất cả chúng tôi đều rất có thể đến vào trong ngày mai.)KHÔNG DÙNG: All we can come tomorrow.

Dùng All sau đại tự (pronoun)- chúng ta cũng có thể dùng all sau đại trường đoản cú khi nó đóng trách nhiệp vai trò là tân ngữ.Ví dụ:She has invited you all. (Cô ấy đang mời tất cả các bạn.)Marry sent her love to them all. (Mary gởi lời yêu thương thương mang đến tất cả đàn họ.)I"ve made us all something lớn eat. (Tớ vừa bắt đầu làm một chút đồ ăn cho toàn bộ chúng ta.)

- Ta ko dùng all sau đại từ bỏ khi nó đóng vai trò là bửa ngữ (khi lép vế be) hoặc trong các câu vấn đáp ngắn gọn.Ví dụ:I think that"s all of them. (Tôi nghĩ rằng tất cả lũ họ.)KHÔNG DÙNG: I think that"s them all.A: Who did she invite? (Cô ấy đã mời ai)B: All of us. (Tất cả bọn chúng ta.)KHÔNG DÙNG: Us all.

- Với những danh trường đoản cú số ít khác, bọn họ thường ko dùng all mà dùng whole, ví dụ như the whole story (toàn bộ câu chuyện).

Lược bỏ mạo trường đoản cú The sau All- Đôi khi chúng ta cũng có thể lược bỏ mạo từ the sau all, khi tất cả số đếm trước danh từ, ví dụ như như all (the) three brothers (tất cả bố người bạn bè trai).

- họ thường lược bỏ the trong những cụm all day (cả ngày), all night (cả đêm), all week (cả tuần), all year (cả năm), all winter (suốt cả mùa đông), và all summer (suốt cả mùa hè).Ví dụ:She stayed here all day. (Cô ấy tại đây cả ngày.)KHÔNG DÙNG: She stayed here all the day.

 All trong câu che định- All + noun thường không được sử dụng trong câu che định (như All Americans don"t like hamburgers: Tất cả người Mỹ hồ hết không phù hợp hăm bơ gơ). Cầm vào đó bọn họ thường dùng Not all + noun + cồn từ dạng khẳng định....Ví dụ: Not all Americans like hamburgers. (Không nên tất khắp cơ thể Mỹ gần như thích hăm bơ gơ.)

- Lưu ý: Not all (không bắt buộc tất cả), khác với No (không ai/cái gì).Ví dụ:Not all birds can fly. (Không phải toàn bộ các loại chim đều hoàn toàn có thể bay.)No birds can play chess. (Không loại chim nào biết nghịch cờ.)