*

... D) nghệ an 58 Đảng cùng sản Việt phái mạnh thay tên thành Đảng cùng sản Đông Dương vào khoảng nào? a) tháng 10/1930 b) mon 11/1930 c) mon 12/1930 d) mon 3/1935 59 Đại hội Đảng cùng sản Đông Dương ... Trào lưu yêu nước Việt Nam? a Đông dương cộng sản Đảng b Hội Việt phái nam cách mạng niên c trận mạc Việt minh Trang 110 d 110 An phái mạnh cộng sản Đảng người sáng tác Cương lónh giải pháp mạng Đảng ta ai? a b Nguyễn ... Thư bỏ ra cùng sản Việt nam giới (thành lập trong thời điểm tháng 3/1929 Hà Nội) ai? Ngô Gia trường đoản cú Nguyễn Đức Cảnh è Văn Cung Trònh Đình Cửu 57 Hội nghò hợp tổ chức triển khai cùng sản để thành lập Đảng cộng sản Việt nam (02/1930)...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử đảng cộng sản việt nam


*

... Dương cộng sản Đảng, An nam giới cộng sản Đảng Đông Dương cùng sản liên đoàn b) Đông Dương cộng sản Đảng An nam giới cộng sản Đảng áp án c) An phái nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn d) Đông Dương cùng ... 21: tổ chức triển khai cộng sản đời Việt Nam? a Hội Việt phái mạnh giải pháp mạng niên b Đông Dương cùng sản Đảng lời giải c An phái nam cộng sản Đảng d Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 22: bỏ ra cộng sản Việt phái nam ra đời ... è Văn Cungđáp án Câu 24: Đông Dương cộng sản Đảng An phái nam cùng sản Đảng đời từ tổ chức tiền thân nào? a Tân Việt cách mạng Đảng b Hội Việt nam biện pháp mạng Thanh niênđáp án c Việt nam giải pháp mạng đồng...
*

... Tố dân tộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa Việt phái nam (luận cương cứng trị); đổi tên Đảng cộng sản Việt phái mạnh thành Đảng cùng sản Đông Dương… hoàn cảnh xã hội Việt nam giới lúc cho biết quan điểm bộc lộ nhiều ... Trước Đảng cộng sản Việt nam đời, nước ta xuất nhiều tổ chức triển khai trị đấu tranh chống thực dân Pháp, thất bại, tinh giảm định kỳ sử ko đề con đường lối bí quyết mạng đắn + tháng ngày năm 1930, Đảng cộng sản Việt ... Trị Đảng - Về mục tiêu chiến lược phương pháp mạng Việt Nam: cương lĩnh rõ : “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa bí quyết mạng nhằm tới xóm hội cộng sản (Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng...
*

... Tổ chức triển khai cộng sản Việt nam giới - Đông - An Dưong cộng sản Đảng; nam cùng sản Đảng; - Đông Dương cộng sản Liên đoàn  Sự đời tổ chức cùng sản nước ta vòng tháng chứng tỏ xu thành lập Đảng cùng sản đã^trở ... áp vô sản giới, vô sản Pháp đường hành động Ý nghĩa đời Đảng cộng sản Việt nam giới cưng cửng lĩnh trị Đảng - Đảng cùng sản Việt phái mạnh bước ngoặt mũm mĩm kế hoạch sử bí quyết mạng Việt Nam; phản ánh thống tứ tưởng, ... Khắc tên Đảng Đảng cộng sản Việt phái mạnh ? Cưong lĩnh trị Đảng cùng sản Việt phái nam cưng cửng lĩnh xác định rõ ràng đắn phương hướng rán lược cua biện pháp mạng Việt Nam: - về tính chất: cách mạng Việt nam cách...
*

... phái nam thông qua? A cưng cửng lĩnh Đảng Lao cồn Việt C.Chính cưng cửng Đảng Lao đụng Việt phái nam nam B cương lĩnh giải pháp mạng Việt phái nam D Luận cương biện pháp mạng Việt phái nam Câu 59: Việt phái mạnh bước đầu quan hệ nước ngoài giao ... Minh D Lê Hồng Phong Câu 12: Đảng cộng sản Việt nam giới đổi tên thành Đảng Công sản Đông Dương vào khoảng thời gian nào? A 1930 B 1931 C 1932 D 1929 Câu 13: Chương trình hành vi Đảng cùng sản Đông Dương công ... Mạng Việt nam giới là? A nhỏ mặt đường phương pháp mạng vô sản B nhỏ mặt đường bí quyết mạng dân tộc, dân chủ, dân chúng C con đường giải pháp mạng bốn sản dân quyền thổ địa bí quyết mạng D bé mặt đường cách mạng tư sản dân quyền Câu...

Xem thêm: Làm Gì Trong Mùa Dịch Để Có Tiền, Làm Gì Để Có Tiền Trong Mùa Dịch


... Dương cùng sản Đảng, An phái mạnh cùng sản Đảng Đông Dương cùng sản liên đoàn b) Đông Dương cộng sản Đảng An phái mạnh cùng sản Đảng áp án c) An nam giới cộng sản Đảng Đông Dương cùng sản liên đoàn d) Đông Dương cộng ... Bộ? a đảng viên - bí thư Trịnh Đình Cửu b đảng viên - bí thư Ngô Gia tự c đảng viên - túng thiếu thư Trịnh Đình Cửu d đảng viên - túng thư trần Văn Cungđáp án Câu 24: Đông Dương cộng sản Đảng An phái nam cùng ... An phái nam cùng sản Đảng d Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 22: bỏ ra cộng sản nước ta thành lập nào? a vào cuối tháng 3/1929đáp án b Đầu tháng 3/1929 c 4/1929 d 5/1929 Câu 23: bỏ ra cùng sản tất cả đảng viên?...
... Triển 19 30 -19 51, Đảng cùng sản vn đề cương cứng lĩnh trị vào thời gian nào: →3 cương cứng lĩnh vào 19 30 ,19 51( năm 19 30 đời cương cứng lĩnh) Câu 17 2: Trong cương cứng lĩnh thứ hai /19 51, Đảng ta khẳng định nhận thức đường ... Là: →Nhân dân Câu 17 5: Đại hội Của Đảng định bóc tách Đảng Đảng cộng sản nước VN, Lào Campochia: →Đại hội II Câu 17 6: Thực nghị trị quân ta mở chiến dịch tây bắc 10 /19 52 Câu 17 7: 20 /11 /19 53, Nava cấp ... II Đảng (1/ 1959) Câu 212 : Đường lối phương pháp mạng xóm hội nhà nghĩa khu vực miền bắc thông qua đại hội nào: →Đại hội III Câu 213 : phương diện trận dân tộc giải phóng khu vực miền nam Việt nam đời nào: →20 /12 /19 60 Câu 214 :...
... Quan điểm Câu 10: Phân tích định hướng Đảng tăng nhanh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn? contact thực tiễn? - trình diễn sơ qua vai trò nông nghiệp, nông thôn nông dân - Về công nghiệp ... Công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn: văn bản - Về qui hoạch cách tân và phát triển nông thôn: ngôn từ - Về giải việc làm, lao rượu cồn nông thôn: ngôn từ - contact thực tiễn Câu 11: Nêu khái niệm ... Nghĩa Câu6 : Phân tích nội dung mặt đường lối binh cách chống thực dân Pháp năm đầu kháng chiến (1946-1947)? - lý do kháng chiến trình xuất hiện đường lối - nội dung mặt đường lối: + mục tiêu kháng...
... Kiểm tra môn địa lớp 11 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan liêu MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Câu ĐL 1114 ngân hàng quốc dân Braxin nước có diện tích lớn A thiết bị Mỹ la tinh B thiết bị ba châu mĩ C thứ tứ giới D Ý A B PA: D Câu ĐL 1114 ngân hàng quốc dân ncb ... PA: C Câu 187 ĐL 1111 ngân hàng ncb Số thành phố Hoa Kỳ tất cả số dân triệu A B C D PA: D Câu 188 ĐL 1111 NCB thành phố đông dân Hoa Kỳ A Niu Iooc B Bôxtơn C vệt Angiơlét D Xan phanxcô PA: A Câu 189 ĐL 1111 ngân hàng quốc dân ncb ... Trường phổ biến Nam Mỹ (MERCOSUR) PA: A Câu 62 ĐL 1116 CBH thời gian coi năm đời hòa hợp Châu Âu A năm 1951 B năm 1957 C năm 1958 D năm 1967 PA: B Câu 63 ĐL 1116 CBB cộng đồng châu Âu (EU) thành lập...
... A Câu 14: tổ chức cùng sản đời Việt Nam? a Hội Việt phái mạnh cách mạng niên b Đông Dương cùng sản Đảng c An phái mạnh cộng sản Đảng d Đông Dương cùng sản liên đoàn Đáp án: b Câu 15: bỏ ra cộng sản đảng ... án: c Câu 19: Đại biểu tổ chức triển khai cộng sản tham dự lễ hội nghị thành lập và hoạt động Đảng đầu năm 1930? a) Đông Dương cùng sản Đảng, An phái nam cộng sản Đảng Đông Dương cùng sản liên đoàn b) Đông Dương cùng sản Đảng ... Đảng An nam giới cộng sản Đảng c) An phái mạnh cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn d) Đông Dương cộng sản Đảng Đông Dương cùng sản liên đoàn Đáp án: b Câu 20: ngôn từ sau nằm cương lĩnh Đảng? a...
từ khóa: thắc mắc về lịch sử đảng cộng sản việt nam có đáp ántrắc nghiệm lịch sử vẻ vang đảng cùng sản việt nam276 câu hỏi trắc nghiệm mặt đường lối đẳng cộng sản việt nam dap anxcâu hỏi trắc nghiệm mặt đường lối đảng cộng sản việt namcau hoi on tap lich su dang cong san viet namcau hoi trac nghiem duong loi dang cong san viet nam giới chuong duong loi dau tranh gianh chinh quyencâu hỏi trắc nghiệm về đảng cộng sản vn có đáp ántrắc nghiệm đường lối bí quyết mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp ántrắc nghiệm môn mặt đường lối đảng cùng sản vn có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm về lịch sử dân tộc đảng cộng sản việt namcâu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang đảngcác dạng thắc mắc trắc nghiệm lịch sử hào hùng đảngcâu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng đảng haycâu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảng gồm đáp ánđáp án câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng đảngNghiên cứu vớt sự biến đổi một số cytokin ở người mắc bệnh xơ cứng so bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường tàu việt namBiện pháp quản lý hoạt hễ dạy hát xoan trong trường trung học các đại lý huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý chuyển động học tập của học sinh theo hướng phát triển khả năng học tập bắt tay hợp tác tại những trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện bố chẽ, thức giấc quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục đào tạo và giảng dạy trong câu hỏi tuyên truyền, giáo dục, vận động xây cất nông thôn new huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu vãn về mô hình thống kê học sâu và áp dụng trong nhấn dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu kĩ năng đo tích điện điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm gọi công cụ reviews hệ thống đảm bảo bình yên hệ thống thông tinThơ nôm tứ hay trào phúng hồ nước xuân hươngSở hữu ruộng khu đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXChuong 2 dấn dạng rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự so với người dưới 18 tuổi phạm tội trong quy định hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sinh hoạt thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG sale TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng bà mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài tập thiết bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8