*

1. “Too good to be true” nghĩa là gì?

“Too good to be true” là các từ chỉ một việc tốt đến mức cạnh tranh tin, hoặc tất cả vẻ tốt nhất nhưng không tồn tại thật.

Bạn đang xem: Too good to be true là gì

Ex :

- I’m afraid you were quoted the wrong price. I thought it was too good to lớn be true.” (Tôi e rằng bạn đã được làm giá sai. Tôi cho là nó “quá giỏi để trở nên sự thật”!)

- I had to ask them khổng lồ repeat their salary offer because it just seemed too good lớn be true!

 Tôi đang yêu mong họ (phía tuyển chọn dụng) lặp lại mức lương họ đề xuất bởi chỉ là, ngoài ra nó “quá xuất sắc để là sự thật”!

- When we saw some of their results, <…> we thought it was almost too good to lớn be true,” Conway told đài truyền hình bbc Radio Sheffield.

Conway nói với đài truyền hình bbc Radio Sheffield: “Khi công ty chúng tôi thấy một số tác dụng của họ,<…> chúng tôi nghĩ rằng nó gần như là là “quá xuất sắc để đổi thay sự thật”.

2. Cách thực hiện TOO trong câu


Too hay đứng trước tính tự (Adjective) với Trạng trường đoản cú (adverb) để biểu thị tình trạng vượt vượt sự mong đợi.

2.1 khi TOO đứng trước Tính từ (Adjective)

Cấu trúc 1: Điều gì quá… nhằm ai đó thao tác làm việc gì đó.S + be + Too + Adjective + For Somebody to bởi vì something.

Xem thêm: Các Hãng Rượu Nổi Tiếng Nhất Thế Giới, Top 8 Thương Hiệu Rượu Nổi Tiếng Nhất Thế Giới

Ví dụ:

+ This shirt is too small for him lớn wear. (for him not for he)

+ This milk is too cold for her lớn drink. (for her not for she)

Cấu trúc 2: Điều gì/ai đó quá… cho việc gì đó.S + be + Too + Adjective + For something.

Ví dụ:

+ She is too young for that posision. (Cô ấy quá trẻ mang lại vị trí đó.)

+ It is too expensive for a bike. (Cái giá quá đắt mang lại một loại xe đạp.)

Cấu trúc 3: Điều nào đấy quá… khiến cho ai đó cần thiết làm gìS + be + Too + Adjective + that Somebody can/could not vì chưng something..

Ví dụ:The house is too expensive that I could not buy it. (Ngôi công ty quá đắt khiến cho tôi quan yếu mua.)He is too handsome that I could not even look into his eyes. (Anh ấy quá rất đẹp trai khiến cho tôi không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt.)

Cấu trúc này thường xuyên ở dạng bao phủ định và biện pháp dùng như thể với cấu trúc So + Adjective + that + Clause.

2.2 khi TOO đứng trước Trạng từ (Adverb)

Cấu trúc:1. S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + For Somebody to vì something.2. S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + that Somebody can/could not vì chưng something.

Ví dụ: He runs too fast for me to lớn catch up. (Anh ta chạy quá nhanh so với tôi để đuổi kịp.)He runs too fast that I can not catch up. (Anh ta chạy thừa nhanh khiến cho tôi thiết yếu đuổi kịp.)

Nếu cồn từ sau nhà ngữ là to lớn Be thì ta sẽ sử dụng Too + Adjective, nếu như theo sau công ty ngữ là cồn từ thường xuyên thì ta cần sử dụng Too + Adverb