- Vào trong năm 70, 80 của rứa kỉ XIX, sau khi chấm dứt kênh đào Xuy-ê, những nước tư phiên bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi.

Bạn đang xem: Tóm tắt lịch sử châu phi

*

- Đầu thế kỉ XX việc phân loại thuộc địa giữa những đế quốc sinh hoạt châu Phi căn bản đã hoàn thành.


Chế độ cai trị hà khắc của chủ nghĩa thực dân đã có tác dụng bùng lên trào lưu đấu tranh giành độc lập của dân chúng châu Phi.

*

=> Phong trào đấu tranh chống thực dân của dân chúng châu Phi hầu hết thất bại (trừ Êtiôpia).

*

Lược trang bị thuộc địa của những nước đế quốc sinh hoạt châu Phi đầu gắng kỉ XX

 

c) lý do thất bại và ý nghĩa sâu sắc lịch sử


* vì sao thất bại: chênh lệch lực lượng, trình độ chuyên môn tổ chức thấp, bị thực dân lũ áp.

Xem thêm: Cách Chế Ảnh Chúng Ta Của Hiện Tại Chế Ảnh Chúng Ta Của Hiện Tại

* Ý nghĩa:

- Thể hiện lòng tin yêu nước, chế tác tiền đề cho quy trình sau - đầu rứa kỉ XX.

- phong trào đấu tranh sinh sống châu Phi bao gồm đấu tranh bảo đảm an toàn độc lập và đấu tranh chống ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân.


ND chính

Những câu chữ cơ phiên bản về quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực người ở châu Phi, những cuộc đương đầu tiêu biểu, nguyên nhân thất bại và ý nghĩa sâu sắc lịch sử của phong trào đấu tranh sinh sống châu Phi.

 Sơ đồ tứ duy các nước Châu Phi cùng Mỹ La tinh

dechehoisinh.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp dechehoisinh.vn


Cảm ơn bạn đã áp dụng dechehoisinh.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép dechehoisinh.vn gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.