Khi học về tính chất của một chất khí như thế nào đó, thắc mắc được đặt ra là làm cố gắng nào để hiểu rằng chất khí đó nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí Oxi O2 , khí Hidro H2 , hay không khí.

Bạn đang xem: Tỉ khối hơi là gì


Vậy tỉ khối của hóa học khí là gì? bí quyết tỉ khối của hóa học khí như thế nào? làm sao tính được tỉ khối của khí, tất cả hổn hợp khí đối với Hidro (H2) tốt so với Oxi (O2), Heli (He) cùng không khí, toàn bộ sẽ được giải đáp qua bài viết này.

I. Tỉ khối của chất khí là gì?

 Khái niệm tỉ khối của chất khí: 

- Tỉ khối là khái niệm chỉ sử dụng cho hóa học khí.

- Để biết khí A nặng trĩu hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh trọng lượng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B (MB).

• Công thức tính tỉ khối của hóa học khí:  

- vào đó: 

*
: tỉ khối của khí A đối với khí B

 MA: trọng lượng mol của khí A

 MB: cân nặng mol của khí B

- Tỉ khối là công thức khẳng định phân tử khối của chất khí A so với hóa học khí B xem chất A nặng hay khối lượng nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần.

II. Khí A nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí B?

• Để biết khí A nặng trĩu hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh trọng lượng mol của khí A với khối lượng mol của khí B.

 - cách làm tính tỉ khối của khí A so với khí B: 

• Hoặc ngược lại, để tìm hiểu khí B nặng hay nhẹ nhàng hơn A từng nào lần, ta so sánh cân nặng mol của khí B so với khí A:

 - bí quyết tính tỉ khối của khí B so với khí A:

*

• Ví dụ: Muốn biết khí Oxi O2 nặng hay nhẹ hơn Hidro H2 bao nhiêu lần?

- Ta tính tỉ khối của Oxi (O2) so với Hidro (H2) : 

*

⇒ Vậy khí oxi nặng hơn khí hidro 16 lần.

III. Khí A nặng trĩu hay khối lượng nhẹ hơn không khí?

• Thực tế, trong không khí là các thành phần hỗn hợp nhiều khí, tuy nhiên, để dễ dàng và đơn giản ta xem đựng 80% khí nito và 20% khí oxi. Cân nặng mol của bầu không khí (tức là một mol không khí) được xem bằng khối lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi:

 Mkk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≈ 29 (g/mol).

• Vậy để tìm hiểu khí A nặng nề hay nhẹ nhàng hơn không khí bao nhiêu lần ta so sánh trọng lượng mol của khí A với trọng lượng mol của bầu không khí (=29g/mol)

 - Công thức tính tỉ khối của khí A so với không khí:

*

• Ví dụ: Khí hidro nhẹ hay nhẹ nhàng hơn không khí bao nhiêu lần?

- Ta tính tỉ khối của Hidro (H2) so với ko khí:

*

⇒ Vậy khí hidro nhẹ hơn không khí 0,069 lần (hay không khí nặng hơn khí hidro 14,49 lần).

IV. Phương pháp tính tỉ khối của chất khí

1. Cách tính tỉ khối đối với Hidro (H2).

- Tỉ khối của khí A đối với Hidro (H2) tính theo công thức: 

*

2. Cách tính tỉ khối đối với Heli (He).

- Tỉ khối của khí A so với Heli (He) tính theo công thức:

*

3. Phương pháp tính tỉ khối đối với Oxi (O2).

- Tỉ khối của khí A so với Oxi (O2) tính theo công thức:

*

4. Phương pháp tính tỉ khối so với ko khí.

Xem thêm: Bst Ảnh Chibi Nam Lạnh Lùng Hình Anime Dễ Thương Nam, Top 19 Ảnh Chibi Nam Lạnh Lùng Mới Nhất 2022

- Tỉ khối của khí A so với không khí tính theo công thức:

*

5. Phương pháp tính tỉ khối của hỗn hợp khí

- Tỉ khối của HỖN HỢP khí A so với KHÍ B tính theo công thức:

*

V. Bài tập vận dụng cách tính tỉ khối của chất khí

Bài 1 trang 69 SGK hoá 8: Có rất nhiều khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , teo , SO2.

Hãy mang đến biết:

a) Những khí như thế nào nặng hay nhẹ nhàng hơn khí hiđro bao nhiêu lần?

b) Những khí như thế nào nặng hơn hay khối lượng nhẹ hơn không khí từng nào lần?

* giải mã bài 1 trang 69 SGK hoá 8:

a) Nhận xét : trong những các khí thì khí hiđro là vơi nhất mH2= 2g vị vậy tất cả các khí mọi nặng rộng khí hiđro. Ta có:

 dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

 dCl2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

 dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

b) dN2/kk = 28/29 ≈ 0,965 (Nitơ nhẹ hơn không khí và bởi 0,965 lần ko khí)

 dO2/kk = 32/29 ≈ 1,10 (Oxi nặng rộng không khí 1,103 lần)

 dCl2/kk = 71/29 ≈ 2,448 (clo nặng rộng không khí 2,448 lần)

 dCO/kk = 28/29 ≈ 0,965 (CO khối lượng nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần ko khí)

 dSO2/kk = 64/29 ≈ 2, 207 (SO2 nặng rộng không khí 2,207 lần).

Bài 2 trang 69 SGK hoá 8: Hãy tìm cân nặng mol của rất nhiều khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối so với không khí là: 2,207; 1,172.

* lời giải bài 2 trang 69 SGK hoá 8:

- trọng lượng mol của những khí cho:

a) 

*
 ⇒ Mx = 1,375.32 = 44(g/mol)

 

*
 ⇒ MY = 0,0625.32= 2(g/mol)

b) 

*
⇒ Mx = 2,207.29 = 64(g/mol)

 

*
⇒ MY = 1,172.29 = 34(g/mol)

Bài 3 trang 69 SGK hoá 8: Có thể thu hồ hết khí nào vào bình (từ hầu hết thí nghiệm trong chống thí nghiệm) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bởi cách:

a) Đặt đứng bình.

b) Đặt ngược bình.

Giải thích việc làm này?

* lời giải bài 3 trang 69 SGK hoá 8: 

- Tính tỉ khối của từng khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan so với không khí, ta có:

 

*

 

*

 

*

 

*


a) Đặt bình ngửa (miệng bình phía lên trời) thu được đông đảo khí bao gồm tỉ khối đối với không khí to hơn 1

- Khí clo nặng rộng không khí 2,45 lần

- Khí cacbon đioxit nặng hơn không khí 1,52 lần

b) Đặt úp bình (miệng bình phía xuống đất) thu được phần đa khí còn lại có tỉ khối so với không khí nhỏ tuổi hơn 1:

- Khí hiđro khối lượng nhẹ hơn không khí và bằng 0,07 lần không khí

- Khí metan CH4 nhẹ rộng không khí và bằng 0,55 lần ko khí.

Hy vọng với bài viết về tỉ khối khí, công thức và phương pháp tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí so với Oxi, Hidro ở trên giúp ích cho các em. Số đông góp ý với thắc mắc những em vui miệng để lại bình công cụ dưới nội dung bài viết để Hay học Hỏi ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.