- Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao từ mẫu (hay giừa một tinh dịch với một tế bào trứng) tạo thành hợp tử

-Thực chất của sự thụ tinh là sự kết hợp 2 bộ nhân đơn bội hay tổ hợp 2 bộ NST của 2 giao tử đực với cái, tạo thành bộ nhân lưỡng bội ở hợp tửcó nguồn gốc từ bố cùng mẹ.

Bạn đang xem: Sự Thụ Tinh Là Gì ? Lợi Ích Và Quy Trình Thực Hiện 21 Sự Thật Về Quá Trình Thụ Tinh Mà Bạn Nên Biết

*

Kiến thức mở rộng tương quan đếnthụ tinh

I. Sự tạo nên giao tử

1. Giao tử đực (tinh trùng)

-1 tế bào sinh dục đực sơ khai qua nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra những tinh nguyên bào.

-Các tinh nguyên bào đến thời kì nhất định sẽ dời lớp tế bào mầm nằm giáp thành ống sinh tinh cùng phát triển lớn ra để hiện ra tinh bào bậc 1.

+ Mỗi tinh bào bậc 1 trải qua giảm phân 1 mang lại 2 tinh bào bậc 2.

+ Mỗi tinh bào bậc 2 trải qua giảm phân 2 cho 2 tinh trùng.

2. Giao tử dòng (trứng)


-1 tế bào sinh dục mẫu sơ khai qua nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra các noãn nguyên bào.

-Noãn nguyên bào lớn lên thành noãn bào bậc 1.

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Nền Máy Tính Xinh Đẹp Nhất Không Thể Bỏ Qua Cho Desktop

+ Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân 1 cho một noãn bào bậc 2 cùng 1 thể cực thứ 1.

Mỗi noãn bào bậc 2 qua giảm phân 2 sẽ cho 1 trứng với 1 thể cực thứ 2.Mỗi thể cực thứ 1 qua giảm phân 2 đến 2 thể cực thứ 2.Cácthể cực sẽ bị tiêu biến.
*

Sự tạo ra giao tử đực cùng cái bao gồm sự giống cùng khác nhau:

+ Giống nhau:

- các tế bào mầm đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần

- Noãn bào bậc 1 với tinh bào bậc 1 đều thực hiện giảm phân để tạo giao tử

+ khác nhau:

*

II. Thụ tinh

- Khái niệm: thụ tinh là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực với một giao tử chiếc để tạo thành hợp tử.

- Bản chất: là sự kết hợp của nhị bộ phận nhân đơn bội (n) trong giao tử tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n) tất cả nguồn gốc từ bố mẹ ở hợp tử.

III. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh

- Giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử không giống nhau về nguồn gốc và sự kết hợp vào thụ tinh đã tạo ra những hợp tử sở hữu những tổ hợp khác nhau → Tạo nguồn biến dị tổ hợp đến chọn giống và tiến hóa.

- Thụ tinh khôi phục lại bộ NST lưỡng bội của loài → gia hạn ổn định bộ NST đặc trưng qua những thế hệ cơ thể.

- bởi đó, người ta thường sử dụng phương pháp lai hữu tính để tạo ra nhiều biến dị tổ hợp nhằm phục vụ cho công tác làm việc chọn giống.