toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Ở châu Phi ngành công nghiệp khai thác khoáng sản phân bố ở những đất nước nào?

A.Li-bi, An-giê-ri, Ma-rốc.

Bạn đang xem: Sông dài nhất châu phi

B.CộngC.Cộng hòa phái mạnh Phi, Ca-mơ-run, Dăm-bi-a.

D.Cộng hòa nam Phi, An-giê-ri, cùng hòa dân nhà Công-gô.


Câu: 22. Một số trong những nước châu Phi có ngành phượt khá vạc triển, tiêu biểu là: A. Ma-rốc, Tuy-ni-di. B. Phái nam Phi, Ê-ti-ô-pi-a. C. Công-gô, Tan-da-ni-a D. Kê-ni-a, Ai Cập.Câu: 23. Tỉ lệ thị dân của những nước châu Phi: A. Không xong xuôi tăng lên. B. Ngày càng bớt xuống. C. Luôn luôn ở mức ổn định định. D. Tạo thêm nhưng không ổn địnhCâu: 24, vận tốc đô thị hóa sinh hoạt châu Phi khá nhanh nhưng ko tương xứng với: A. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. B. Trình độ trở nên tân tiến công nghiệp. C. Sự chuyển dịch cơ cấu tổ chức kinh tế. D. Sự lớn lên của nền tởm tế.

 


Lớp 7 Địa lý
1
0

 A/ giáp B/ Nin thượng

 C/ Công-gô D/Ca-la-ha-ri


Lớp 7 Địa lý
1
0

Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản của châu Phi phân bố đa phần ở: 

A. Cùng hòa phái nam Phi, An-giê-ri, CHDC Công gô.

B. Cùng hòa phái mạnh Phi, Ca-mơ-run, Dăm-bi-a.

C. Cùng hòa nam giới Phi, Ai Cập, An-giê-ri.

D. Li-bi, An-giê-ri, Ma-rốc.


Lớp 7 Địa lý
10
0

 

Môi trường xích đạo ẩm phân bố chủ yếu ở

 

 

A. Bồn địa Công-gô và miền duyên hải phía bắc vịnh Ghi-nê.

B. Phần rất Bắc và rất Nam châu Phi.

 

 

C. Sơn nguyên Đông Phi, bồn địa Nin Thượng và bể địa Sát.

D. Phía bắc với phía phái nam châu Phi.


Lớp 7 Địa lý
3
0

Ngành luyện kim màu sắc được phân bổ ở những non sông nào sau đây?

 

A. An-giê-ri, Ma-rốc, Xu-đăng

B. Cùng hòa nam Phi, Ca-mơ-run, Dăm-bi-a

C. Xa-ra-uy, Ma-li, Xu-đăng

D. Ni-giê, An-giê-ri, Ma-rốc


Lớp 7 Địa lý
3
0

Câu 1: đều nước nào sau đây thuộc khu vực vực Nam Phi?

A. An-giê-ri, Li-bi, Ai cập, 

B. CH nam giới Phi, Ai Cập, Libi.

C. An-giê-ri, Sát, Ê-ti-ô-pi-a.

D. CH nam Phi, Bốt-xoa-na, An-gô-la .

Câu 2: Hoang mạc Ca-la-ha-ri ở ở khu vực nào của châu Phi?

A. Bắc Phi. B. Phái nam Phi. C. Đông Phi. D. Trung Phi.

Câu 3: phần nhiều nước nào tiếp sau đây thuộc khu vực Bắc Phi?

A. Li-bi, Ai cập, CH nam Phi, Bốt-xoa-na

B. An-giê-ri, Li-bi, Ai cập, Sát

C. An-giê-ri, Li-bi, Sát, Ê-ti-ô-pi-a

D. CH phái mạnh Phi, Bốt-xoa-na, Trung Phi, Xô-ma-li


Lớp 7 Địa lý
1
0

6/Các nước bao gồm ngành công nghiệp tương đối cải cách và phát triển là:

A.An-giê-ri, Ai Cập.

Xem thêm: Tổng Hợp Áo Sơ Mi Gucci Nam, Giá Áo Sơ Mi Gucci Chính Hãng

B.Ai Cập, Ni-giê.

C.Cộng hòa phái nam Phi, Ai Cập.

D.Cộng hòa phái mạnh Phi, An-giê-ri.

7.Châu Phi không có hoang mạc, sa mạc như thế nào sau đây?

A.Hoang mạc Xa-ha-ra.

B.Hoang mạc Na-míp.

C.Hoang mạc Ca-la-ha-ri.

D.Sa mạc Gô-bi.

8.Đặc điểm bề mặt các hoang mạc là

A.sỏi đá hoặc phần nhiều cồn cát.

B.các đồng cỏ, cái cây thấp.

C.các đồng bằng phù sa màu sắc mỡ.

D.các cao nguyên trung bộ badan lượn sóng

9.Nguyên nhân khiến hàng chục triệu con người ở châu phi thường xuyên bị nàn đói đe dọa là:

 

A.Sự thống trị của những nước công ty nghĩa thực dân.

B.Bùng nổ số lượng dân sinh và hạn hán.

C.Đại dịch AIDS, bệnh dịch lây lan đe dọa.

D.Xung bất chợt sắc tộc.


Lớp 7 Địa lý
1
0

30. Nền tân tiến cổ đại sinh sống châu Phi là trong những cái nôi của loài người

A. Lịch sự sông Hồng B. Tân tiến sông Ấn - Hằng

 

C. Lộng lẫy Lưỡng Hà D. Tân tiến sông Nin


Lớp 7 Địa lý
4
0

Lớp học trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô mùi hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)