Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bạn sẽ xem: Salute the colors là gì

Bạn đang xem: Salute the colors là gì

*

*

*

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang Lớp 5, Please Wait

*

salute /sə"lu:t/ danh từ
sự chào; biện pháp chào; lời chào (quân sự), (hàng hải) biện pháp chào (tư thế người đứng, cách cầm thiết bị chào, cách kéo cờ chào, cách bắn nhau chào)a salute of swven guns was fired: phun bảy phạt súng chàothe salute: bốn thế chàoto take the salute: nhận kính chào (sĩ quan cao cấp nhất ở một cuộc lễ...) rượu cồn từ chàoto salute someone with a smile: kính chào ai bởi nụ cười (quân sự) kính chào (theo kiểu dáng quân sự)to salute with twenty one guns: phun hai mươi kiểu mẫu phát chào tạo nên chú ý; đập ngay lập tức vào mắt, đập vào tai (như để chào đón)
*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

salute

Từ điển Collocation

salute noun

1 military gesture

ADJ. military, naval | smart | mock

VERB + SALUTE give (sb) The sentry gave a smart salute and waved us on. | acknowledge, return | take The Queen took the salute as the guardsmen marched past.

2 action of respect or welcome

ADJ. final, last | 21-gun, etc. | special | triumphant, victory

PREP. in ~ The guests raised their glasses in salute. | ~ from The retiring editor received a special salute from the local newspaper. | ~ khổng lồ His first words were a salute to lớn the people of South Africa.

Từ điển WordNet

n.

an act of greeting with friendly words và gestures like bowing or lifting the hat

v.

greet in a friendly way

I meet this men every day on my way to work and he salutes me

express commendation of

I salute your courage!

become noticeable

a terrible stench saluted our nostrils

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu