*
Oxit là hợp hóa học của oxi với " width="668">

1. Định nghĩa oxit

– Oxit là hợp hóa học của 2 nguyên tố, trong các số đó có một nguyên tố là oxi.

Bạn đang xem: Oxit là hợp chất của bao nhiêu nguyên tố

Ví dụ:

Cacbon dioxit (CO2), sulfur dioxit (SO2), diphopho pentaoxit (P2O5)…

Sắt (III) oxit (Fe2O3), đồng (II) oxit (CuO) , can xi oxit (CaO)…

2. Bí quyết oxit


* Công thức chung: MxOy Gồm tất cả kí hiệu oxi O tất nhiên chỉ số y cùng kí hiệu thành phần M (có hóa trị n) chỉ số x, 

- Theo luật lệ hóa trị ta có: 2. Y = n . X 

3. Phân các loại oxit

Có 4 loại:

a. Oxit axit:

- hay là oxit của phi kim và tương xứng với một axit

- Ví dụ: 

Lưu huỳnh trioxit có công thức chất hóa học là SO3 tương ứng với axit sunfuric H2SO4

Cacbon đioxit bao gồm công thức chất hóa học là CO2 tương ứng với axit cacbonic H2CO3

Điphopho Pentaoxit tất cả công thức chất hóa học là P2O5 tương xứng với axit là H3PO4

Lưu huỳnh đioxit gồm công thức chất hóa học là SO2 tương ứng với axit là H2SO3

b. Oxit bazo

- thường là oxit của sắt kẽm kim loại và khớp ứng với một bazơ

- Ví dụ:

Natri oxit bao gồm công thức hóa học là Na2O tương xứng với bazơ là NaOH

Canxi oxit gồm công thức chất hóa học là CaO tương xứng với bazơ là Ca(OH)2

Bari oxit bao gồm công thức chất hóa học là BaO khớp ứng với bazơ là Ba(OH)2

Đồng 2 oxit có công thức hóa học là CuO tương xứng với bazơ là Cu(OH)2

c. Oxit lưỡng tính

Là hầu hết oxit khi công dụng với hỗn hợp bazơ, cùng khi tính năng với dung dịch axit sinh sản thành muối cùng nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO.

d. Oxit trung tính

Oxit trung tính nói một cách khác là oxit không chế tạo ra muối, là các oxit không phản ứng với axit, bazơ, nước.

Ví dụ: Cacbon monoxit - CO, Nitơ monoxit - NO,...

4. Cách gọi tên

* thương hiệu oxit bazơ = Tên kim loại (kèm theo hoá trị nếu như kim loại có nhiều hóa trị) + oxit

Ví dụ: 

FeO : sắt (II) oxit.

Fe2O3 : sắt (III) oxit.

CuO : Đồng (II) oxit.

MgO : Magie oxit.

* thương hiệu oxit axit = Tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim + tên phi kim + tiền tố chỉ số nguyên tử oxi + oxit

Tiền tố: - Mono: nghĩa là 1.

- Đi : nghĩa là 2.

- Tri : tức thị 3.

- Tetra : tức thị 4.

- Penta : nghĩa là 5.

Ví dụ: 

SO2 : sulfur đioxit.

Xem thêm: Trường Đại Học Phí Trường Đại Học Sài Gòn (Sgu) Mới Nhất, Học Phí Trường Đại Học Sài Gòn (Sgu) Mới Nhất

CO2 : Cacbon đioxit.

N2O3 : Đinitơ trioxit.

N2O5 : Đinitơ pentaoxit.

5. Cách thức giải bài bác tập xác định công thức oxit

Bước 1: Gọi cách làm của oxit bao gồm dạng R2On

Bước 2: Dựa vào khối lượng mol phân tử hoặc phần trăm khối lượng => khẳng định mối contact giữa R và n

Bước 3: Lập bảng xác minh R phụ thuộc vào n, cho n trường đoản cú 1, 2, 3, 4… ví như đầu bài đã cho thấy thêm R hoặc n thì không phải lập bảng.

Bước 4: Chọn cực hiếm R tương xứng với n và kết luận nguyên tố R

6. Luyện tập

Bài 1: A, B là 2 hóa học khí ở đk thường, A là hợp hóa học của nguyên tố X với oxi (trong kia oxi chiếm một nửa khối lượng), còn B là hợp hóa học của thành phần Y cùng với hiđro (trong đó hiđro chiếm 25% khối lượng). Tỉ khối của A so với B bởi 4. Khẳng định công thức phân tử A, B. Biết trong 1 phân tử A chỉ tất cả một nguyên tử X, 1 phân tử B chỉ gồm một nguyên tử Y.

Đáp án

a bao gồm công thức tổng quát: A:XOn; B:YHm

Trong A, Oxi chiếm một nửa khối lượng:

50X + 800n = 1600n

X = 16n

+ lúc n = 1 => X= 16 (loại)

+ khi n = 2 =>X = 32 (S)

+ khi n = 3 => X = 48 (loại)

+ khi n = 4 =>X = 64 (loại). (Vì Cu tất cả hóa trị I và II )

Vậy X là lưu giữ huỳnh

=>CTPT của A: SO2

Trong B, Hidro chiếm 25% khối lượng

25Y + 25m = 100m

=>Y = 3m (I)

Mà 

=>MYHm = 16 (g/mol)

Y + m=16Y + m=16

Thay (I) vào, ta được:

3m + m = 16

=>m = 4

=>Y = 3m = 12(C) => cách làm phân tử của B: CH4

Bài 2: Một oxit của kim loại M tất cả %M = 63,218. Tìm cách làm oxit.

Đáp án 

Gọi CT: MxOy

%O = 100 - 63.218 = 36.782 (%)

Theo đề bài bác ta có: 

=> 36.782Mx = 1011.488y

=> Mx = 27.5y => M = 27.5y/x

+ nếu như x = 1, y = 1 => M = 27.5 (loại)

+ giả dụ x = 2, y = 1 => M = 55 (Mn)

+ ví như x = 3, y = 1 => Loại

Vậy CT: MnO2

Bài 3: Một oxit (A) của nitơ bao gồm tỉ khối khá của A so với bầu không khí là 1,59. Tìm phương pháp oxit A.

Đáp án 

Gọi bí quyết của oxit là NxOy

Vì dNxOy/kk = 1,59 => MNxOy = 1,59.29 ≈ 46,11

=> MNxOy = 46

=> 14x + 16y = 46 (x,y nguyên)

Giả sử x = 0 => y ≤ 2,875 => y ≤ 2

+ khi y=1 thì x=2,14 (loại)

+ lúc y=2 thì x=1 (thoả mãn)

Vậy cách làm oxit là NO2.

Bài 4: Khử 9,6g một lếu hợp tất cả Fe2O3 và FeO bởi H2 ở ánh nắng mặt trời cao, tín đồ ta thu được Fe với 2,88g H2O.

a/ Viết những PTHH xảy ra.

b/ xác minh thành phần % của 2 oxit trong lếu láo hợp.

c/ Tính thể tích H2(đktc) cần dùng để khử không còn lượng oxit trên.

Đáp án 

FeO + H2 → fe + H2O

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

Gọi nFeO là x; nFe2O3 là y, ta có:

*
Oxit là hợp chất của oxi cùng với (ảnh 2)" width="666">

⇒ x = 0,03 (mol); y = 0,06 (mol)

⇒mFeO= 0,03.72 =2,16 (g)

⇒%FeO = 2,16.100/9,6 = 22,5 %

⇒%Fe2O3 = 100 − 22,5 = 77,5 %

b,Theo 2 phương trình, ta có:

nH2 = nH2O= 2,88/18 = 0,16 (mol)

⇒VH2= 0,16.22,4 = 3,584 (l)

Bài 5:

a) Tính phần trăm trọng lượng của mỗi nguyên tố trong các hợp chất: CaO, SO2, P2O5, NO, K2O.

b) vào một oxit của kim loại R (hóa trị I), thành phần oxi chiếm phần 25,806% về khối lượng. Tìm cách làm phân tử và hotline tên của oxit trên.

Đáp án 

Gọi CTHH của oxit là R2O

%mR = 100% − 25,806% = 74,194%

⇒ 2.MR/(2.MR + 16) = 0,74194⇒

⇔ 1,48388.MR + 11,87104 = 2.MR

⇔ 0,51612.MR = 11,87104

⇔ MR = 23 ⇔ MR= 23

⇒ R là Natri (Na)

⇒CTPT của oxit là Na2O: Natri oxit

Bài 6: Trong một oxit của kim loại R (hóa trị II), nguyên tố R chiếm phần 71,429%về khối lượng. Tìm công thức phân tử và hotline tên của oxit trên.