Vật Lý 10 bài xích quy tắc hợp lực tuy nhiên song cùng chiều: lý thuyết trọng tâm, giải bài xích tập sách giáo khoa quy tắc hợp lực tuy nhiên song cùng chiều: giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng ngắn gọn.

Bạn đang xem: Lực của hai lực song song cùng chiều là


BÀI 19. QUY TẮC HỢP LỰC tuy nhiên SONG CÙNG CHIỀU

A. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Luật lệ tổng vừa lòng hai lực tuy vậy song cùng chiều

a) Quy tắc

Hợp của nhì lực (vecF_1, vecF_2) tuy vậy song thuộc chiều là một lực (vecF) tuy nhiên song thuộc chiều và có độ lớn bằng tổng độ béo của hai lực ấy.Giá của hòa hợp lực (vecF) chia khoảng cách giữa giá bán của hai lực (vecF_1, vecF_2) tuy vậy song thành phần đông đoạn tỉ lệ thành phần nghịch cùng với độ to của hai lực ấy.

Biểu thức: (left{ eginalign và F=F_1+F_2 \ và fracF_1F_2=fracd_2d_1,left( chia,,trong ight) \ endalign ight.)

*

b) Chú ý

Đối với các vật đồng chất và có mẫu mã học đối xứng thì trọng tâm nằm ở chổ chính giữa đối xứng của vật.

*

Có nhiều khi ta đề nghị phân tích một lực (vecF) thành nhị lực (vecF_1, vecF_2) song song và cùng chiều cùng với lực (vecF). Vì đấy là phép làm ngược lại với tổng vừa lòng lực phải ta có: (left{ eginalign và F_1+F_2=F \ và fracF_1F_2=fracd_2d_1, \ endalign ight.)

Từ hệ phương trình trên ta suy ra được hai lực F1 với F2.

b) Điều kiện cân đối của một vật dụng chịu công dụng của cha lực song song:

Ba lực đó phải có mức giá đồng phẳng.Lực sống trong phải ngược chiều với nhì lực ở ngoài.Hợp lực của nhị lực ở ngoài phải cân đối với lực sinh hoạt trong. Biểu thức: (vecF_1+vecF_2=-vecF_3.)

*

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1. Điều kiện thăng bằng của một trang bị chịu chức năng của bố lực song song

Bước 1: Xác định những lực chức năng lên vật.

Bước 2: Áp dụng quy tắc hòa hợp hai lực tuy nhiên song cùng chiều: (left{ eginalign và F=F_1+F_2 \ & fracF_1F_2=fracd_2d_1,left( chia,,trong ight) \ endalign ight.)

Dạng 2. Xác minh trọng trọng điểm của đồ dùng rắn

Cách 1: khẳng định bằng luật lệ tổng đúng theo hai lực tuy vậy song thuộc chiều

Cách 2: sử dụng cách thức tọa độ: (left{ eginalign & x=fracsumm_i.x_im_i \ & y=fracsumm_i.y_im_i \ & z=fracsumm_i.z_im_i \ endalign ight.)

C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu C1 (trang 104 SGK trang bị Lí 10):

*

a) Lực kế chỉ quý hiếm F bằng bao nhiêu?

b) chứng minh rằng, hoàn toàn có thể tìm được tỉ số (fracP_1P_2=fracd_2d_1) (cho bởi thí nghiệm) bằng phương pháp vận dụng qui tắc momen lực đối với trục quay O.

Trả lời:

Lực kế chỉ F bằng tổng độ béo P1 cùng P2, tức: F = P1 + P2.

Gọi trục quay là O, áp dụng quy tắc momen lực cho trục quay O , ta có:

P1.d1 = P2. D2 (d1 = OO1 cùng d2 = OO2) (Rightarrow fracP_1P_2=fracd_2d_1)

Câu C2 (trang 104 SGK thứ Lí 10):

Coi thước là một đoạn thẳng nằm ngang. Hãy biểu diễn những vectơ lực (vecP_1,,vecP_2) và hợp lực (vecP) của chúng.

*

Trả lời:

Biểu diễn những vectơ lực (vecP_1,,vecP_2) với hợp lực (vecP) của chúng.

*

Câu C3 (trang 105 SGK đồ vật Lí 10):

a) tại sao trọng trung ương của mẫu nhẫn lại nằm bên cạnh phần vật hóa học của vật dụng (Hình 19.5)?

*

b) Nêu một số trong những vật khác có trung tâm nằm quanh đó phần vật hóa học của vật.

Trả lời:

a) Do tính chất đối xứng, vừa lòng lực của hai phần nhỏ xuyên trọng điểm đối xứng bất kể đặt tại trung tâm của vòng nhẫn như hình vẽ.

*

b) một vài vật không giống có giữa trung tâm nằm ngoài phần vật hóa học của thiết bị là: lốp xe, trái bóng bàn, ống nước.

Câu C4 (trang 106 SGK vật dụng Lí 10):

Vận dụng quy tắc phù hợp lực song song cùng chiều, hãy nêu những đặc điểm của hệ ba lực tuy nhiên song cân bằng (Hình 19.6).

Trả lời:

Đặc điểm của hệ ba lực tuy vậy song cân nặng bằng:

- ba lực kia phải có mức giá đồng phẳng.

- Lực nghỉ ngơi trong cần ngược chiều với hai lực sống ngoài.

- hòa hợp lực của hai lực ở ngoài phải cân bằng với lực nghỉ ngơi trong.

D. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 106 SGK đồ dùng Lí 10):

Phát biểu phép tắc tổng phù hợp hai lực song song cùng chiều.

Lời giải:

Hợp của nhì lực (vecF_1, vecF_2) song song thuộc chiều là 1 trong những lực (vecF) tuy vậy song thuộc chiều và bao gồm độ lớn bằng tổng độ khủng của hai lực ấy.Giá của hợp lực (vecF) chia khoảng cách giữa giá bán của nhì lực (vecF_1, vecF_2) tuy nhiên song thành hầu hết đoạn tỉ lệ thành phần nghịch với độ béo của hai lực ấy.

Biểu thức: (left{ eginalign và F=F_1+F_2 \ & fracF_1F_2=fracd_2d_1,left( chia,,trong ight) \ endalign ight.)

Bài 2 (trang 106 SGK đồ vật Lí 10) :

Một tín đồ gánh một thùng gạo nặng nề 300 N với một thùng ngô nặng trĩu 200 N. Đòn gánh nhiều năm 1 m. Hỏi vai fan đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? quăng quật qua trọng lực của đòn gánh.

Xem thêm: Lý Thuyết Phản Ứng Oxi Hoá - Khử Là Phản Ứng Oxi Hóa Khử Là Gì?

Lời giải:

*

Lực đặt vào vai đó là hợp lực của trọng tải hai thúng gạo với ngô. Lực này bởi tổng trọng lượng 2 thúng gạo với ngô:

P = P1 + P2 = 300 + 200 = 500 N.

Gọi O là điểm đặt của vai.

Ta có: (frac extOA extOB ext=frac extP_ ext2 extP_ ext1 ext=frac200300 ext=frac23 ext.)

Mặt không giống OA + OB = 1 m. Suy ra: OA = 0,4 m cùng OB = 0,6 m.

Vậy vai người đó phải đặt ở điểm nào O cách nơi đặt gánh gạo một khoảng chừng 40 cm, và chịu một lực bằng 500 N.

Bài 3 (trang 106 SGK thứ Lí 10) :

Hai người dùng một cái gậy nhằm khiêng một cỗ máy nặng 1000 N. Điểm treo máy bộ cách vai người đi trước 60 cm và biện pháp vai fan đi sau 40 cm. Bỏ lỡ trọng lượng của gậy, hỏi mọi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

Lời giải:

*

Gọi O là vấn đề treo cỗ máy, A cùng B theo lần lượt là vai của người đi trước và bạn đi sau.

Theo quy tắc hòa hợp lực tuy nhiên song ta có: (left{ eginarrayl p = P_1 + P_2 = 1000,N\ fracP_1P_2 = fracd_2d_1, = frac6040 = frac32 endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl P_1 = 600,N\ P_2 = 400,N endarray ight.)

Vậy mỗi người chịu lực là 600 N cùng 400 N.

Bài 4 (trang 106 SGK thứ Lý 10) :

Một tấm ván nặng nề 240 N được bắc qua một con mương. Giữa trung tâm của tấm ván biện pháp điểm tựa A 2,4 m và giải pháp điểm tựa B 1,2 m. Hỏi lực mà lại tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bởi bao nhiêu?

A. 160 N. B. 80 N. C. 120 N. D. 60 N.

Lời giải: chọn B.

*

Theo quy tắc hòa hợp lực tuy nhiên song ta có: (left{ eginarrayl p. = P_A + P_B = 240,N\ fracP_AP_B = fracd_Bd_A, = frac1,22,4 = frac12 endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl P_A = 80,N\ P_B = 160,N endarray ight.)

Lực nhưng tấm ván công dụng lên điểm tựa A bằng 80 N.

Bài 5 (trang 106 SGK thiết bị Lí 10) :

Hãy xác minh trọng trọng tâm của một bạn dạng phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật, dài 12 cm, rộng 6 cm, bị giảm mất một phần hình vuông gồm cạnh 3 cm tại 1 góc (Hình 19.7).

*

Lời giải:

*

Vì bạn dạng phẳng, mỏng, đồng chất nên ta rất có thể coi nó tất cả hai tấm ghép lại.

- Tấm thứ nhất có mẫu mã chữ nhật, nhiều năm 9 centimet và rộng lớn 6 cm, trọng lực là (vecP_1) để tại G1.

- Tấm thứ hai có mẫu mã vuông, từng cạnh 3 cm, trọng lực là (vecP_2) đặt tại G2.

Như vậy, bạn dạng mỏng vẫn xét có trọng lực (vecP=vecP_1+vecP_2) đặt trên G.

Theo quy tắc đúng theo lực song song ta có: (frac extP_1 extP_2=frac extd_2 extd_1=frac extG extG_2 extG extG_1)

Mặt khác: (frac extP_1 extP_2=frac extS_1 extS_2=frac6.93.3=6Rightarrow frac extG extG_2 extG extG_1=6Leftrightarrow extG extG_2=6. extG extG_1left( 1 ight))

Từ hình vẽ ta thấy: (G_1G_2=sqrt6^2+1,5^2=6,18cmleft( 2 ight))

Từ (1) với (2) ta có: (G_1G_2=GG_1+GG_2=7GG_1=6,18cmRightarrow left{ eginalign và GG_1=0,88cm \ & GG_21=5,3cm \ endalign ight.)

Trên đấy là gợi ý giải bài tập đồ Lý 10 bài quy tắc phù hợp lực song song thuộc chiều do giáo viên dechehoisinh.vn trực tiếp soạn theo chương trình new nhất. Chúc chúng ta học tập vui vẻ.