-:- Lỗi hay gặp: Cách áp dụng little, a little, few, a few -:- Lỗi thường xuyên gặp: Cách sử dụng another và other

Lỗi thường xuyên gặp: Cách áp dụng look, be like và look likeKhi chúng ta mô tả người hoặc vật, bạn có thể sử dụng mọi phrase “look”, “be like” & “look like”. Tuy vậy nhiều bạn cũng rất dễ chạm mặt lỗi do không biết bao giờ sử dụng rất nhiều phrase này ra sao cho phù hợp đúng ngữ pháp vào câu. Trong chăm đề “Lỗi thường xuyên gặp” hôm nay, mình sẽ hiểu rõ những phrase này nhằm giúp các bạn tránh những lỗi nhỏ tuổi này nhé! 

*

 1. Look : theo sau hễ từ look là một tính trường đoản cú để diễn tả trạng thái, cảm xúc của ai đóVí dụ:He looks happy.She looks excited.You look tired.Hãy nhớ áp dụng trợ từ vì chưng / does; don’t và doesn’t đến câu tủ định và câu hỏi nhé.Ví dụ:You don”t look very happy.

Bạn đang xem: Look like nghĩa là gì

Đang xem: Look like là gì

Does he look sad, in your opinion?Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng “look” nghỉ ngơi thì hiện tại tiếp tục để nói về tình trạng sức khỏe của ai đó:Ví dụ:”You“re looking good!” (= You”re in good shape!)”He“s looking ill.” (= He appears ill.)2. Be like: được sử dụng để nói về sự việc giống nhau ( cả về thể chất và tính cách)Hãy nhớ đổi “be” thanh lịch đúng thể thức của rượu cồn từ nhé!Ví dụ:I”m like my sister.David is like his father.She”s like her mother.Who are you like?My sister & I aren”t like anyone else in our family.Bạn cũng có thể có thể đổi khác “be like” với hồ hết từ để biểu đạt khác.Ví dụ:He”s a lot like … (his brother)He”s really like … (his brother)He”s very like … (his brother)He”s just like … (his brother)He”s a bit like … (his brother)He”s quite like … (his brother)Nhớ sử dụng to be như thể trợ đụng từ cho câu hỏi và câu lấp định nhé!Ví dụ:He isn”t like his mother at all!Is he like his sister?Chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng “như thế” nhằm yêu cầu thể hiện các địa điểm và sự vật.Ví dụ:– I saw the new office building today.– What”s it like? (= What is it like?)– It”s beautiful!– I saw the new Brad Pitt film last night.– What was it like?– Pretty good! He”s great in it.

Xem thêm: Mùa Nào Trong Năm Đẹp Nhất Của Cà Mau Tuyệt Đẹp Nhất Định Phải Đến

3. Look like: được áp dụng để nói đến sự giống nhau về nắm chất của tín đồ này với người khácVí dụ:I look like my mother.You look like your sister.He looks like his grandfather.Hãy nhớ, với rượu cồn từ “look” trường hợp ở thì lúc này bạn nên sử dụng do/does; don’t/doesn’t cho câu hỏi và câu lấp định.Ví dụ:Do you look like your sister or your brother?Does he look like his mother?They don”t look like their parents.4. Asking questionsHãy cẩn thận với những câu hỏi như cầm nàyWhat is he like? = asks about personality ( hỏi về tính chất cách)– What is he like?– He”s nice. He”s friendly and chatty.Who is he like? = asks about physical similarity or similar character to lớn another person ( hỏi về sự giống nhau về thể hóa học hoặc tính những với người khác)– Who is he like?– He”s quite lượt thích his mother. They both have brown eyes.– He”s lượt thích his father. They”re both quite ambitious.

What does he look like? = asks for a physical mô tả tìm kiếm (hỏi về diễn đạt ngoại hình)– What does he look like?– He”s tall & slim.Who does he look like? = asks about physical similarity with another person (hỏi về sự giống nhau ngoại hình với những người khác)– Who does he look like?– I think he looks lượt thích his mother. đon đả nhiều tốt nhất Thống kê bài viết:3811 Thành viên:1123 Trả lời:172