đơn vị Lý nhiều lúc gọi là bên Hậu Lý (để phân minh với triều đại Tiền vì sao Lý túng thành lập) là 1 triều đại vào nền quân nhà Việt Nam. Triều đại này bắt đầu khi Lý Công Uẩn lên ngôi trong tháng 10 âm định kỳ năm 1009 sau thời điểm giành được quyền lực tối cao từ tay công ty Tiền Lê. Triều đại này trải qua 9 vị hoàng đế và hoàn thành khi Lý Chiêu Hoàng, lúc đó mới có 7 tuổi, bị nghiền thoái vị nhằm nhường ngôi cho ck là è Cảnh vào khoảng thời gian 1225 – tổng cộng là 216 năm.

*

Lý Thái Tổ (974-1028)

Tên đầy đủ: Lý Công Uẩn Niên hiệu: Thuận Thiên Thụy hiệu: Thần Vũ nhà vua Miếu hiệu: Thái Tổ Sinh: 8 mon 3 năm 974 từ bỏ Sơn, lộ Bắc Giang , Đại Cồ Việt Mất: 31 mon 3, 1028 (54tuổi) Điện Long An, Thăng Long, Đại Cồ Việt Tại vị: 21 tháng 11 năm 1009 – 31 mon 3 năm 1028 (18 năm, 131 ngày) An táng: Thọ Lăng Vị hoàng đế sáng lập nhà Lý trong lịch sử vẻ vang Việt Nam

Lý Thái Tổ (8 tháng 3 năm 974 – 31 tháng 3 năm 1028) tên thật là Lý Công Uẩn là vị hoàng đế sáng lập đơn vị Lý trong lịch sử hào hùng Việt Nam, trị vì từ năm 1009 cho đến khi qua đời vào năm 1028.

Xuất thân là một võ quan cao cấp dưới triều bên Tiền Lê, năm 1009, nhân lúc vị vua cuối cùng ở trong phòng Tiền Lê là Lê Long Đĩnh qua đời, con trai còn nhỏ, Lý Công Uẩn được lực lượng của Đào Cam Mộc với thiền sư Vạn Hạnh tôn có tác dụng hoàng đế. Trong thời kỳ trị vị của mình, ông dành nhiều thời gian để đánh dẹp những nơi phản nghịch loạn, bởi vì cơ bạn dạng nước Đại Cồ Việt vẫn không thu phục lấy được lòng tin của các tộc người vùng biên cương. Triều đình trung ương dần được củng cố, các thế lực phiến quân bị đánh dẹp, đế đô được dời tự Hoa Lư về thành Đại La trong thời điểm tháng 7 năm 1010 cùng thành này được thay tên thành Thăng Long, mở màn cho sự cải tiến và phát triển lâu dài ở trong phòng Lý lâu dài 216 năm.

Bạn đang xem: Lịch sử triều đại nhà lý

*

Lý Thái Tông (1000-1054)

Tên đầy đủ: Lý Phật Mã, Lý Đức thiết yếu Niên hiệu: Thiên Thành (1028 - 1033)Thông Thụy (1034 - 1038)Càn Phù Hữu Đạo (1039 - 1041)Minh Đạo (1042 - 1043)Thiên Cảm Thánh Vũ (1044 - 1048), Sùng Hưng Đại Bảo (1049 - 1054). Thụy hiệu: Miếu hiệu: Thái Tông Sinh: 29 tháng 7 năm 1000, Hoa Lư, Đại Cồ Việt Mất: 3 tháng 11 năm 1054 (54tuổi), Điện ngôi trường Xuân, Thăng Long, Đại Cồ Việt Tại vị: 1 tháng tư năm 1028 – 3 mon 11 năm 1054 (26 năm, 216 ngày) An táng: Thọ Lăng

Lý Thái Tông (29 mon 7 năm 1000 – 3 tháng 11 năm 1054) là vị hoàng đế thứ nhị của triều đại đơn vị Lý trong lịch sử Việt Nam, thống trị trong 26 năm (1028–1054). Ông được review là một vị hoàng đế tài giỏi, thời đại của ông, bé ông là Lý Thánh Tông, con cháu ông là Lý Nhân Tông được xem là thời thịnh vượng ở trong phòng Lý, sử điện thoại tư vấn thời kỳ này là Bách niên Thịnh thế.

Xem thêm: ‎ Tam Quốc Diễn Nghĩa 2016, ‎Tam Quốc Diễn Nghĩa On Apple Books

nhà vua Thái Tông được diễn tả uy dũng rộng người, bách chiến bách thắng, trải qua loạn bố vương nhưng lên ngôi, sự nghiệp rạng oắt triều Lý. Ông củng cố quyền lực cho bên Lý, bên phía trong dùng chính sách hòa thân, gả công chúa cho những quan Châu mục, trong khi còn dẹp loàn đảng bội nghịch như Loạn họ Nùng; bên phía ngoài Đế tiến công được Chiêm Thành, công tích đánh dẹp uy nghi, tiền đề cho những đời sau phát triển phồn thịnh.

*

Lý Thánh Tông (1023-1072)

Tên đầy đủ: Lý Nhật Tôn Niên hiệu: Long Thụy thái bình (1054-1058), Thiên Thánh Gia Khánh (1059-1065), Long Chương Thiên từ bỏ (1066-1068), Thiên Thống Bảo Tượng (1068-1069), Thần Vũ (1069-1072) Thụy hiệu: Ứng Thiên Sùng Nhân Chí Đạo Uy Khánh Long trường Minh Văn Duệ Võ Hiếu Đứng Thánh Thần Hoàng đế Miếu hiệu: Thánh Tông Sinh: 30 tháng 3 năm 1023 Mất: 1 tháng hai năm 1072 (48tuổi) Tại vị: 3 mon 11 năm 1054 – 1 tháng 2 năm 1072 (17 năm, 90 ngày) An táng: Thọ Lăng

Lý Thánh Tông (30 mon 3 năm 1023 – 1 tháng 2 năm 1072) là vị nhà vua thứ cha của hoàng triều Lý nước Đại Việt, trị vì từ tháng 11 năm 1054 cho khi chết thật năm 1072. Vào thời kỳ vậy quyền của mình, Lý Thánh Tông đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, khoan sút hình phạt, mặt khác bảo trợ Phật giáo với Nho giáo. Ông còn thành lập quân đội Đại Việt hùng mạnh, thực hiện cơ chế đối ngoại cứng nhắc với Đại Tống và mở đất về tía châu Địa Lý, Ma Linh, ba Chính (nay là một trong những phần thuộc Quảng Bình cùng Quảng Trị, Bắc Trung cỗ Việt Nam) sau thắng lợi trong trận chiến tranh Việt - Chiêm (1069). Sử thần đời Hậu Lê Ngô Sĩ Liên viết về Lý Thánh Tông: "Vua khéo kế thừa, thật tình thương dân, trọng việc làm ruộng, yêu mến kẻ bị hình, vỗ về thu phục người xa, để khoa bác sĩ, hậu lễ dưỡng liêm, sửa sang việc văn, chống bị vấn đề võ, trong nước yên tĩnh, đáng gọi là bậc vua tốt".

Thời đại của cha ông là Lý Thái Tông, ông và bé ông là Lý Nhân Tông được coi là thời thịnh vượng ở trong phòng Lý với tên gọi là Bách niên Thịnh thế.

*

Lý Nhân Tông (1066-1128)

Tên đầy đủ: Lý Càn Đức Niên hiệu: Thái Ninh (1072-1076), Anh Vũ Chiêu thắng (1076-1084), Quảng Hựu (1085-1092), Hội Phong (1092-1100), Long Phù (1101-1109), Hội Tường Đại Khánh (1110-1119), Thiên Phù Duệ Vũ (1120-1126), Thiên Phù Khánh thọ (1127-1127) Thụy hiệu: Hiếu Thiên Thể Đạo Thánh Văn Thần Vũ Sùng Nhân Ý Nghĩa Hiếu từ bỏ Thuần Thành Minh Hiếu Hoàng Đế Miếu hiệu: Nhân Tông Sinh: 22 tháng 2 năm 1066, Cung Động Tiên, Thăng Long Mất: 15 tháng một năm 1128 (61tuổi), Điện Vĩnh Quang, Thăng Long Tại vị: 1072 – 1128 An táng: Lăng Thiên Đức

Lý Nhân Tông (22 tháng hai năm 1066 – 15 tháng một năm 1128) là vị hoàng đế thứ tư của nhà Lý trong lịch sử hào hùng Việt Nam. Ông trị do Đại Việt từ năm 1072 mang đến năm 1128, tổng cộng 56 năm, cũng là vị vua có thời hạn trị vì lâu tuyệt nhất trong lịch sử hào hùng phong kiến Việt Nam.

dưới thời trị vì của Nhân Tông, nước Việt phồn vinh, "dân được giàu đông". Ông rất suy nghĩ nông nghiệp – thủy lợi, đã đến đắp đê ở những nơi và không ngừng mở rộng luật cấm làm thịt trâu. Thời Nhân Tông còn rất nổi bật với việc tổ chức khoa thi Nho học thứ nhất của Đại Việt (1075) với xây dựng văn miếu quốc tử giám – văn miếu quốc tử giám (1076). Phật giáo cũng phân phát triển; công ty vua và bà mẹ là Linh Nhân hầu như là hồ hết Phật tử mộ đạo, đã cho xây các chùa tháp với khuyến khích câu hỏi hành đạo của những thiền sư. Về đối ngoại, năm 1075, đế quốc Tống dòm nom Đại Việt, Nhân Tông không đúng Lý thường Kiệt đi đánh, liên tiếp phá rã quân Tống sinh hoạt 3 châu Ung, Khâm, Liêm (đất Tống) cùng sông Như Nguyệt (đất Việt). Sau năm 1077, giữa Việt cùng Tống ko còn trận đánh lớn nào. Trong những lúc đó các nước Chiêm Thành, Chân Lạp thần phục Đại Việt, thường gửi sứ sang trọng cống.

Tuy nghỉ ngơi ngôi thọ năm, Lý Nhân Tông không có con trai để nối dõi. Ông nhận nuôi một tín đồ cháu là Lý Dương Hoán rồi lập làm thái tử. Đó là Lý Thần Tông, làm vua trong tầm 11 năm sau khoản thời gian Nhân Tông mất. Thời đại của Lý Nhân Tông cùng với ông nội là Lý Thái Tông và phụ vương là Lý Thánh Tông được coi là thời thịnh vượng ở trong phòng Lý với tên thường gọi là Bách niên Thịnh thế.

*

Lý Thần Tông (1116 – 1138)

Tên đầy đủ: Lý Dương Hoán Niên hiệu: Thiên Thuận (1128-1132), Thiên Chương Bảo từ bỏ (1133-1138) Thụy hiệu: Quảng Nhân Sùng Hiếu Văn Vũ hoàng đế Tôn hiệu: Thuận Thiên Quảng Vận Khâm Minh Nhân Hiếu Hoàng đế, Thuận Thiên Duệ Vũ Tường linh cảm Ứng Khoan Nhân Quảng Hiếu nhà vua Miếu hiệu: Thần Tông Sinh: năm 1116, Thăng Long Mất: 31 tháng 10 năm 1138, Điện Vĩnh Quang, Thăng Long Tại vị: 1128 – 1138 An táng: Thọ Lăng