Nguồn gốc Họ Ngô Việt Nam

Chia sẻ đến chúng ta đọc một trong những thông tin về xuất phát họ Ngô Việt Nam cụ thể dưới đây.

Bạn đang xem: Lịch sử gia đình họ ngô

Họ Ngô xuất hiện thêm rất sớm nghỉ ngơi Việt Nam, tự thời các Vua Hùng. Thần phả đình An Duyên (Thường Tín, Hà Tây) đề tên họ Ngô Ngọc Lang, tiệm Sơn nam giới Hạ, Tướng của những Vua Hùng đời trang bị 18.

Xem thêm: Làm Hoài Mà Không Giàu - Tại Sao Làm Mãi Mà Vẫn Không Có Dư

Bia Hàm Long (Hà Nội) gồm ghi Ngô Long, Tướng của các Vua Hùng đời máy 18. Với thắng lợi quân phái mạnh Hán trên sông Bạch Đằng (năm 938-cách hiện nay đã 1060 năm), kết thúc 1000 năm Bắc thuộc, Ngô Quyền đang trở thành người nhân vật Dân tộc.

Theo tộc phả họ Ngô vì Hán Quốc công Ngô Lan soạn năm Đinh Dậu, triều Lê Thánh Tông (1477), thì Tổ chúng ta Ngô là Ngô Nhật Đại, hào trưởng châu Phúc Lộc (vùng cửa ngõ Sót, xóm Thạch Kim, Thạch Hà, tỉnh tỉnh hà tĩnh ngày nay). Ngài vẫn tham gia khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722), sau thất bai buộc phải rời ra vùng Châu Ái (Thanh Hóa).


Tìm đọc