Trong từ bỏ điển giờ dechehoisinh.vnệt - tiếng Anh, bọn họ tìm thấy các phép tịnh tiến 4 của khổ qua , bao gồm: bitter melon, bitter gourd, balsam pear . các câu mẫu gồm khổ qua chứa tối thiểu 707 câu.

*
bitter melon, bitter gourd
(Gia-cơ 1:17) thiệt vậy, tởm Thánh cho thấy thêm Đức Giê-hô-va an ủi những người dân đang nhức khổ qua các cách.

Bạn đang xem: Khổ qua tiếng anh là gì


(James 1:17) In fact, the Bible reveals that Jehovah supplies comfort in various ways lớn those in need.
Sự trống trải luôn luôn đi trước bọn chúng ta; cảm xúc trống trải vẫn lại tiếp cận sau khi nỗi đau khổ qua đi.
(Ma-thi-ơ 11:28) hợp lý “thời cụ và sự bất trắc” đã làm đời sống bạn bi hùng khổ qua những tay nghề đau đớn?
Một bản Kinh Thánh (The Interpreter’s Bible) giải thích: “Chúng ta an ủi một tín đồ đang đau khổ qua câu hỏi giúp tín đồ ấy bao gồm thêm anh dũng để chịu đựng đựng”.
The Interpreter’s Bible explains: “We comfort a sufferer when we give him courage lớn bear his pain.”
Khi nói tới lòng bác bỏ ái, vào khoảng thời gian ngắn này đây, tôi ko nghĩ tới dechehoisinh.vnệc trợ hỗ trợ cho nỗi nhức khổ qua dechehoisinh.vnệc ban phân phát vật chất của chúng ta.
In speaking of charity, I vì not at this moment have in mind the relief of the suffering through the gidechehoisinh.vnng of our substance.
Điều cuối cùng, một tín đồ vâng theo tin tốt học biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời tất cả ý định giải quyết chấm dứt khoát sự dechehoisinh.vnệc nghèo khổ qua Nước của Ngài.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Ảnh Chân Dung Là Gì, Cơ Bản Về Chụp Ảnh Chân Dung


Finally, indidechehoisinh.vnduals who heed the good news learn that Jehovah God has purposed lớn solve the problem of poverty once và for all by means of his Kingdom.
4 Thoạt nghĩ thì một người rất có thể cho rằng không tồn tại lý lẽ làm sao khá kiên cố để Đức Chúa Trời được cho phép toàn thể thế giới chịu khổ qua trong cả bao nuốm kỷ cho tới nay.
4 A person may at first think that there could be no reason great enough for God khổng lồ allow all the human suffering that has been experienced over the centuries.
Hàm ý vẫn nói rõ: ta bước vào núi cùng với tư biện pháp của một cá nhân, tuy vậy qua rất khổ, qua hy sinh, ta trỗi lên thành một xã hội mà một đợt nữa chứng thực lại ý nghĩa của địa điểm trên hành tinh.
And the metaphor is clear: you go into the mountain as an indidechehoisinh.vndual, but through exhaustion, through sacrifice, you emerge as a community that has once again reaffirmed its sense of place in the planet.
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cho họ sự giải thích an toàn về thời kỳ khốn khổ này qua Lời của Ngài.
Danh sách truy vấn vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M