Xin mời quý khách theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 48 của Đài ngôn ngữ Hoa Kỳ, bởi Hằng trung tâm và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: In a while là gì

Bạn vẫn xem: In a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE & A WORKAHOLIC.

Trong bài học hôm nay, nhì thành ngữ ta học tập là ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee siêu thị is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter and talking voices fill the air; everyone seems lớn delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan and Mike enjoy it, for sure. They seldom come to this place, but when they’re here, they often see their friends & relish the conversation with them.

Quán cà phê bây giờ đông bất thường. Thanh niên tuổi ngồi hết ghế vào tiệm. Tiếng cười tiếng nói vang khắp nơi; người nào cũng vui yêu thích khung cảnh thoải mái và dễ chịu này. Chắc chắn Mai Lan cùng Mike cũng vậy. Họ ít lúc đến đây nhưng mà khi ở chỗ này thì bọn họ gặp các bạn và nói chuyện rất vui.

MIKE: It’s good khổng lồ see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui thấy lúc mọi người quanh bản thân vui vẻ, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed and seems to be carefree. We deserve moments lượt thích this once in a while.

Đúng quá. Ai nấy nhàn hạ và có vẻ như không băn khoăn lo lắng gì. Bọn chúng mình xứng danh được hưởng gần như lúc nỗ lực này, rất lâu một lần.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô cần sử dụng từ mới, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Tôi vừa học tập được từ này lúc tôi phát âm một chuyện tối hôm qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E tức là “đôi khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came to lớn this coffee-shop. When was the last time we were here, vày you remember?

Cô vừa nói đôi khi họ tới tiệm cà phê này. Lần chót ta tới đó là hồi nào, cô bao gồm nhớ ko ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here khổng lồ rest, enjoy coffee và my favorite almond cookies.

Ồ, đó là từ lâu Lễ Tạ ơn. Mình đi sở hữu sắm, mua không ít vì có buôn bán giá tốt. Bản thân nghỉ tại đây để uống coffe và ăn bánh hạnh nhân tôi rất thích.

MIKE: I remember now. You have such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi lưu giữ rồi. Cô bao gồm trí nhớ tốt quá, Mai Lan. Thỉnh phảng phất ta mới tới đây, không nhiều như ta muốn.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have time to relax.

Mình tới đây nhiều hơn thế nữa nhé. Ở đây dễ thương và đáng yêu quá. Bọn chúng mình bận, tuy nhiên sau kỳ thi, sẽ có không ít thì giờ ở hơn.

MIKE: Don’t forget we have jobs this summer. You’re lớn be a salesperson at Macy’s, aren’t you? and I, I’m going to intern at the bank. We’ll be quite busy again.

Đừng quên bọn họ có việc làm mùa hè này. Cô sẽ bán hàng cho tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi cộng sự ở ngân hàng. Mình lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have to lớn stand up all the time. I’ll have to sit down và relax at break time.

Xem thêm: Bật Mí Top 10 Địa Điểm Vui Chơi Nổi Tiếng Thái Nguyên Du Khách Không Nên Bỏ Lỡ

MIKE: That’s right. I’ll have lớn work hard at the bank, too. Both of us need lớn get experience in the workforce và we also need to lớn build up our cash savings.

Đúng thế. Tôi cũng biến thành phải thao tác làm việc nhiều ngơi nghỉ ngân hàng. Cả hai chúng ta cần kinh nghiệm tay nghề làm việc, mình cũng cần được để dành riêng thêm chi phí nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school và then at work. What vì chưng you điện thoại tư vấn a person who works very hard?

Anh luôn luôn luôn nghĩ cho làm việc. Anh lo vấn đề học sống trường, rồi việc làm. Một người thao tác nhiều quá hotline là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic.

Từ này xuất xắc nhỉ. Tôi chỉ nghe tới từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. And often gets drunk. He’s addicted khổng lồ alcoholic drinks.

Một alcoholic là tín đồ uống rượu vang, bia, rượu mạnh, v.v... Các quá và hay bị say sưa. Hắn là một trong người nghiện rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t like to see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing.

May quá, anh không phải là người nghiện rượu. Tôi không muốn thấy anh la cà nắm ly rượu vào tay, không thao tác gì hết.

MIKE: I wouldn’t vị that, you know me!

Tôi không khi nào làm thế. Cô biết tôi mà.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time khổng lồ rest.

Vậy anh ko phải là một trong anh nghiện rượu, nhưng anh là anh nghiện làm cho việc. Anh thao tác cả ngày, không ngừng ngơi luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want lớn work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi ko là bạn nghiện rượu, nhưng mà cũng không là fan nghiện làm. Tôi còn mong mỏi làm nhiều hơn. Tôi nghĩ về tôi khá lười biếng.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard to lớn catch up with you.

Mike, anh tốt lắm. Anh siêng học chuyên làm. Tôi thấy khó tị nạnh kịp cùng với anh.

MIKE: You sound lượt thích I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói như tôi là nhân vật của cô! Tôi ước nào đó là sự thực! Chính thực tế tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee và this fun place.

Hôm nay bọn họ vừa học hai thành ngữ : ONCE IN A WHILE tức thị ĐÔI KHI cùng A WORKAHOLIC tức là MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng vai trung phong và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.