Nhiều bạn vướng mắc tên giờ anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ thể này, Vui cười cợt lên đã giúp chúng ta biết nước Hy Lạp giờ đồng hồ anh là gì, phiên âm và giải pháp đọc như vậy nào. Đồng thời, dechehoisinh.vn cũng trở thành đưa ra tên của một số đất nước phổ phát triển thành khác để các bạn tham khảo khi ý muốn gọi tên.

Bạn đang xem: Hy lạp tiếng anh là gì


*
Nước Hy Lạp tiếng anh

Nước Hy Lạp tiếng anh là gì


Greece /ɡriːs/

https://dechehoisinh.vn/wp-content/uploads/2022/04/greece.mp3

Để vạc âm đúng từ Greece chúng ta chỉ bắt buộc nghe vạc âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là hoàn toàn có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Ví như bạn chưa chắc chắn đọc phiên âm của tự Greece thì có thể xem nội dung bài viết Hướng dẫn gọi phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, bao gồm một lưu giữ ý nhỏ dại đó là Greece là tên nước nhà (tên riêng) nên những khi viết chúng ta hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (G).

Xem thêm: Tải +999 Hình Nền Máy Tính One Piece Đẹp Full Hd Cho Máy Tính

*
Nước Hy Lạp giờ đồng hồ anh là gì

Phân biệt Greece và Greek

Nhiều các bạn hay bị nhầm lẫn giữa Greece và Greek, nhì từ này không không như thể nhau về nghĩa. Greece là tên gọi của nước Hy Lạp trong giờ anh, còn Greek nhằm chỉ đa số thứ nằm trong về nước Hy Lạp như thể người Hy Lạp, văn hóa Hy Lạp, giờ Hy Lạp. Nếu bạn có nhu cầu nói về nước Hy Lạp thì yêu cầu dùng từ Greece chứ chưa hẳn Greek.

*
Nước Hy Lạp tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên cầm cố giới

Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pinMorocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốcParaguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước ParaguayNigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-aIndia /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn ĐộNorway /ˈnɔː.weɪ/: nước na UyWales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều TiênUkraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-naCzech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước cộng hòa SécIvory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ đại dương NgàPakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tanVietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt NamSweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy ĐiểnMongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông CổLatvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-aBotswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-naNorthern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-lenSudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăngMyanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-maUganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đaSlovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-aIraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắcHungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ryChile /ˈtʃɪl.i/: nước bỏ ra LêPoland /ˈpəʊ.lənd/: nước tía LanGreece /ɡriːs/: nước Hi LạpUruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goayEcuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đoIsrael /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-renPalestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xinBolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-aNetherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà LanSpain /speɪn/: nước Tây tía NhaThailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái LanJapan /dʒəˈpæn/: nước Nhật BảnRomania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-aAustria /ˈɒs.tri.ə/: nước ÁoKuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-étBulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-riBangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đétAlgeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-aIceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len

Như vậy, nếu như khách hàng thắc mắc nước Hy Lạp tiếng anh là gì thì câu vấn đáp là Greece, phiên âm gọi là /ɡriːs/. Lúc viết tự này bạn luôn phải viết hoa vần âm dầu tiên (G) vì đấy là tên riêng. Bên cạnh từ Greece còn tồn tại từ Greek các bạn hay bị nhầm lẫn, Greek nghĩa là người Hy Lạp hoặc tiếng Hy Lạp chứ chưa hẳn nước Hy Lạp.