Kính xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 12 của đài ngôn ngữ Hoa Kỳ, vày Hằng trung tâm và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: To Be Green With Envy Là Gì

The two idioms we’re learning today are GREEN WITH ENVY và MAKE UP ONE’S MIND.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, hai thành ngữ ta học là GREEN WITH ENVY và 3d ONE’S MIND.


*

*

Mai Lan và Mike’s are at an auto park. Mike wants lớn buy a car. He can’t afford a new one, so they are going to see a used-car dealer và test drive one that Mike has seen before.

Mai Lan cùng Mike đang tại vị trí bán xe cộ hơi. Mike ước ao mua một chiếc xe nhưng không có tiền tải xe mới, chính vì vậy hai fan lại một tiệm cung cấp xe cũ nhằm lái thử một chiếc xe Mike đang ngắm.

MIKE: Mai Lan, this dealership is known as quite honest. There’s a good chance we’ll find a oto we are pleased with.

Mai Lan, hãng sản xuất buôn xe này có tiếng là khá lương thiện. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một loại xe họ hài lòng.

MAI LAN: I can see that they have a good selection. If you don’t lượt thích a Honda, you can choose a Toyota. Look at that red Honda Civic.

Tôi tìm ra là họ gồm một lô xe nhằm chọn. Nếu như anh không mê say xe Honda thì anh có thể chọn 1 chiếc Toyota. Nhìn chiếc xe Honda Civic đỏ kìa.

MIKE: What a nice car! It looks almost brand new. Not a single scratch!

Cái xe đẹp mắt quá. Trông gần như là mới toanh. Không tồn tại đến một vết xước !

MAI LAN: Your cousin Luke’s oto is the same color. He bought it new, didn’t he?

Xe của Luke, anh chúng ta anh, cũng màu sắc này. Anh ta sở hữu xe đó mới, bắt buộc không ?

MIKE: Yes, yes! It’s a very expensive car. His friends were green with envy when they saw it.

Đúng. Nó sang trọng lắm. Các bạn của Luke “green with envy” lúc thấy cái xe.

MAI LAN: Green with envy? Spell the words for me.

Green with envy ? Đánh vần các chữ đó đến tôi.

MIKE: Green is the màu sắc green G-R-E-E-N, envy is spelled E-N-V-Y. This expression means a feeling of discontent because of another person’s advantages.

Green là blue color lá cây, G-R-E-E-N. Envy, sự ghen tức, tấn công vần làE-N-V-Y. Từ này còn có nghĩa là cảm xúc bực tức vì tín đồ khác hữu dụng điểm hơn mình.

MAI LAN: So they were green with envy , that means they became jealous or envious, they had a strong desire to have a car lượt thích Luke’s.

Vậy bọn họ “xanh mặt bởi ghen tức”, nghĩa là tị tức lắm, mong muốn có cái xe như xe pháo của Luke.

MIKE: That’s right. Well, Luke’s friends are not mean people. I may be a bit harsh on them.

Đúng như vậy. Nhưng các bạn của Luke chưa hẳn là những người xấu tính. Chắc rằng tôi vẫn hơi khắt khe với họ.

MAI LAN: Well, lớn be green with envy means to lớn be jealous. I was green with envy when Laura won first place in the track meet. I can say that in a joking manner, too. Right?

Vậy, “to be green with envy” có nghĩa là ghen tức. Tôi cũng “green with envy” lúc Laura chiến hạ hạng tốt nhất trong hội thi chạy. Tôi cũng có thể nói như vậy một biện pháp đùa rỡn, nên không ?

MIKE: That’s right. It depends on your tone of voice.

Đúng thế. Tùy thuộc vào giọng nói của cô.

MAI LAN: OK. Here’s the car that the salesman suggested we test drive. Vì you want lớn look at more cars or demo drive this one now?

MIKE: So far, I have three in mind: the red Honda Civic, the gray Toyota Camry and the trắng Ford. I will chạy thử drive all three.

Cho cho tới bây giờ, tôi nghĩ tới ba cái : xe pháo Honda Civic đỏ, xe pháo Toyota Camry xám và xe Ford trắng. Tôi vẫn lái test cả ba.

MAI LAN: Can I kiểm tra drive them too? I want to lớn find out if the feelings are different.

Cho tôi lái test với được không ? Tôi muốn biết ta có cảm giác khác nhau lúc lái đầy đủ xe này không.

MIKE: Mai Lan, only if you are always nice khổng lồ me !

Với đk là cô dịp nào cũng dễ thương với tôi !

MAI LAN: Come on, Mike! I’ve been always too nice to lớn you. I think you should treat me better.

Ồ, Mike ! Tôi luôn luôn quá đáng yêu với anh.Tôi suy nghĩ anh cần được cư xử xuất sắc hơn cùng với tôi đấy nhé.

MIKE: OK. You can sit in this red Honda Civic with me while I drive it. Then you can drive it while I’m in the passenger seat và listen to lớn the engine. That’s good teamwork.

Xem thêm: Các Địa Điểm Nổi Tiếng Của Tỉnh Tây Ninh Nhất Định Phải Đến 1 Lần

OK. Cô có thể ngồi cùng với tôi trong chiếc xe Honda Civic đỏ lúc tôi lái. Tiếp nối cô lái trong khi tôi ngồi ghế ở bên cạnh lắng nghe thiết bị xe. Cầm là cùng cộng tác giỏi đẹp.

MAI LAN: Yeah! Let’s kiểm tra drive all three!

Hay quá. Bọn họ lái thử cả ba xe nhé !

(30 minutes later)

MIKE: OK. Now that we have tested all three, tell me what you think.

Rồi. Họ đã lái thử cả ba, mang đến tôi biết cô nghĩ gì.

MAI LAN: The Honda Civic is best. Let’s get it.

Cái Honda Civic xuất sắc nhất. Download cái đó đi anh.

MIKE: It may be the best car, but its price may not be the best for my pocketbook!

Cái xe cộ đó rất có thể là xe rất tốt nhưng giá của nó hoàn toàn có thể không phải cực tốt cho ví tiền của tôi.

MAI LAN: So, what are you going to vì chưng now?

Vậy anh làm thế nào đây ?

MIKE: I can’t ảo diệu my mind.

Tôi thiết yếu “make up my mind”.

MAI LAN: “I can’t hóa trang my mind”? What vì you mean?

“I can’t trang điểm my mind” ? Anh hy vọng nói gì nỗ lực ?

MIKE: “I can’t trang điểm my mind” means I cannot come to lớn a decision.

Tôi bắt buộc “make up my mind” tức là tôi không ra quyết định được.

MAI LAN: I understand. You must consider the price as well as the unique of the car.

Tôi gọi rồi. Anh buộc phải nghĩ tới giá xe cũng giống như xe có tốt không.

MIKE: Now I know you’re smart.

Bây giờ đồng hồ tôi biết cô thông minh.

MAI LAN: Don’t make fun of me, Mike. I realize we have to think carefully when we buy an expensive item.

Đừng rỡn tôi, Mike. Tôi thừa nhận thức được là bọn họ phải để ý đến kỹ khi mua một món hàng mắc tiền.

MIKE: That’s why I can’t 3d my mind yet. I have to lớn look at my budget a bit more.

Vì vậy cơ mà tôi chưa đưa ra quyết định được. Tôi cần xem lại tài chánh của tôi.

MAI LAN: Now, you are smart!

Bây tiếng anh là fan khôn !

MIKE: You can help me trang điểm my mind by telling me your opinion.

Cô có thể giúp tôi quyết định bằng phương pháp cho tôi biết chủ kiến của cô.

MAI LAN: I lượt thích the Honda Civic. But as you said, you need lớn look at your budget, then make your decision.

Tôi thích chiếc Honda Civic. Nhưng, như anh nói, anh buộc phải xem lại tài chánh của anh ấy rồi mới quyết định được.

MIKE: Yes. And I have to make up my mind fast, before someone else buys this Honda.

Đúng. Và tôi phải đưa ra quyết định nhanh, trước khi người khác tải mất cái Honda đó.

MAI LAN: and I won’t be green with envy when you buy that car. I’ll enjoy it with you if you let me!

Và tôi sẽ không ghen tức lúc anh mua chiếc xe đó. Tôi sẽ thuộc vui hưởng cái xe với anh, ví như anh mang đến tôi cơ hội đó.

MIKE: Alright, Mai Lan. You’ll find out tomorrow.

Rồi, Mai Lan. Mai sau cô đang biết.

Hôm nay bọn họ vừa học nhị thành ngữ : green with envy nghĩa là tị tức và trang điểm one’s mind tức thị quyết định. Hằng trung khu và Brandon xin hẹn gập lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.