Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (97.39 KB, 14 trang )


Bạn đang xem: Đề thi môn lịch sử đảng

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC PHẦNLỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐề số 01 đề thi học phần: lịch sử đảng cùng sản việt namDùng mang lại hệ cđ chính quy thời gian làm bài: 90phútCâu1(5điểm)Phân tích ngôn từ Cơng lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng cộng sản ViệtNam (2-1930).Câu2(5điểm)Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa sâu sắc lịch sử của cuộc phòng chiếnchống Mỹ, cứu giúp nớc.Đề số 02
đề thi học tập phần: lịch sử đảng cộng sản việt namDùng đến hệ cđ chính quyThời gian có tác dụng bài: 90phútCâu1(5điểm)Phân tích câu chữ cơ bạn dạng của đờng lối cách social chủ nghĩa đợc đềra làm việc Đại hội đại biểu toàn nước lần trang bị III của Đảng.Câu2(5điểm)Phân tích bài xích học nắm rõ và giơng cao ngọn cờ độc lập dân tộc cùng chủnghĩa xóm hội. Đề số 03đề thi học phần: lịch sử hào hùng đảng cộng sản việt namDùng đến hệ cao đẳng chính quy
Thời gian có tác dụng bài: 90phútCâu1(5điểm) Phân tích lý do thắng lợi, ý nghĩa sâu sắc lịch sử và bài học kinh nghiệm củaCách mạng mon Tám.Câu2(5điểm)Phân tích quan điểm về công hiệp hoá, văn minh hoá đợc thông qua tại Đạihội đại biểu toàn quốc lần máy VIII của Đảng.Đề số 4đề thi học tập phần: lịch sử vẻ vang đảng cộng sản việt namDùng mang đến hệ cao đẳng chính quyThời gian làm cho bài: 90phútCâu1(5điểm)
Câu2(5điểm)Phân tích ý nghĩa sâu sắc lịch sử, bài học kinh nghiệm của cuộc tao loạn chống Pháp.Đáp án đề thi lịch sử hào hùng đảng cộng sảnviệt phái nam - đề số 01nội dung kỹ năng và kiến thức điểmC âu1(5đ):Hội nghị ra đời Đảng đã thông qua Chính cơng vắn tắt, Sách lợc vắn tắtvà Chơng trình cầm tắt do Nguyễn ái Quốc biên soạn thảo. Những văn kiện đó hợpthành Cơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng với hồ hết nội dung cơ bạn dạng nhsau:- Phơng hớng chiến lợc của bí quyết mạng việt nam là làm t sản dân quyềncách mạng cùng thổ địa biện pháp mạng nhằm đi tới làng mạc hội cộng sản
- Nhiệm vụ cụ thể của bí quyết mạng:+ Về chủ yếu trị: tấn công đổ đế quốc Pháp và lũ phong kiến làm cho nớcNamhoàn toàn độc lập, thành lập chính che công nông binh+ Về kinh tế: thủ tiêu các thứ quốc trái, tịch kí sản nghiệp mập của bầy tbản Pháp để giao cho chính phủ nước nhà công nông binh, thu ruộng khu đất của bầy đếquốc với phong kiến có tác dụng của công và chia cho nông dân nghèo+ Về văn hoá xã hội: dân bọn chúng đợc thoải mái tổ chức, nam cô bé bình quyền, phổthông giáo dục và đào tạo theo hớng công nông- Về lực lợng biện pháp mạng, bao gồm các giai cấp và lứa tuổi nh công nhân,nông dân, đái t sản, trí thức, t sản dân tộc, những nhân sĩ yêu nớc, địa chủ vừavà nhỏ, vào đó thống trị công nhân là ách thống trị lãnh đạo.- phương pháp mạng nước ta là một phần tử của giải pháp mạng nỗ lực giới
Cơng lĩnh bao gồm trị đầu tiên của Đảng là cơng lĩnh giải phóng dân tộc đúngđắn, sáng tạo theo bé đờng phương pháp mạng hồ nước Chí Minh, phù hợp với yêu thương cầuvà xu thế của thời đại.Câu2(5đ):- lý do thắng lợi:+ Sự chỉ đạo của Đảng cùng sản vn với đờng lối bao gồm trị, quân sựđộc lập, trường đoản cú chủ, đúng đắn, sáng tạo.+ trận chiến đấu đầy khổ cực hi sinh của nhân dân cùng quân đội cả nớc,đặc biệt là của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào yêu nớc sinh hoạt miền Nam+ hiệu quả của sự nghiệp tạo ra chủ nghĩa xã hội ngơi nghỉ miền Bắc+ hiệu quả của tình liên hiệp chiến đấu của dân chúng Việt Nam, Lào,Cămpuchia, sự trợ giúp to lớn của những nớc xã hội công ty nghĩa anh em, của
nhân dân tân tiến thế giới- chân thành và ý nghĩa lịch sử:+ Với thành công này quần chúng ta đã quét sạch lũ đế quốc xâm lợc, chấmdứt giai cấp tàn bạo hơn một cầm kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mớitrên đất nớc ta+ xuất hiện kỷ nguyên bắt đầu cho dân tộc bản địa - kỷ nguyên hoà bình, độc lập, thốngnhất và tăng trưởng chủ nghĩa xã hội+ nhân dân ta tấn công bại trận đánh tranh xâm lợc gồm quy mô mập nhất, dài1đ2đ1đ1đ
2đnhất của công ty nghĩa đế quốc trường đoản cú sau chiến tranh thế giới thứ 2, mở đầu sự sụpđổ chẳng thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới, cổ vũ phong trào cáchmạng thế giới.3đĐáp án đề thi lịch sử hào hùng đảng cộng sảnviệt nam- đề số 02Nội dung kỹ năng ĐiểmCâu1(5đ): Đại hội đại biểu toàn nước lần đồ vật III họp tại thành phố hà nội Hà Nội, sẽ thôngqua các nội dung quan trọng, trong số đó có đờng lối biện pháp mạng buôn bản hộichủ nghĩa ở khu vực miền bắc với những nội dung cơ phiên bản nh:- Đặc điểm của miền bắc là xuất phát từ một nền nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng
lên nhà nghĩa làng hội không trải qua giai đoạn cải cách và phát triển t bạn dạng chủ nghĩa.Cải sinh sản và thi công chủ nghĩa làng mạc hội về kinh tế đợc coi là hai mặt củacách mạng xã hội chủ nghĩa về tình dục sản xuất- Công nghiệp hoá xóm hội nhà nghĩa là trách nhiệm trung trung ương trong suốt thờikỳ thừa độ nhằm mục đích xây dựng cửa hàng vật hóa học - kỹ thuật mang lại chủ nghĩa buôn bản hội.Cùng cách social chủ nghĩa về mặt kinh tế, phải tiến hành cáchmạng buôn bản hội công ty nghĩa về t tởng- văn hoá1.25đ1.25đ- Đờng lối phổ biến trong thời kỳ quá đáng lên CNXH ở khu vực miền bắc là đoàn kếttoàn dân, vạc huy truyền thống lâu đời của quần chúng ta, liên kết với những nớc xãhội chủ nghĩa, đa miền bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc và kiên cố lên chủ
nghĩa xã hội, xây dừng đời sống ấm no, hạnh phúc, cũng cố khu vực miền bắc trởthành cơ sở vững mạnh dạn cho cuộc chống chọi thống tuyệt nhất nớc nhà- Để thực hiện mục tiêu trên đề nghị sử dụng tổ chức chính quyền dân chủ nhân dânlàm trách nhiệm của chuyên chính vô sản; trở nên tân tiến thành phần tởm tếquốc doanh; triển khai công nghiệp hoá làng mạc hội công ty nghĩa; Đẩy mạnhcách mạng xã hội chủ nghĩa về t tởng, văn hoá cùng kỹ thuậtCâu2(5đ):- nắm rõ ngọn cờ chủ quyền dân tộc và công ty nghĩa xã hội trong thời kỳtiến hành phương pháp mạng dân tộc dân người sở hữu dân (1930-1954)+ Trớc năm 1930, các phong trào yêu nớc theo khuynh hớng t sản, phongkiến, tè t sản số đông thất bại+ Giơng cao ngọn cờ tự do dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã
lãnh đạo dân chúng ta vợt qua mọi khó khăn thử thách, từng bớc giành đợcnhững thắng lợi to lớn, đỉnh điểm là thành công của biện pháp mạng mon Tám1945+ trường đoản cú 1945-1954, đờng lối này diễn tả ở việc phối hợp kháng chiến vớikiến quốc, giải quyết đúng đắn ba trách nhiệm chiến lợc chống đế quốc,chống phong kiến và xây dựng chế độ dân người chủ sở hữu dân, Đảng lãnh đạonhân dân triển khai cuộc binh đao chống thực dân Pháp giành đợcthắng lợi.- nắm rõ ngọn cờ hòa bình dân tộc và công ty nghĩa làng hội trong thời kỳtiến hành đồng thời hai chiến lợc giải pháp mạng 1954-1975.+ Đại hội lần trang bị III đã xác định nhiệm vụ biện pháp mạng việt nam làthực hiện đôi khi cách social chủ nghĩa ở miền bắc bộ và kháng
chiến kháng mỹ ở miền Nam, nhằm mục tiêu thực hiện phương châm chung là hoànthành biện pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân vào cả nớc, thống tuyệt nhất nớcnhà+ Nhờ tất cả đờng lối này Đảng đã kêu gọi đợc sức khỏe của toàn dân,của thời đại vào công cuộc đao binh chống Mỹ- nắm vững ngọn cờ hòa bình dân tộc và công ty nghĩa buôn bản hội vào thời kỳ cảnớc quá độ lên nhà nghĩa xóm hội+ Độc lập dân tộc bản địa là mục tiêu của bí quyết mạng hóa giải dân tộc, là tiềnđề và đk để thành lập một thôn hôi dân giàu, nớc mạnh, công bằng,dân chủ, văn minh+ chủ nghĩa buôn bản hội là bảo vệ chắc chắn và bền chắc cho nền độc lập1.25đ
1.25đ1.5đ1,5đ1đcủa dân tộc- Độc lập dân tộc bản địa gắn với công ty nghĩa xã hội là bài xích học xuyên thấu quátrình bí quyết mạng vn và là trong những cội nguồn chiến thắng lợimà dân chúng ta sẽ giành đợc từ khi tất cả sự lãnh đạo của Đảng. Ngàynay, để liên tục lãnh đạo nhân dân tranh đấu giành đầy đủ thắng lợimới, yên cầu Đảng cần tiếp tục bền chí mục tiêu độc lập dân tộc vàchủ nghĩa xóm hội.1đ
Đáp án đề thi lịch sử hào hùng đảng cùng sản việt nam- Đề số 03Nội dung kỹ năng ĐiểmC âu1(5đ):* nguyên nhân thắng lợi:- Sự chỉ đạo của Đảng cộng sản Đông Dơng với đờng lối giải pháp mạngđúng đắn, sáng sủa tạo- phương pháp mạng tháng 8 nổ ra trong điều kiện khách quan thuận lợi, LiênXô với quân đồng minh chiến thắng chủ nghĩa phạt xít, trong những số ấy có phátxít Nhật.- kết quả đấu tranh của toàn dân dới sự lãnh đạo của Đảng, mà lại trực tiếplà phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa 1930-1945*ý nghĩa lịch sử:

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Bài Hát Nhạc Đài Loan Bất Hủ, Nhạc Đài Loan Bất Hủ

- nhân dân ta đang đập rã xiềng xích quân lính của công ty nghĩa đế quốc tronggần một gắng kỷ, xong xuôi sự lâu dài của chế độ quân chủ siêng chế ngótnghìn năm, lập cần nớc nước ta Dân công ty Cộng hoà; dân chúng ViệtNam từ thân phận nô lệ trở thành ngời dân độc lập tự do. Nớc ta xuất phát điểm từ một n-ớc trực thuộc địa trở thành một nớc độc lập, từ do. Đảng cùng sản Việt Namtừ địa điểm phải vận động bí mật, chưa phù hợp pháp biến chuyển một Đảng cầmquyền vận động công khai; xuất hiện thêm kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình tựdo- Chọc thủng một khâu đặc trưng trong khối hệ thống thuộc địa của chủnghĩa đế quốc; cổ vũ và đóng góp thêm phần to bự vào thành công của phong trào đấutranh giải phóng dân tộc trên cố kỉnh giới*Bài học tay nghề lịch sử:
- Một là giơng cao ngọn cờ độc lâp dân tộc, kết hợp đúng mực hai nhiệmvụ chống đế quốc và chống phong kiến- hai là toàn dân nổi dậy trên nền tảng khối liên kết công - nông- tía là lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù- bốn là kiên quyết dùng đấm đá bạo lực cách mạng và biết dùng đấm đá bạo lực cáchmạng một cách tương thích để đập tan cỗ máy nhà nớc cũ, lập ra cỗ máy1đ1đnhà nớc của nhân dân- Năm là nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, thẩm mỹ chọn đúng thời cơ- Sáu là xây Đảng đủ sức chỉ huy tổng khởi nghĩa giành chính quyềnCâu2(5đ):
* Đại hội VIII đã đặt ra những quan liêu điểm chỉ huy công nghiệp hóa, hiệnđại hóa:- duy trì vững độc lập tự chủ, đi đôi với mở rộng quan hệ quốc tế, nhiều phơnghóa, đa dạng mẫu mã hóa quan hệ nam nữ đối ngoại, desgin nền tài chính mở- Công nghiệp hóa, văn minh hóa là việc nghiệp của toàn dân, của phần đông thànhphần khiếp tế, trong đó kinh tế nhà nớc duy trì vai trò công ty đạo- Lấy bài toán phát huy nguồn lực bé ngời là nhân tố cơ bản cho sự phân phát triểnnhanh và bền vững- khoa học và technology là hễ lực của công nghiệp hóa, tân tiến hóa- Lấy tác dụng kinh tế làm chuẩn cơ phiên bản để xác định phơng án vạc triển,lựa chọn dự án công trình đấu t cùng công nghệ- phối hợp kinh tế cùng với quốc phòng an ninh
* ý nghĩa: Đại hội VIII khắc ghi bớc ngoặt, đưa đất nớc quý phái thời kỳđẩy mạnh công nghiệp hóa, văn minh hóa3đ1đ1đ1đ0,5đ1đ0,5đĐáp án đề thi lịch sử đảng cộng sản việt nam-đề số 04Nội dung cơ bạn dạng ĐiểmC âu1(5đ):
Dự đoán trớc tình hình Nhật sắp sửa lật Pháp sinh hoạt Đông Dơng, Ban Thờng vụ trungơng Đảng sẽ ra chỉ thị Nhật- Pháp bắn súng và hành vi của bọn họ vớinhững ngôn từ cơ bạn dạng nh:- đánh giá cuộc thay máu chính quyền của Nhật đã tạo nên tình hình bao gồm trị phệ hoảngsâu sắc, nhng đk khởi nghĩa phụ vương thực sự chín muồi. Tuy nhiên nó cũng tạocơ hội giỏi cho đk khởi nghĩa đi đến chín muồi- Xác định quân địch trớc mắt của quần chúng ta sau đảo chính là phátxít Nhật. Chỉthị công ty trơng phát hễ cao trào kháng Nhật cứu vớt nớc; Mọi hiệ tượng tuyêntruyền cổ động phải thay đổi cho phù hợp; Đẩy khỏe mạnh xây dựng những đội từ bỏ vệ cứuquốc, tích cực và lành mạnh xây dựng lực lợng vũ trang, phát động chiến tranh du kích- thông tư dự kiến lúc quân đồng minh đổ cỗ vào Đông Dơng tấn công Nhật, Nhậtphải đối phó dễ dàng sơ hở; cũng rất có thể cách mạng Nhật bùng nổ, cơ quan ban ngành cách
mạng của quần chúng. # Nhật đợc thành lập; cũng hoàn toàn có thể Nhật bị mất nớc nh Pháp,nên sẽ mất tinh thần- thông tư thể hiện thị rõ sự chỉ đạo sáng suốt, kiên quyết, đúng lúc của ĐảngCâu2(5đ): Đại hội VI diễn ra trong toàn cảnh nền tài chính nớc ta đang rơi vào cảnh khủng hoảngkinh tế trầm trọng, thực trạng đất nớc đặt ra yêu ước bức thiết là bắt buộc đổi mới.Nội dung:- report chính trị tổng kết cùng rút ra bốn bài học kinh nghiệm kinh nghiệm: Một là, trong toànbộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt t tởng mang dân làm gốc; nhì là,Đảng luôn luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng và hành động theoquy hình thức khách quan; cha là, yêu cầu biết phối kết hợp sức mạnh dân tộc với mức độ mạnhthời đại trong đk mới; tư là, chăm sóc xây dựng Đảng ngang tầm với
đảng nuốm quyến chỉ đạo nhân dân triển khai cuộc cách social chủ nghĩa- report xác định mục tiêu ví dụ về kinh tế tài chính - thôn hội là thêm vào đủ tiêu dùng vàcó tích lũy; bớc đầu tạo thành một c cấu kinh tế tài chính hợp lý, trong những số ấy chú trọng tía chơngtrình kinh tế tài chính lớn là lơng thực thực phẩm, hàng tiêu dung, sản phẩm xuất khẩu; xâydựng và triển khai xong một bớc dục tình sản xuất phù hợp với đặc điểm trình độ pháttriển của lực lợng sản xuất; tạo chuyển biến về mặt xã hội việc làm, công bằngxã hội phòng tiêu cực; bảo đảm nhu cấu an ninh củng thay quốc phòng- Đại hội nêu ra phơng hớng cơ phiên bản là bố trí lại cơ cấu sản xuất, kiểm soát và điều chỉnh cơcấu đầu t; gây ra củng nuốm quan hệ sản xuất; coi nền kinh tế tài chính nhiều thành phầnlà quánh trng của thời kỳ quá độ; đổi mới cơ chế quản ngại lý; mở rộng cải thiện hiệuquả kinh tế tài chính đối ngọai- Đại hội còn nêu ra một trong những vấn đề khác nh về những giải pháp, chính sách đối
ngoại, công tác xây dựng ĐảngĐại hội VI có ý nghĩa sâu sắc lịch sử trọng đại, đánhdấu bớc ngoặt trong sự nghiệp quá nhiều lên chủ nghĩa làng mạc hội, là Đại hội của đổimới, đề ra đờng lối thay đổi đúng đắn.1,5đ1,5đ1,5đ0,5đ1,5đ1,5đ1.5đ0.5đđáp án đề thi lịch sử hào hùng đảng cộng sản việt nam- đề số 05
Nội dung điểmC âu1(5đ):Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành Trung ơng 10/1930 đã thông quanhiều văn bản quan trọng, trong đó có Luận cơng bao gồm trị vị đồng chíTrần Phú khởi thảo với nội dung:- xác minh mâu thuẫn giai cấp giữa thợ thuyền dân cày với các phần tử laokhổ cùng với địa chủ phong kiến, t bản, đế quốc công ty nghĩa- Phơng hớng, chiến lợc là tiến hành cách mạng t sản dân quyền gồm tínhchất thổ địa và phản đế, t sản dân quyền là thời kỳ dự bị để làm xã hộicách mạng. Sau khi cách mạng t sản dân quyền chiến thắng phát triển bỏqua thời kỳ t bổn nhưng tranh đấu lên trực tiếp cách mạng xã hội chủ nghĩa- trách nhiệm là tiến công đổ các di tích phong kiến. Tấn công đổ lối bóc tách lột chi phí t
bổn để thực hành thực tế thổ địa cách mạng. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháplàm đến Đông Dơng trọn vẹn độc lập- Công nhân, nông dân là cồn lực chính của bí quyết mạng, trong những số đó giai cấpcông nhân là ách thống trị lãnh đạo biện pháp mạng- Về phơng pháp phương pháp mạng, Luận cơng khẳng định phải ra sức chuẩn bịcho quần chúng bé đờng võ trang bạo động- bí quyết mạng nước ta là một thành phần của cách mạng cố kỉnh giới, do đó phảiđoàn kết với vô sản giai cấp thế giới, trớc hết là giai cấp vô sản Pháp0.75đ0.75đ0.75đ0.75đ
0.5đ0.75đ- ý nghĩa, Luận cơng chủ yếu trị 10/1930 đang vạch ra nhiều sự việc cơ bảnthuộc về chiến lợc giải pháp mạng, tuy nhiên Luận cơng vẫn còn một trong những hạnchếCâu2(5đ):* chân thành và ý nghĩa lịch sử- Đối với dân tộc+ bảo vệ và cải cách và phát triển thành trái của phương pháp mạng tháng 8, giải tỏa hoàntoàn miền Bắc, chấm dứt giai cấp của thực dân Pháp trên khu đất nớc ta+ Đa bí quyết mạng Việt Nam chuyển hẳn sang giai đoạn mới, tiến trình xây dựngmiền Bắc theo bé đờng XHCN và triển khai cách mạng hóa giải dân
tộc ngơi nghỉ miền Nam- Đối với nỗ lực giới+ Cổ vũ mạnh khỏe các dân tộc bản địa bị nô dịch trên quả đât vùng lên đấu tranh+ Đây là một hiến đâng to phệ của nhân dân nước ta vào cao trào giảiphóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới 2* bài học kinh nghiệm kinh nghiệm:- khẳng định và tiệm triệt đờng lối tao loạn toàn dân, toàn diện, thọ dàidựa vào sức mình là chính- Kết hợp đúng chuẩn nhiệm vụ kháng đế quốc với trọng trách chống phongkiến- Vừa nội chiến vừa xây dựng chế độ mới, xây đắp hậu phơng vữngchắc
- cửa hàng triệt t tởng chiến lợc phòng chiến âu sầu lâu dài- Tăng cờng công tác làm việc xây dựng Đảng0.75đ2đ1đ2đ
*
đái luận những nguồn sử liệu và tình trạng nghiên cứu lịch sử đảng cùng sản nước ta trước năm 1975 28 1 1
*
tạp câu hỏi trắc nghiệm và đáp án đường lối biện pháp mạng đảng cộng sản nước ta 18 1 2