TOP 8 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 gồm đáp án, lí giải chấm với bảng ma trận kèm theo. Qua đó, góp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa kì 2 sách Cánh diều, Chân trời sáng chế và Kết nối học thức với cuộc sống cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 6

Với 8 đề khám nghiệm giữa kì 2 môn Toán 6 này, còn khiến cho các em học sinh ôn luyện thật giỏi cho bài xích thi thân kì 2 chuẩn bị tới. Vậy mời thầy cô và những em học sinh cùng cài đề thi giữa kì II môn Toán 6 sách new miễn phí.


Bộ đề thi thân học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sốngĐề thi thân học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Đề thi thân kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNTLTNTLTNTLTNTL

Một số yếu tố thống kê và xác suất

Biết xử lý dữ liệu sau thời điểm thu thập tài liệu thống kê

Tính được phần trăm thực nghiệm lúc tung đồng xu

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%

1

0,5

5%

2

0,75

7,5%

Phân số và số thập phân

Nhận biết, so sánh, tiến hành các phép tính đơn giản và dễ dàng về phân số

- Viết được hỗn số từ phân số đơn giản

- so sánh được các phân số

Tìm được phân số lớn số 1 trong 1 dãy các p/s

- so sánh được 2 phân số

- tìm kiếm x

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

9

2,25

22,5%

2

0,5

0,5%

3

1,5

15%

1

1

10%

2

1

10%

17

6,25

62,5%

Hình học phẳng

Biết KN, độ dài đoạn thẳng

Tính được độ dài đoạn thẳng

Tính được độ dài đoạn thẳng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0,75

7,5%

1

0,25

2,5%

2

1

15%

1

1

10%

7

3

30%

Tổng

16

4

40%

6

3

30%

2

2

20%

2

1

10%

26

10

100%


Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em đến là đúng nhất

Câu 1: Những phân số nào sau đây bằng nhau?

A.

*
*
B.
*
*
C.
*
*
D.
*
*

Câu 2: Chọn tóm lại đúng:

A.

*
B.
*
frac-215" width="86" height="37" data-latex="frac-715>frac-215" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfrac%7B-7%7D%7B15%7D%3E%5Cfrac%7B-2%7D%7B15%7D">

Câu 3: Phân số nào dưới đây không buổi tối giản?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: Cặp phân số nào tiếp sau đây không bao gồm cùng mẫu mã số?

A.

*
*
B.
*
*
C.
*
*
D.
*
*

Câu 5: tiến hành phép tính sau

*
:

Kết trái là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: Số nào sau đây không được viết bên dưới dạng một phân số?

A.

*
B.
*
C.
*
D. 1,5

Câu 7: Tử số của phân số

*
là số như thế nào sau đây?

A. 4B. 3C. 3 - 4D. 4 - 3

Câu 8: Trong các xác minh sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

A. Phân số là một vài dạng

*
, cùng với a cùng b là nhì số tùy ý


B. Phân số là một vài dạng

*
, cùng với a và b là hai số nguyên

C. Phân số là một số trong những dạng

*
, với a cùng b là hai số nguyên trong các số ấy b ≠ 0

D. Phân số là một trong những dạng

*
, với a và b là nhì số tự nhiên và thoải mái trong kia a ≠ 0

Câu 9: Phân số nào dưới đây bằng phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 10: Trong hình vẽ, cho đoạn thẳng AB gồm độ lâu năm 5 cm. Đoạn thẳng tía có độ nhiều năm bao nhiêu? Chọn khẳng định đúng


A. 3 cmB. 2 cmC. 4 cmD. 5 cmCâu 11: Trong hình vẽ

Chọn khẳng định sai.

A. A là 1 trong đoạn thẳngB. A là 1 đường thẳngC. A là 1 trong điểmD. Điểm A nằm trê tuyến phố thẳng A.

Câu 12: trong hình vẽ. Chọn khẳng định đúng

A. Trong hình có 2 đoạn thẳngB. Vào hình gồm 3 đoạn thẳngC. Trong hình có một đoạn thẳngD. Trong hình không có đoạn thẳng

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (0,25 điểm): phạt biểu khái niệm hai phân số bởi nhau?

Câu 2: (0,25 điểm): Nêu cách đối chiếu hai phân số?

Câu 3: (0,25 điểm): sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn tài liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần phải làm gì?


Câu 4: (0,25 điểm): bao gồm mấy đoạn thẳng trải qua hai điểm A với B?

Câu 5: (0,5 điểm): mang lại đoạn trực tiếp AB = 8cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A với B. Tính độ lâu năm đoạn thẳng AC nếu như CB = 3cm.

Câu 6: (0,5 điểm): trong hình vẽ, đoạn thẳng ON gồm độ lâu năm bao nhiêu?

Câu 7: (1 điểm): cho đoạn trực tiếp AB = 5cm. Rước điểm M trực thuộc đoạn trực tiếp AB mà BM = 2cm. Tính độ lâu năm đoạn thẳng AM.

Câu 8: (0,5 điểm): Viết phân số sau bên dưới dạng láo lếu số:

*

Câu 9: (0,5 điểm): Cặp phân số

*
với
*
có đều bằng nhau không? bởi sao?

Câu 10: (0,5 điểm): Rút gọn phân số sau về phân số về tối giản:

*

Câu 11: (1 điểm): Tìm trong số phân sô sau. Phân số nào béo nhất?

*

Câu 12: (0,5 điểm): so sánh

*
*

Câu 13: (0,5 điểm): tìm x biết

*

Câu 14: (0,5 điểm): trường hợp tung đồng xu 22 lần liên tiếp, có 13 lần xuất hiện thêm mặt N thì tỷ lệ thực nghiệm mở ra mặt N bằng bao nhiều?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ĐA

A

C

C

C

B

D

B

C

A

D

A

B

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

CâuNội dungĐiểm

1

Hai phân số được hotline là đều nhau nếu bọn chúng cùng màn biểu diễn một giá chỉ trị.

0,25

2

Để đối chiếu hai phân số không thuộc mẫu, ta quy đồng mẫu hai phân số đó (về cùng một mẫu dương) rồi so sánh những tử với nhau: Phân số nào gồm tử lớn hơn nữa thì phân số đó béo hơn.

0,25

3

Sau lúc thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta đề nghị phân tích và xử lí những dữ liệu đó để tìm ra thông tin hữu ích và rút ra kết luận.

0,25

4

Có một và duy nhất đường thẳng đi qua hai điểm A với B

0,25

5

AC = AB - CB = 8 - 3 = 5 cm

0,5

6

ON = OM + MN = 3 + 2 = 5 cm

0,5

7

AM = AB - BM = 5 - 2 = 3 cm

1

8

*

0,5

9

Do 3 . 7 = (-7) . (-3) buộc phải

*

0,5

10

Ta tất cả ƯCLN(14, 21) = 7.

Do kia

*

0,25

0,25

11

Phân số lớn số 1 là phân số

*

1

12

*

0,25

Do -5


Đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

cấp độ Chủ đề Mức 1Nhận biếtMức 2Thông hiểuMức 3 Vận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
KQTLKQTLKQTLKQTL

1. Phân số

Nhận biết phân số, phân số bằng nhau, phân số đối, so sánh phân số, hỗn số

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số

Vận dụng các phép tính về phân số để tìm x

Vận dụng tính cực hiếm biểu thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5(1,2,3,4,5)

1,25

12,5%

3(10,11,12)

0,75

7,5%

1/2(21a)

0,5

5%

1/2(22b)

0,5

5%

1(C25)

1

10%

9+1/2+1/2

4

40%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. Số thập phân

Nhận biết số thập phân, số thập phân âm, số đối của một số thập phân

Thực hiện những phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Vận dụng những phép tính về số thập phân nhằm tìm x, tính tỉ số phần trăm của một vài cho trước

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(6,7,8,9)

1

10%

3(13,14,15)

0,75

15%

1/2(21b)

0,25

2,5%

1/2(22a)+1(23)

1,5

15%

8+1/2+1/2

3,5

35%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

C22a:GQVĐ

C23: MHH-GQVĐ

3. Gần như hình hình học tập cơ bạn dạng (Điểm, con đường thẳng, tia, đoạn thẳng)

Nhận biết quan hệ giới tính điểm thuộc đường thẳng, mặt đường thẳng đi qua hai điểm, tia

Chỉ ra được vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng. Vẽ hình cùng Tính độ lâu năm đoạn thẳng.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3(16,17,18)

0,75

7,5%

2(19,20)

0,5

5%

1(24)

1,25

12,5%

6

2,5

25%

Thành tố NL

C 16,17: TD

C18: MHH-GT

C19, 24: MHH-GT-CC-GQVĐ

C20: GQVĐ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

10

4

40%

2

2

20%

1

1

10%

25

10

100%

Đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan lại (5 điểm)

* Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1 (0,25đ): (NB-TD) Trong biện pháp viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2 (0,25đ): (NB-GQVĐ) Phân số nào sau đây bằng phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*


Câu 3 (0,25đ): (NB-TD) Phân số đối của phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4 (0,25đ): (NB-TD) Hãy chọn lựa cách so sánh đúng?

A.

*
C.
*
D.
*

Câu 6 (0,25đ): (NB-TD)Trong những số sau, số nào là số thập phân âm?

A. 75B. -75C. -7,5D. 7,5

Câu 7 (0,25đ): (NB-TD) Phân số

*
được viết dưới dạng số thập phân?

A. 1,3B. 3,3C. -3,2D. -3,1

Câu 8 (0,25đ): (NB-TD) Số đối của số thập phân -1,2?

A. 12B. 1,2C. -12D. 0,12

Câu 9 (0,25đ): (NB-GQVĐ)Số 3,148 được làm tròn đến hàng phần chục?

A. 3,3B. 3,1C. 3,2D. 3,5

Câu 10 (0,25đ): (TH-GQVĐ) quý giá của tổng

*
?

A.

*
B.
*
C. -1D.
*

Câu 11 (0,25đ): (TH-GQVĐ) hiệu quả phép tính

*
?

A. 3 B. 4 C. - 3D. -4

Câu 12 (0,25đ): (TH-GQVĐ) tác dụng phép tính

*
?

A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

Câu 13 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Tính

*
của 20?

A. 4B. 5C. 6D. 7

Câu 14 (0,25đ): (TH-GQVĐ) kết quả của phép tính 7,5:2,5?

A. 2B. 4C. -3D. 3

Câu 15 (0,25đ): (TH-GQVĐ) kết quả của phép tính 3,2 - 5,7?

A. -2,5B. 2,5C. 5,2D. -5,2

Câu 16 (0,5đ): (NB-TD) Điểm A ko thuộc đường thẳng d được kí hiệu?

A. D ∈ AB. A ∈ d C. A ∉ d D. A ⊂ d

Câu 17 (0,25đ): (NB-TD)Có từng nào đường thẳng trải qua hai điểm khác nhau A với B?

A. 1B. 2C. 3D. Vô số mặt đường thẳng

Câu 18 (0,25đ): (NB-GT) mang lại hình vẽ: tất cả bao nhiêu tia trong hình vẽ vẫn cho?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 19 (0,25đ): (TH-GT) cho hình vẽ bên: Hãy chỉ ra hai tuyến đường thẳng AB và AC


A. Cắt nhauB. Song song với nhauC. Trùng nhauD. Có hai điểm chungCâu 20 (0,25đ): (TH-GQVĐ,CC) cho điểm B nằm giữa hai điểm A với C. Biết AB = 3cm, AC = 8cm. Độ nhiều năm BC = ?

A. 5cmB. 11cmC. 4cmD. 8cm

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): (TH-GQVĐ)Thực hiện nay phép tính một cách hợp lí

a)

*

b) B = 6,3 + (-6,3) + 4,9

Câu 22 (1đ): (VD-GQVĐ)Tìm x, biết

a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

b)

*

Câu 23 (1đ): (VD-MHH,GQVĐ)Chi nhóm lớp 6A bao gồm 45 học sinh. Vào đó, tất cả 18 học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao. Tính tỉ số phần trăm số học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao.

Xem thêm: Top 12 Spa Trị Mụn Uy Tín Nhất Tphcm, Top 10 Thẩm Mỹ Viện Trị Mụn Uy Tín Nhất Ở Tphcm

Câu 24 (1,25đ): (TH- GT-CC-GQVĐ)Cho đoạn thẳng AB lâu năm 8cm. đem điểm C nằm giữa hai điểm A cùng B sao để cho AC = 4cm. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp CB.

Câu 25 (1đ): (VD-GQVĐ) Tính giá trị của biểu thức:

*

Đáp án đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan tiền (7,5 điểm)


Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

A

C

A

B

A

C

D

B

B

B

Câu hỏi

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

C

C

B

D

A

C

A

D

A

A

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): Thực hiện tại phép tính một cách hợp lí

a)

*
(0,5đ)

b) C = 6,3 + (-6,3) + 4,9 = <6,3 + (-6,3)> + 4,9 = 0 + 4,9 = 4,9 (0,25đ)

Câu 22 (1đ): Tìm x, biết:


a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

x - 5,01 = 4,02

x = 4,02 + 5,01

x = 9,03 (0,5đ)


b)

*

*

*

*
(0,5đ)


Câu 23 (1đ):

Số phần trăm học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao thể thao:

*
(1đ)

Câu 24 (1,25đ):

Vẽ đúng hình: 0,25đ.

AB = 8cm

AC = 4cm

CB = AB - AC = 8 - 4 = 4cm (1đ)

Câu 25 (1đ):

*

*

*
(1đ)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạo

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: công dụng của phép trừ

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: nên chọn lựa từ hoặc cụm từ thích hợp thay vào khu vực ....để hoàn thành câu sau: Hình tạo thành vị điểm A và một phần đường thẳng bị chia ra vì chưng A được call là một....

A. Tia

B. Đường thẳng

C. Điểm

D. Đoạn thẳng

Câu 3: Trong ba điểm trực tiếp hàng, gồm bao nhiêu điểm nằm trong lòng hai điểm còn lại?

A. Bao gồm vô số điểm.

B. Có nhiều hơn nhị điểm.

C. Có không quá hai điểm.

D. Gồm duy tuyệt nhất một điểm.

Câu 4: hiệu quả của phép nhân

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: sau khi rút gọn về tối giản phân số

*
ta được phân số

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6: vào từ STUDENT gồm bao nhiêu vần âm có trục đối xứng?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 7: Số đối của

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8: các chữ chiếc in hoa vào từ TOAN, chữ nào dưới đây có vai trung phong đối xứng?

A. T

B. O

C. A

D. N

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 9: (2,0 điểm) tiến hành phép tính sau:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 10: (1,5 điểm) search x biết

*

*

*

Câu 11: (1,5 điểm) bà mẹ cho Hà một vài tiền đi mua đồ dùng học tập . Sau khoản thời gian mua hết 24 nghìn tiền vở, 36 nghìn tiền sách, Hà còn sót lại

*
số tiền. Vậy người mẹ đã mang đến Hà số chi phí là bao nhiêu?

Câu 12: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức

*

Câu 13: (1,0 điểm) công ty An tất cả một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 4m , chiều dài6 m. An nên đắp bờ bao bọc ruộng. Hỏi An đề nghị đắp bao nhiêu mét bờ?


Câu 14: (1,0 điểm)

a) mang đến hình vẽ bên. Bao gồm bao nhiêu cặp đường thẳng tuy vậy song?

b) từ 4 hình tam giác vuông bằng nhau (hình minh họa phía dưới) ta có thể ghép thành bao nhiêu hình bao gồm trục đối xứng?