+ nội dung tiết 1: Giới thiệu các bước giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình, biết áp dụng để giải một số bài toán số 1 không thừa phức tạp

+Nội dung huyết 2: tiếp tục ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Áp dụng làm bài xích tập.

Bạn đang xem: Dạy học theo chủ đề môn toán 8

+Nội dung ngày tiết 3: tiếp tục ôn lại công việc giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình. Áp dụng làm bài xích tập.

+Nội dung máu 4: thường xuyên ôn lại quá trình giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình. Áp dụng làm bài bác tập.

( tùy theo lớp giáo viên gồm thể cân đối thời lượng những tiết cho phù hợp để chấm dứt các nội dung trên)

PPCT cũ

PPCT mới

Tiết 50: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình

50 -53

Chủ đề: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình

Tiết 51: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình

Tiết 52: Luyện tập

Tiết 53: rèn luyện (tiếp)

2- kim chỉ nam chủ đề:

a-Mục tiêu máu 1:

+ loài kiến thức:

HS hiểu cách chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn

- Biết cách biểu diễn một đại lượng không biết trải qua biểu thức chứa ẩn. Tự hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

- Kỹ năng: - Vận dụng để gỉải một số bài toán bậc nhất

- Thái độ: tứ duy lô gíc - Phương pháp trình bày

b-Mục tiêu ngày tiết 2:

- Kiến thức: - HS hiểu cách chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp mang lại ẩn

- Biết cách biểu diễn một đại lượng chưa biết thông qua biểu thức chứa ẩn. Tự hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

- Kỹ năng: - Vận dụng để gỉải một số bài toán bậc nhất

- Rèn kỹ năng trình bày, lập luận chặt chẽ.

- Thái độ: bốn duy lô gíc - Phương pháp trình bày

c-Mục tiêu máu 3:

- Kiến thức: - HS tiếp tục rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách giải phương trình

- Biết cách biểu diễn một đại lượng chưa biết trải qua biểu thức chứa ẩn. Tự hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

- Kỹ năng: - Vận dụng để gỉai một số bài toán bậc nhất. Biết chọn ẩn số thích hợp

- Rèn kỹ năng trình bày, lập luận chặt chẽ.

- Thái độ: tứ duy lô gíc - Phương pháp trình bày

d-Mục tiêu tiết 4:

- Kiến thức: - HS tiếp tục rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách giải phương trình

- Biết cách biểu diễn một đại lượng chưa biết trải qua biểu thức chứa ẩn. Tự hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

- Kỹ năng: - Vận dụng để giải một số bài toán bậc nhất. Biết chọn ẩn số thích hợp

- Rèn kỹ năng trình bày, lập luận chặt chẽ.

- Thái độ: tứ duy lô gíc - Phương pháp trình bày

3- Phương tiện:

· đồ vật chiếu.

· Phiếu học tập

· học liệu.

4- những nội dung bao gồm của chủ thể theo tiết:

Tiết 1:

Biểu diễn một đại lượng do biểu thức cất ẩn lấy ví dụ về giải bài xích toán bằng cách lập phương trình.

Tiết 2:

II- lấy một ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình ( tiếp theo)

III. Rèn luyện

Tiết 3:Luyện tập

Tiết 4:Luyện tập

BƯỚC 2:Biên soạn câu hỏi/bài tập:

* biên soạn câu hỏi/ bài xích tập theo hướng:

- Xây dựng, khẳng định và diễn đạt 4 cường độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao)

- Mỗi các loại câu hỏi/bài tập sử dụng để kiểm tra, review năng lực và phẩm chấtnàocủa học viên trong dạy dỗ học.

* nắm thể:

Tiết 1:

TT

Câu hỏi/ bài xích tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Quãng con đường mà ô tô đi được trong 5h là?

Quãng đường mà ô tô đi được vào 10h là?

Nhận biết

-quan sát, tưởng tượng

-Nắm được bí quyết tính quãng đường

· Thể hiện năng lượng tự học, tự tìm kiếm hiểu.

2

Thời gian để xe hơi đi được quãng đường 100 km là?

Vận dụng

Giải quyết vấn đề

3

Bài toán cho biết thêm điều gì và yêu ước điều gì?

Nhận biết

Thể hiện năng lực tự học, tự search hiểu.

4

Để giải bài toán bằng cách lập phương trình bước trước tiên ta đề xuất làm gì?

Nhận biết

Thể hiện năng lực tự học, tự tìm kiếm hiểu, tứ duy

5

Hãy màn biểu diễn theo x:

Số chó, số chân gà, số chân chó?

Thông hiểu

Giải thích

6

Căn cứ vào nhân tố nào để lập được phương trình?

Vận dụng

Phân tích, giải thích

7

Giá trị tìm kiếm được có thỏa mãn điều khiếu nại của ẩn xuất xắc không?

Thông hiểu

Giải thích

8

GV call HS nhắc lại quá trình giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình

Nhận biết

Khả năng ghi nhớ loài kiến thức

Tiết 2:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Bài toán cho thấy điều gì với yêu ước điều gì?

Nhận biết

Đọc, khai quật SGK, mày mò đề

2

Hoạt hễ nhóm: điền vào bảng phụ

Vận dụng

Hợp tác để xử lý vấn đề

3

Tại sao đề xuất đổi 24 phút ra giờ?

Vận dụng thấp

-Kỹ năng biết đổi những đại lượng về cùng đơn vị chức năng đo.

- Giải thích

4

Căn cứ vào các yếu tố đã cho trong bài xích ta hoàn toàn có thể lập được phương trình nào?

Vận dụng

Suy luận, xử lý vấn đề

5

Giải phương trình vừa lập được

Vận dụng thấp

Kỹ năng giải phương trình bậc nhất

6

Căn cứ vào những yếu tố làm sao đã mang đến trong bài xích ta hoàn toàn có thể lập được phương trình?

Thông hiểu

Sử dụng cách làm tính quãng đường, vận tốc, thời gan

7

Có mấy giải pháp chọn ẩn số?

Thông hiểu

Giải thích

8

Bài 37:Bài toán cho biết thêm điều gì và yêu mong điều gì?

Nhận biết

Đọc, khai quật tư liệu SGK

9

Có thể lựa chọn ẩn số theo đại lượng nào?

Thông hiểu

Nhận biết được hoàn toàn có thể chọn ẩn số theo 2 đại lượng tốc độ hoặc quãng đường

10

Học sinh vận động nhóm: Điền vào bảng phụ

-Thông hiểu

-Vận dụng

Hợp tác để giải quyết vấn đề

11

Nếu lựa chọn ẩn số là tốc độ thì phương trình lập được là gì?

-Vận dụng

Lập luận, xử lý vấn đề

12

Củng cố:Nêu quá trình giải bài bác toán bằng cách lập phương trình

-Thông hiểu

-Vận dụng

-Tự giác, tự chất vấn về kỹ năng và kiến thức đã học

-Sáng tạo

-Kỹ năng thuyết trình

Tiết 3:

TT

Câu hỏi/ bài xích tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Thế nào là vấn đề trung bình của tổ?

Thông hiểu

-Ôn tập, thuyết trình

2

Ý nghĩa của tần số n = 10?

Thông hiểu

Trình bày cách nhìn ,giải thích

3

Nhận xét bài làm của bạn?

Vận dụng

-Thể hiện năng lượng tự học, tự tìm kiếm hiểu.

-Chia xẻ

- Giải thích, thuyết trình

4

Học sinh chuyển động nhóm: Điền vào bảng phụ

-Thông hiểu

-Vận dụng

Hợp tác để giải quyết và xử lý vấn đề

5

Phương trình lập được là gì?

-Vận dụng

Giải quyết vấn đề

6

Số tiền Lan bắt buộc trả khi mua sắm chọn lựa loại 2 là bao nhiêu?

-Vận dụng thấp

Giải thích

7

Bài 40: bài bác toán cho thấy gì, yêu ước điều gì?

Nhận biết

Thể hiện năng lực tự học, tự tìm kiếm hiểu.

8

Hãy lựa chọn ẩn với đặt điều kiện cho ẩn

Vận dụng

Phân tích, giải thích

9

Phương trình lập được là gì?

-Vận dụng

Giải quyết vấn đề

10

Bài 45: chia lớp thành 2 nhóm để thảo luận

Nhóm 1: chọn ẩn là số thảm

Nhóm 2: lựa chọn ẩn là số ngày

-Thông hiểu

-Vận dụng

Chia xẻ, hợp tác và ký kết để xử lý vấn đề

11

Nếu chọn ẩn số là số thảm thì phương trình lập được là gì?

-Vận dụng

Tư duy, phân tích, lý giải .Giải quyết vấn đề

12

Nếu chọn ẩn số là số ngày thì phương trình lập được là gì?

-Vận dụng

Tư duy, phân tích, phân tích và lý giải .Giải quyết vấn đề

13

Trong 2 bí quyết chọn ẩn đó biện pháp chọn nào ra đáp số nhanh hơn?

-Vận dụng

So sánh, nhấn xét

14

Gv gọi học sinh nhắc lại các bước giải toán bằng cách lập phương trình

Nhận biết

Khả năng tư duy, ghi nhớ con kiến thức

Tiết 4:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Bài 41: bài bác toán cho biết thêm gì, yêu ước điều gì?

Nhận biết

Thể hiện năng lượng tự học, tự tìm kiếm hiểu.

Đọc, tứ duy

2

Số bao gồm 2 chữ số bao gồm dạng như vậy nào?

Thông hiểu

Trình bày quan điểm ,giải thích

3

Hàng chục và hàng đơn vị có liên quan gì?

Vận dụng

Tư duy, sáng tạo, tìm kiếm được mối tương quan giữa hàng trăm và hàng đơn vị chức năng từ đề bài đã cho

4

Chọn ẩn số là gì? Điều khiếu nại của ẩn?

-Thông hiểu

-Vận dụng

-Thể hiện năng lượng tự học, tự tìm kiếm hiểu, khả năng ghi nhớ loài kiến thức

-Giải thích

5

Phương trình lập được là gì?

-Vận dụng

Giải quyết vấn đề

6

Bài 41: bài toán cho biết thêm gì, yêu mong điều gì?

Nhận biết

Thể hiện năng lượng tự học, tự kiếm tìm hiểu, bốn duy.

7

Nếu thêm vào bên đề nghị mẫu chữ số bởi tử thì số đó thay đổi như vắt nào?

Thông hiểu

Vận dụng

Thể hiện năng lực tự học, tự kiếm tìm hiểu.

Tích hợp kỹ năng để xử lý vấn đề

8

Hãy chọn ẩn và đặt đk cho ẩn

Vận dụng

Tư duy, phân tích, giải thích

9

Phương trình lập được là gì?

-Vận dụng

Giải quyết vấn đề

10

Bài 46: phân tách lớp nhóm để thảo luận. Nếu chọn ẩn số là quãng mặt đường thì bảng tóm tắt bao gồm dạng như thế nào?

-Thông hiểu

-Vận dụng

Hợp tác để giải quyết và xử lý vấn đề

11

Học sinh lên giải phương trình vừa lập được

-Vận dụng

Kỹ năng tổng hợp kiến thức và kỹ năng để xử lý vấn đề

12

Bài 48: nên chọn lựa ẩn và đặt điều kiện cho ẩn

Vận dụng

Phân tích, giải thích

13

Dân số của tỉnh giấc A, B trong năm này là bao nhiêu?

-Vận dụng

Phân tích, giải thích

14

Gv gọi học viên nhắc lại quá trình giải toán bằng cách lập phương trình

Nhận biết

Khả năng ghi nhớ con kiến thức

BƯỚC 3:Thiết kế các bước dạy học(Soạn giáo án)

TIẾT 50-53:

CHỦ ĐỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Tiết 50 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

A. Mục tiêu :

- Kiến thức: - HS hiểu cách chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp đến ẩn

- Biết cách biểu diễn một đại lượng không biết thông qua biểu thức chứa ẩn. Tự hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

- Kỹ năng: - Vận dụng để gỉai một số bài toán bậc nhất

- Thái độ: tứ duy lô gíc - Phương pháp trình bày

B. CHUẨN BỊ

- GV : Giáo án

- HS : Ôn lại những nội dung đã học. Nắm chắc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY và HỌC

1. Ổn định tổ chức (1’)

2. Kiểm tra bài cũ : (2’)

Nêu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV -HS

GHI BẢNG

- GV đến HS làm VD1

- HS trả lời các câu hỏi:

- Quãng đường mà xe hơi đi được vào 5 h là?

- Quãng đường mà xe hơi đi được vào 10 h là?

- Thời gian để xe hơi đi được quãng đường 100 km là ?

* Ví dụ 2:

Mẫu số của phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu gọi x ( x z , x 0) là mẫu số thì tử số là ?

- HS làm bài tập

*
và
*
theo nhóm.

- GV gọi đại diện các nhóm trả lời.

- GV: mang lại HS làm lại bài toán cổ hoặc tóm tắt bài toán sau đó nêu (gt) , (kl) bài toán

- GV: hướng dẫn HS làm theo từng bước sau:

+ Gọi x ( x z , 0

4. Củng cố: (1’)

- GV: đến HS làm bài tập

*

5. Hướng dẫn về nhà (1’)

- HS làm các bài tập: 34, 35, 36 sgk/25,26

- Nghiên cứu tiếp cách giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Tiết 51: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

A. MỤC TIÊU :

- Kiến thức: - HS hiểu cách chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp đến ẩn

- Biết cách biểu diễn một đại lượng không biết thông qua biểu thức chứa ẩn. Tự hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

- Kỹ năng: - Vận dụng để gỉai một số bài toán bậc nhất

- Rèn kỹ năng trình bày, lập luận chặt chẽ.

- Thái độ: tứ duy lô gíc - Phương pháp trình bày

B. CHUẨN BỊ

- GV : Giáo án

- HS : Ôn lại các nội dung đã học

+ Nắm chắc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY & HỌC

1. Ổn định tổ chức triển khai (1’)

2. Kiểm tra bài cũ : (3’)

Nêu các bước giải bài toán bằng cách LPT ?

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV -HS

GHI BẢNG

- GV đến HS nêu (gt) và (kl) của bài toán

- Nêu các ĐL đã biết và không biết của bài toán

- Biểu diễn các ĐL không biết vào BT vào bảng sau: HS thảo lụân nhóm và điền vào bảng phụ.

Vận tốc

(km/h)

Thời gian đi (h)

QĐ đi (km)

Xe máy

35

x

35.x

Ô tô

45

x-

45 - (x- )

- GV: cho HS các nhóm nhận xét và hỏi: Tại sao phải đổi 24 phút ra giờ?

- GV: lưu ý HS trong lúc giải bài toán bằng cách lập PT có những điều ko ghi trong gt nhưng mà ta phải suy luận mới có thể biểu diễn các đại lượng không biết hoặc thiết lập được PT.

GV:Với bằng lập như bên trên theo bài ra ta có PT nào?

- GV trình bày lời giải mẫu.

- HS giải phương trình vừa tìm được và trả lời bài toán.

- GV mang lại HS làm

*
.

Xem thêm: Mix Đồ Mùa Hè Cá Tính Cho Nàng, Bật Mí: Cách

- GV đặt câu hỏi để HS điền vào bảng như sau:

V(km/h)

S(km)

t(h)

Xe máy

35

S

Ô tô

45

90 - S

-Căn cứ vào đâu để LPT? PT như thế nào?

-HS đứng tại chỗ trình bày lời giải bài toán.

- HS nhận xét 2 cách chọn ẩn số

Chữa bài 37/sgk

- GV: đến HS đọc yêu thương cầu bài rồi điền các số liệu vào bảng .

- GV chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu các nhóm lập phương trình.

Vận tốc

(km/h)

TG đi (h)

QĐ đi

(km)

Xe máy

x

3

3x

Ô tô

x+20

2

(x + 20) 2

- GV: đến HS điền vào bảng

Vận tốc

(km/h)

TG đi

(h)

QĐ đi (km)

Xe máy

*
x

3

x

Ô tô

x

2

x

Ví dụ: (26’)

- Gọi x (km/h) là vận tốc của xe pháo máy

( x > )

- vào thời gian đó xe pháo máy đi được quãng đường là 35x (km).

- Vì xe hơi xuất phát sau xe pháo máy 24 phút = giờ đề nghị ôtô đi vào thời gian là: x - (h) và đi được quãng đường là: 45 - (x- ) (km)

Ta có phương trình:

35x + 45 . (x- ) = 9080x = 108 x=

*
Phù hợp ĐK đề bài

Vậy TG để 2 xe gặp nhau là

*
(h)

Hay 1h 21 phút kể từ lúc xe cộ máy đi.

- Gọi s ( km ) là quãng đường từ Hà Nội đến điểm gặp nhau của 2 xe.

-Thời gian xe pháo máy đi là:

-Quãng đường ô tô đi là 90 - s

-Thời gian xe hơi đi là

Ta có phương trình:

*
S = 47,25 km

Thời gian xe cộ máy đi là: 47,25 : 35 = 1, 35 . Hay là một h 21 phút.

Bài 37/sgk (12’)

Gọi x ( km/h) là vận tốc của xe pháo máy ( x > 0)

Thời gian của xe cộ máy đi hết quãng đường AB là:

- 6 = 3(h)

Thời gian của xe hơi đi hết quãng đường AB là:

- 7 = 2(h)

Vận tốc của xe hơi là: x + 20 ( km/h)

Quãng đường của xe cộ máy đi là: 3x ( km)

Quãng đường của xe hơi đi là:

(x + 20) 2(km)

Ta có phương trình:

(x + 20) 2= 3x

x = 50 thoả mãn

Vậy vận tốc của xe pháo máy là: 50 km/h

Và quãng đường AB là:

50. 3= 175 km

4. Củng cố: (2’)

GV chốt lại phương pháp chọn ẩn

- Đặt điều kiện mang đến ẩn, nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

5. Hướng dẫn về nhà (1’)

- Làm các bài tập 38, 39/sgk

Tiết 52: LUYỆN TẬP

A. MỤC TIÊU :

- Kiến thức: - HS tiếp tục rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách giải phương trình

- Biết cách biểu diễn một đại lượng chưa biết thông qua biểu thức chứa ẩn. Tự hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

- Kỹ năng: - Vận dụng để gỉai một số bài toán bậc nhất. Biết chọn ẩn số thích hợp

- Rèn kỹ năng trình bày, lập luận chặt chẽ.

- Thái độ: tư duy lô gíc - Phương pháp trình bày

B. CHUẨN BỊ

- GV : Giáo án

- HS : Ôn lại những nội dung sẽ học

+ Nắm chắc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY và HỌC

1. Ổn định tổ chức (1’)

2. Kiểm tra bài cũ : (3’)

Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV -HS

GHI BẢNG

LUYỆN TẬP (39’)

1. Chữa bài 38/sgk

- GV: yêu cầu HS phân tích bài toán trước khi giải

+ Thế nào là điểm trung bình của tổ?

+ ý nghĩa của tần số n = 10 ?

- Nhận xét bài làm của bạn?

- GV: Chốt lại lời giải ngắn gọn nhất

- HS chữa cấp tốc vào vở

2. Chữa bài 39/sgk

HS thảo luận nhóm và điền vào ô trống

Số tiền phải trả không có VAT

Thuế VAT

Loại hàng I

X

Loại hàng 2

- GV giải thích : Gọi x (đồng) là số tiền Lan phải trả lúc mua loại hàng I không tính VAT.thì số tiền Lan phải trả không tính thuế VAT là bao nhiêu?

- Số tiền Lan phải trả lúc mua loại hàng 2 là bao nhiêu?

- GV: mang đến hs trao đổi nhóm và đại diện trình bày

3. Chữa bài 40

- GV: đến HS trao đổi nhóm để phân tích bài toán và 1 HS lên bảng

- Bài toán mang lại biết gì?

- Chọn ẩn và đặt điều kiện mang lại ẩn?

- HS lập phương trình.

- 1 HS giải phươnh trình tìm x.

- HS trả lời bài toán.

4. Chữa bài 45

- GV: mang lại HS lập bảng mối quan liêu hệ của các đại lượng để có nhiều cách giải khác nhau.

- Đã có các đại lượng nào?

Việc chọn ẩn số nào là phù hợp

+ Cách 1: Chọn số thảm là x

+ Cách 2 : Chọn mỗi ngày làm là x

- HS điền các số liệu vào bảng và trình bày lời giải bài toán.

Số thảm

Số ngày

Năng suất

Theo HĐ

x

20

Đã TH

18

Bài 38/SGK

- Gọi x là số bạn đạt điểm 9 ( x N+ ;

x +)

Só tuổi hiện tại của mẹ là: 3x

Mười tía năm nữa tuổi Phương là: x + 13

Mười bố năm nữa tuổi của mẹ là: 3x + 13

Theo bài ta có phương trình:

3x + 13 = 2(x +13) 3x + 13 = 2x + 26

x = 13 TMĐK

Vậy tuổi của Phương hiện ni là: 13

Bài 45/SGK. Cách1:

Gọi x ( x Z+) là số thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.

Số thảm len đã thực hiện được: x + 24 ( tấm) . Theo hợp đồng mỗi ngày xí nghiệp dệt được (tấm) .

Nhờ cải tiến kỹ thuật buộc phải mỗi ngày xí nghiệp dệt được: ( tấm)

Ta có phương trình:

=

*
- x = 300 TMĐK

Vậy: Số thảm len dệt được theo hợp đồng là 300 tấm.

Cách 2: Gọi (x) là số tấm thảm len dệt được mỗi ngày xí nghiệp dệt được theo dự định ( x Z+)

Số thảm len mỗi ngày xí nghiệp dệt được nhờ tăng năng suất là:

x +

*
ó x +
*

Số thảm len dệt được theo dự định 20(x) tấm. Số thẻm len dệt được nhờ tăng năng suất: 12x.18 tấm

Ta có PT : 1,2x.18 - 20x = 24 x = 15

Số thảm len dệt được theo dự định: 20.15 = 300 tấm

4. Củng cố: (1’)

- GV: Nhắc lại phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình.

5. HDVN: (1’)

Làm các bài: 42, 43, 48/31, 32 (SGK)

Tiết 53: LUYỆN TẬP (tiếp)

A. MỤC TIÊU :

- Kiến thức: - HS tiếp tục rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách giải phương trình

- Biết cách biểu diễn một đại lượng không biết trải qua biểu thức chứa ẩn. Tự hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

- Kỹ năng: - Vận dụng để giải một số bài toán bậc nhất. Biết chọn ẩn số thích hợp

- Rèn kỹ năng trình bày, lập luận chặt chẽ.

- Thái độ: bốn duy lô gíc - Phương pháp trình bày

B. CHUẨN BỊ

- GV : Giáo án

- HS : Ôn lại những nội dung vẫn học. Nắm chắc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY & HỌC

1. Ổn định tổ chức (1’)

2. Kiểm tra bài cũ : (Lồng vào luyện tập)

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV -HS

GHI BẢNG

LUYỆN TẬP (41’)

1. Chữa bài 41/sgk

- HS đọc bài toán

- GV: bài toán bắt ta tìm cái gì?

- Số có nhị chữ số gồm những số hạng như thế nào?

- Hàng chục và hàng đối chọi vị có tương quan gì?

- Chọn ẩn số là gì? Đặt điều kiện mang lại ẩn.

- Khi thêm một vào giữa giá trị số đó gắng đổi như thế nào?

HS làm cách 2: Gọi số cần tìm là

*

( 0 a,b 9 ; aN).Ta có:

*
- ab = 370

100a + 10 + b - ( 10a +b) = 370

90a +10 = 37090a = 360a = 4 b = 8

2. Chữa bài 43/sgk

- GV: mang đến HS phân tích đầu bài toán

- Thêm vào bên phải mẫu 1 chữ số bằng tử có nghĩa như thế nào? chọn ẩn số và đặt điều kiện mang đến ẩn?

- GV: đến HS giải và nhận xét KQ tìm được?

Vậy không có phân số nào có các tính chất đã cho.

3. Chữa bài 46/sgk

- GV: cho HS phân tích đầu bài toán

Nếu gọi x là quãng đường AB thì thời gian dự định đi hết quãng đường AB là bao nhiêu?

- Làm thế nào để lập được phương trình?

- HS lập bảng và điền vào bảng.

- GV: Hướng dẫn lập bảng

QĐ (km)

TG ( giờ)

VT (km/h)

Trên AB

x

Dự định

Trên AC

48

1

48

Trên CB

x - 48

48+6 = 54

4. Chữa bài tập 48

- GV yêu thương cầu học sinh lập bảng

Số dân năm trước

Tỷ lệ tăng

Số dân năm nay

A

x

1,1%

*

B

4triệu-x

1,2%

*
(4tr-x)

- Học sinh thảo luận nhóm

- Lập phương trình

Bài 41/SGK

Chọn x là chữ số hàng chục của số ban đầu ( x N; 1

*
4 )

Thì chữ số hàng 1-1 vị là : 2x

Số ban đầu là: 10x + 2x

- Nếu thêm 1 xen giữa 2 chữ số ấy thì số ban đầu là: 100x + 10 + 2x

Ta có phương trình:

100x + 10 + 2x = 10x + 2x + 370

102x + 10 = 12x + 370

90x = 360

x = 4 số hàngđơn vị là: 4.2 = 8

Vậy số đó là 48

Bài 43/SGK

Gọi x là tử ( x Z+ ; x 4)

Mẫu số của phân số là: x - 4

Nếu viết thêm vào mặt phải của mẫu số 1 chữ số đúng bằng tử số, thì mẫu số mới là: 10(x - 4) + x.Phân số mới:

Ta có phương trình: =

*

Kết quả: x =

*
không thoả mãn điều kiện bài đặt ra xZ+

Vậy không có p/s nào có các t/c đã cho.

Bài 46/SGK. Ta có 10' = (h)

- Gọi x (Km) là quãng đường AB (x>0)

- Thời gian đi hết quãng đường AB theo dự định là(h)

- Quãng đường ô-tô đi trong 1h là 48(km)

- Quãng đường còn lại ô tô phải đi :

x- 48(km)

- Vận tốc của oto đi quãng đường còn lại :

48+6=54 (km)

- Thời gian ô tô đi QĐ còn lại (h) TG ôtô đi từ A

*
B: 1+
*
+(h)

Giải PT ta được : x = 120 ( thoả mãn ĐK)

Bài tập 48/SGK

- Gọi x là số dân năm ngoái của tỉnh A (x nguyên dương, x

4. Củng cố (2’)

- GV hướng dẫn lại học sinh phương pháp lập bảng tìm mối quan liêu hệ giữa các đại lượng

5. Hướng dẫn về nhà(1’)

- Học sinh làm các bài tập 50,51,52/ SGK

- Ôn lại toàn bộ chương 3

_____ hết giáo án______

BƯỚC 4:Tổ chức dạy học và dự giờ

- Dự kiến thời hạn dạy: tháng 2/ 2016

+ Dự kiến người dạy mẫu: Nguyễn Thu Hương.

+ Dự kiến đối tượng người tiêu dùng dạy mẫu: 8B.

+ Dự con kiến thành phần dự giờ: BGH, Tổ nhóm siêng môn.

- Dự kiến dạy thể nghiệm: Người dự: nhóm Toán 8.

+ Lớp: 8A ( Triệu Thị Loan)

+ Lớp: 8C ( Hà Thu Dung)

+Lớp : 8D (Nguyễn Thu Hương)

- Dự loài kiến kiểm tra điều tra HS (30 phút):

+ mỗi lớp lựa chọn 10 HS (ở những mức độ dấn thức không giống nhau)

+ Dạng câu hỏi: dìm biết, tinh thông và vận dụng:

Câu 1: Nêu quá trình giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình

Câu 2: tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số, hiểu được nếu viết thêm 1 chữ số 2 vào phía trái và một chữ số 2 vào bên yêu cầu số đó thì ta được một số lớn vội vàng 153 lần số ban đầu..

BƯỚC 5:Phân tích, rút tay nghề bài học(sau khi dạy cùng dự giờ).

( phân tích giờ dạy dỗ theo quan điểm phân tíchhiệu quả chuyển động học của học sinh, đồng thời đánh giá việctổ chức, kiểm tra, định hướnghoạt rượu cồn học mang lại học sinhcủa giáo viên.)