Câu vấn đáp được đúng đắn chứa thông tin đúng đắn và xứng đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Đặc tính chung của các phân tử lipit là


*

★ Đặc tính chung:

- Được cấu trúc từ 3 nguyên tố đó là C,H,O nhưng gồm tỉ lệ O thấp hơn cacbohidrat.

- không tan trong nước tuy nhiên tan trong số dung môi cơ học như axeton,clorofoc..

- mang đến nhiều năng lượng hơn cacbohidrat.

- không có câu trúc nhiều phân.

★ Lipit đối chọi giản:

(+) cấu trúc :

Mỗi phân tử dầu, mỡ bụng được cấu tạo từ 1 glixerol link với 3 axit bự .

Một phân tử sáp gồm 1 axit béo link với một rượu mạch dài.

(+) Chức năng:

Lipit là nguồn nguyên vật liệu dự trữ tích điện chủ yếu ớt của tế bào.

★ Lipit phức tạp:

(+) photpholipit:

Một phân tử glixerol links với 2 phân tử axit phệ và đội photphat gồm gắn một ancol phức.

Phân tử photpholipit tất cả tính lưỡng cực: đầu ancol ưa nước với đuôi né nước.

Chức năng : cấu tạo màng sinh chất.

(+) Steroit:

Phân tử có chứa các nguyên tử kết vòng.

Xem thêm: Đọc Hiểu Gió Và Tình Yêu Thổi Trên Đất Nước Tôi Gió Rừng Cao Xạc Xào Lá Đổ

Các steroit quan liêu trọng: colesteron, hoocmon sinh dục testosteron, ơstrô gen với vitamin A,D,E,K...


Hãy góp mọi người biết câu vấn đáp này cố nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết


Chưa bao gồm nhómTrả lời39

Cám ơn

21


*

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

3. Cacbohiđrat (Saccarit)

a) Cấu trúc

- Là những chất hữu cơ được cấu trúc từC,H,O" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">C,H,OC,H,Otheo lý lẽ đa phân.

Phân loại

Đường đơn

(Mônôsaccarit)

Đường đôi

(Đisaccarit)

Đường đa

(Pôlisaccarit)Ví dụ- Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ, ribôzơ.- Saccarôzơ, mantôzơ, lactôzơ.- Xenlulôzơ, tinh bột, glicôgen.Cấu trúc

- có từ 3 mang lại 7 nguyên tử cacbon vào phân tử.

- Dạng mạch thẳng hoặc vòng.- gồm hai phân tử đường solo nối với nhau nhờ links glicôzit bằng cách loại tầm thường 1 phân tử nước.

- là 1 trong chuỗi gồm nhiều phân tử đường đối kháng tạo thành bằng những phản ứng trùng ngưng các loại nước.

+ tạo nên mạch thẳng: xenlulôzơ.

+ chế tác mạch phân nhánh: tinh bột, glicôgen.Tính chấtKhử mạnhMất tính khửKhông bao gồm tính khử

b) Chức năng

- Là nguyên liệu trực tiếp, cung ứng cho quá trình oxi giải hòa phóng tích điện cho các chuyển động sống.

- Là thành phần cấu tạo của tế bào.

- Là năng lượng dự trữ cho tế bào.

4. Lipit

a) Cấu trúc

- Là nhóm hóa học hữu cơ ko tan trong nước, chỉ tan trong các dung môi hữu cơ như ête, benzen, clorofooc… không kết cấu theo nguyên lý đa phân, yếu tố hóa học rất đa dạng. Yếu tắc chính:C,H,O" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">C,H,OC,H,O.

Phân loạiĐặc điểm cấu tạoLipit 1-1 giản

- Glixêrol+" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">++3 axit béo⟶" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⟶⟶Dầu, mỡ

- Rượu mạch dài+" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">++axit béo⟶" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⟶⟶SápLipit phức tạp

- Glixêrol+" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">++2 axit béo+" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">++phôtphat⟶" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⟶⟶Phôtpholipit có tính lưỡng cực, gồm 1 đầu ưa nước với 1 đuôi tránh nước.