Bài tập tính số Mol là trong những bài tập trọng tâm, thường xuất hiện trong những bài kiểm tra, bài bác thi học tập kì Hóa 8.


1. Số mol là gì?

Trước tiên họ sẽ mày mò Mol là gì? Đây là tên gọi của một đơn vị đo lường và tính toán trong hóa học. Những em sẽ được thiết kế quen chất hóa học lớp 8 với trọng lượng mol, số mol, độ đậm đặc mol, … khi làm bài xích tập hóa học, tính số mol mà những em rất có thể tính được rất nhiều đại lượng đặc biệt quan trọng của chất như: cân nặng chất, khối lượng mol chất, thể tích, áp suất, ...

Bạn đang xem: Công thức tính số mol khi biết khối lượng


2. Công thức tính số mol

Công thức

Kí hiệu

Chú thích

Đơn vị

n = m/M

M, m, n

n : số mol chấtm: khối lượng chấtM: cân nặng mol chất

MolGamGam

n = V/22,4

V, n

n: số mol hóa học khí sinh hoạt dktcV: thể tích khí

MolLít

n = C.V

V, C, n

n: số mol chấtC: mật độ molV: thể tích

MolMol/ lítLít

n= A/N

N, A, n

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadron: số mol

Nguyên tử hoặc phân tử6.10^-23Mol

n= (P.V)/(R.T)

V, R, T, P, n

n: số mol khíP: Áp suấtV: thể tích khíR: hằng sốT: nhiệt độ

MolAtmLít0.082273 + t

3. Bài tập trắc nghiệm tính số mol

Câu 1. Tính số mol phân tử gồm trong 9,4 lít khí H2S (đktc)?

A. 0,3 mol

B. 0,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 2. Tính cân nặng của Ba(OH)2 bao gồm trong 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M.

A. 17,36 gam

B. 17,1 gam

C. 20,5 gam

D. 9,74 gam


Câu 3. Tính số mol NaOH có trong 100 gam hỗn hợp NaOH 15%

A. 0,375 mol.

B. 0,315 mol.

C. 0,3 mol.

D. 0,45 mol.

Câu 4.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Chiếc Thuyền Ngoài Xa Dễ Hiểu Dễ Nhớ, Chiếc Thuyền Ngoài Xa

Số mol phân tử N2 bao gồm trong 140 gam khí nitơ là:

A. 9 mol

B. 5 mol

C. 6 mol

D. 12 mol

Câu 5. Tính số mol nguyên tử gồm trong 9.1023 nguyên tử oxi?

A. 1 mol

B. 5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 6. Tính thể tích của 0,5 mol khí CO2 đo ở điều kiện tiêu chuẩn?

A. 22,4 lít

B. 11,2 lít

C. 44,8 lít

D. 24 lít.

Câu 7. Tính số mol phân tử gồm trong 6,72 lít khí H2 (đktc)?

A. 0,3 mol

B. 0,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 8. 1,5 mol phân tử H2S chiếm thể tích từng nào lít (đo sống đktc)?

A. 22,4 lít

B. 24 lít

C. 11,2 lít

D. 16,8 lít

Câu 9. Phải lấy bao nhiêu lít khí CO2 sinh hoạt đktc để có 6,1023 phân tử CO2?

A. 11,2 lít

B. 33,6 lít

C. 16,8 lít

D. 22,4 lít

4. Bài xích tập trường đoản cú luận tính số mol

Bài 1: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử trong những lượng hóa học sau:

a) 1,44.1023 phân tử H2O

b) 24.1023 nguyên tử K

Gợi ý trả lời

a) Số mol phân tử H2O bằng:

*
phân tử H2O

c) Số mol nguyên tử K bằng:

*
nguyên tử K

Bài 2. Tính số mol của những lượng chất sau:


a) 3,9 gam K; 5,6 gam KOH; 24,5 gam H3PO4

b) 3,36 lít SO2, 6,72 lít khí CO2. Những thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn

Gợi ý trả lời

a) Áp dụng công thức:

*

Số mol của 2,3 gam na bằng:

*

Số mol của 5,6 gam KOH bằng:

*

Số mol của 24,5 gam H3PO4 bằng:

*

b) Áp dụng công thức:

*

Số mol của 3,36 lít SO2 bằng:

*

Số mol của 6,72 lít khí CO2 bằng:

*

Bài 3. Hãy tính số mol các chất tan có trong những dung dịch sau:

a) 1 lít hỗn hợp HNO3 0,2 M

b) 80 gam dug dịch KCl 20%

c) 500 ml hỗn hợp NaOH 1,2M

Gợi ý trả lời

a) Số mol của 1 lít hỗn hợp HNO3 0,2 M bằng:

*

b) Số mol của 80 gam dug dịch KCl 20% bằng:

*

c) Đổi 500 ml = 0,5 lít

Số mol của 0.5 l dung dịch NaOH 1,2M bằng:

*

5. Bài bác tập từ luyện tính số mol

Câu 1. Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử trong những lượng hóa học sau:

a) 1,44.1023 phân tử H2O

b) 24.1023 nguyên tử K

Câu 2. Tính cân nặng của đều chất sau:

a) 0,03 mol nguyên tử N; 0,03 mol phân tử N2


b) 1,5 mol phân tử H2SO4, 0,25 mol phân tử Fe

c) 0,5 mol mỗi chất sau: KMnO4, KClO3, NaHCO3

Câu 3. Tính thể tích của các chất khí sau (Đo ở đk tiêu chuẩn)

a) 0,03 mol SO2, 0,15 mol HCl

b) 0,125 mol CO2, 1,2 mol H2SO4

Câu 4. Tính số mol của rất nhiều lượng hóa học sau

a) 2,3 gam Na, 5,6 gam KOH, 11,76 gam H3PO4; 32,5 gam FeCl3

b) 3,36 lít CH4, 6,72 lít khí CO2, 13,44 lít khí H2, những thể tích được đo ở điều kiện tiêu chuẩn

Câu 5.

a) cần lấy từng nào gam KOH và để được số phân tử ngay số nguyên tử bao gồm trong 2,4 gam magie?

b) cần lấy từng nào gam NaCl để có số phân tử bằng số phân tử tất cả trong 8,96 lít khí CO2 (đktc)