Lực kéo về hay mang tên gọi không giống là lực hồi phục. Lực này xuất hiên lúc vật bắt đầu rời ngoài vị trí cân nặng bằng, nó có xu hướng đưa đồ vật về vị trí cân nặng bằng.

Bạn đang xem: Công thức lực kéo về của con lắc đơn

Lực kéo về là tại sao làm mang lại vật xấp xỉ điều hòa.Dấu “-” chỉ lực hướng đến vị trí cân nặng bằng.

Xem thêm: Top 6 Phần Mềm Kiểm Tra Lỗi Chinh Tả Tiếng Việt Miễn Phí, Top Phần Mềm Kiểm Tra Lỗi Chính Tả Tốt Nhất

*
lực kéo về con lắc lò xo

Lưu ý:

Với nhỏ lắc lò xo gồm biểu thức F = – kx.Với bé lắc solo thì sức lực kéo về có biểu thức F = – mg.sinα, vào đó α là li độ góc.Với bé lắc lốc xoáy nằm ngang thì lực kéo về chính là lực lũ hồi.

Chúng ta bên nhau vào phần ví dụ để hhieeur thực chất của khả năng kéo về. Toàn bộ những lấy một ví dụ này được trích trong đề thi xác định của BGD&ĐT.

Câu 1 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Một vật nhỏ có cân nặng 500 g xấp xỉ điều hòa dưới tính năng của một sức kéo về bao gồm biểu thức F = – 0,8cos 4t (N). Xấp xỉ của vật tất cả biên độ làA. 6 cmB. 12 cmC. 8 cmD. 10 cmGiảiTheo đề suy ra: $left eginarraylF_m max = kA = momega ^2.A = 0,8N\omega = 4left( fracrads ight)\m = 0,5kgendarray ight. o A = 0,1m = 10cm$

Câu 2 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Ở một nơi trên Trái Đất, hai con ỉắc đối kháng có cùng chiều dài đã đao động cân bằng với thuộc biên độ. Call m1, F$_1$ cùng m2, F$_2$ theo lần lượt là khối lượng, độ to lực kéo về cực to của bé lắc trước tiên và của con lắc thiết bị hai. Biết m1 + m2 = 1,2 kg và 2F$_2$ = 3F$_1$ . Cực hiếm của m1 làA. 720 g.B. 400g.C. 480 g.D. 600 g.GiảiỞ một nơi trên Trái Đất, hai nhỏ ỉắc solo có thuộc chiều lâu năm →cùng tần số góc$left = mω2. o fracomega _1omega _2 = 3fracA_2A_1 = 9\F_1max = F_2max o m_1omega _1^2A_1 = m_2omega _2^2A_2 o fracm_2m_1 = fracomega _1^2A_1omega _2^2A_2endarray ight o fracm_2m_1 = left( 9 ight)^2.frac13 = 27$