Quá khứ tiếp tục là một trong 3 thì quá khứ thường gặp nhất trong nhóm những thì quá khứ trong giờ đồng hồ Anh, cùng Anh ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm về thì vượt khứ thông dụng này nha.

Bạn đang xem: Thì quá khứ tiếp diễn


Thì vượt khứ tiếp diễn (Past Continuous tense) là thì được dùng khi ước ao nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự thứ hay sự việc hoăc thời hạn sự trang bị hay vụ việc đó diễn ra và trên đây là thì giờ Anh mà nhiều bạn nhầm lẫn nhất.

Để góp các bạn có thể tự tin về kỹ năng thì giờ Anh quá khứ tiếp nối cô đã share chi tiết, công thức, giải pháp sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài xích tập... Bây giờ Anh ngữ Ms Hoa sẽ phân chia sẻ chi tiết cho chúng ta bài viết Thì thừa khứ tiếp tục (Past Continuous) - Tổng quan khá đầy đủ từ A - Z. Vậy chúng ta cùng vào bài học kinh nghiệm ngay thôi nào!

 

 

 

 

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Câu khẳng định trong thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc

S + was/were + V-ing

lưu ý:

- I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít – was

- S= We/ You/ They/ Danh từ bỏ số những – were

Ví dụ

2. Câu lấp định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

- Was not = wasn’t

- Were not = weren’t

Ví dụ

- He wasn’t working when his trùm cuối came yesterday. => Hôm qua anh ta đang không thao tác làm việc khi sếp của anh ta đến.

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

- Q: Was / Were + S + V-ing?

- A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ:

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

*

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Các trạng trường đoản cú chỉ thời hạn trong vượt khứ kèm theo thời khắc xác định.

- at + giờ + thời gian trong thừa khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn trong thừa khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong quá khứ)

Trong câu tất cả “when” khi miêu tả một hành vi đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đã hát trong phòng tắm thì chị em tôi đi vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất khi cửa hàng chúng tôi đang xem ti vi)

Cân nhắc sử dụng thì vượt khứ tiếp nối khi có xuất hiện các từ bỏ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời khắc đó); …

- She was dancing while I was singing (Cô ấy vẫn múa trong những lúc tôi đang hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc đó người bọn ông đang gửi thư sống bưu điện)

*
 (Mới + HOT) - Inbox thừa nhận tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì vượt khứ tiếp nối nhấn mạnh cốt truyện hay quá trình của sự thứ hay vấn đề hoăc thời hạn sự trang bị hay sự việc đó diễn ra.

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ tạo sáng hôm qua, anh ta vẫn xem fan Nhện)

watcheswatchedwas watching

Có dấu hiệu – at + giờ + thời gian trong vượt khứ à Ta phân tách động từ phân chia ở thì vượt khứ tiếp diễn

Chọn đáp án C

1. Miêu tả hành hễ đang xảy ra tại 1 thời điểm trong quá khứ tiếp diễn

VÍ DỤPHÂN TÍCH VÍ DỤ

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong lúc tôi sẽ tắm thì cô ấy vẫn dung máy tính)

usedwas usinguses

Trong câu xuất hiện trạng từ while + mệnh đề phân chia thì vượt khứ tiếp diễn, ta chia mệnh đề còn sót lại theo thì quá khứ tiếp nối để biểu đạt 2 hành vi xảy ra thuộc 1 dịp trong quá khứ

Chọn đáp án B

2. Diễn tả hai hành vi xảy ra bên cạnh đó trong quá khứ

VÍ DỤPHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi đang nấu cơm trắng thì mất điện.)

was cookingcookedwill cook

Chuyện mất năng lượng điện xảy ra bất ngờ xen vào hành động đang nấu cơm trắng => Ta chia hành vi đang xảy ra và bị xen vào sinh sống thì thừa khứ tiếp diễn

Chọn giải đáp A

3. Diễn đạt hành động đang xẩy ra thì có hành vi khác xen vào

VÍ DỤPHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When he worked here, he always (make)………….. Noise (Khi anh ta thao tác làm việc ở đây, anh ta luôn gây ồn ào)

makeswas always makingmade

Hành rượu cồn gây ồn ào xẩy ra liên tục, lặp đi lặp lại làm phiền đến fan khác trong thừa khứ

à Ta phân tách động trường đoản cú này sinh hoạt thì vượt khứ tiếp diễn

Chọn câu trả lời B

4.Hành động lặp đi lặp lại trong vượt khứ và làm phiền đến người khác

IV. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1: Biến đổi những câu sau sang che định, ngờ vực và trả lời các câu hỏi nghi vấn đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

He was typing a letter when his quái dị went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập 2: phân tách động từ sinh sống dạng đúng để xong xuôi câu

I (walk)___________down the street when it began khổng lồ rain.At this time last year, I (attend)__________an English course.Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.The boy fell and hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.When we met them last year, they (live)______ in Santiago.The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a buổi tiệc nhỏ in the other room.Mary and I (dance)_________ the house when the telephone rang.We (sit)________ in the café when they saw us.

 

 

 

 

 

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1:

CÂUĐÁP ÁNVẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1

- He wasn"t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

Xem thêm: Các Kiểu Đạo Đức Trong Lịch Sử, Tính Lịch Sử Của Đạo Đức Học

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Các thành phần của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): quả mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ tuổi mọc thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren"t working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren"t.

Work /wɜːk/ cồn từ có nghĩa là “làm việc”, danh từ kế bên nghĩa “công việc” còn có nghĩa là “tác phẩm”
3

- She wasn"t painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

Painter /"peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): siêu phẩm nghệ thuật

Bake a cake (v): làm bánh ngọt

4

- Anne wasn"t riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

School of thought (n): trường phái tư tưởng
5

- He wasn"t typing a letter when his quái nhân went into the room.

- Was he typing a letter when his boss khủng went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Room /ruːm/ (n): kế bên nghĩa là “căn phòng” còn tức là “không gian trống”

VD: There"s room for one more at the table. (Có địa điểm trống cho 1 người nữa bên trên bàn đấy)

 

Bài tập 2: phân chia động từ sống dạng đúng để chấm dứt câu:

 

CÂUĐÁP ÁNPHÂN TÍCH ĐÁP ÁNVẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1was walking

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì vượt khứ đơn => miêu tả 1 hành vi đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào (Tôi đang quốc bộ trên đường thì trời mưa)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang diễn ra ở thì quá khứ tiếp diễn

Đi bộ trên phố ta không nói là “walk on the street” mà nói là “walk down / walk along the street”
2was attendingCó từ biểu đạt At this time last year

- Attendance check /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): vắng ngắt mặt

3was standing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì thừa khứ đối chọi => mô tả 1 hành vi đang diễn ra thì 1 hành vi khác xen vào ( Jim đang ngồi dưới nơi bắt đầu cây thì nghe thấy tiếng nổ)

=> Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì quá khứ tiếp diễn

 
4was riding

Dấu hiện nay là While + Mệnh đề thì thừa khứ đối chọi => bộc lộ 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào (Cậu nhỏ xíu đang lái xe đạp điện thì bị ngã)

=> Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì quá khứ tiếp diễn

- Ride + bike / motor bike: : Lái xe đạp điện / xe vật dụng ta thực hiện động tự “ride”

- Drive + car / truck: Lái ô tô / xe tải, ta thực hiện động trường đoản cú “drive”

5were living  
6was walking 

Camera không phát âm là /ca me ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): thứ ảnh, sản phẩm quay

7was going Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: xe tải
8was studying; was havingCó từ biểu thị While + Mệnh đề phân tách ở thì thừa khứ tiếp diễn, mệnh đề vùng phía đằng sau ta cũng chia ở thì quá khứ tiếp diễn để diễn đạt 2 hành động xảy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): các bạn cùng phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): các bạn cùng nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): bạn cùng lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): các bạn cùng nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): bạn tri kỷ

9were dancing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì thừa khứ 1-1 => trình bày 1 hành vi đang diễn ra thì 1 hành vi khác xen vào (Marry và tôi vẫn múa thì điện thoại cảm ứng thông minh đổ chuông)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì vượt khứ tiếp diễn

 
10were sittingDấu hiện là When + Mệnh đề thì vượt khứ đối kháng có đụng từ “saw” (Ai kia bị nhận thấy khi đang làm cho gì) => Ta phân chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì quá khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán coffe được thu xếp bàn trên những vỉa hè mang đến khách vừa ngồi vừa quan sát đường phố

- Trendy café (n): quán cafe có phong cách theo xu hướng thịnh hành

VI. LUYỆN TẬP

Để củng rứa thêm kỹ năng và kiến thức tiếng Anh về thì quá khứ tiếp tục được công dụng nhất. Các bạn hãy làm cho thêm bài xích tập dưới đây nhé!

Bài tập 1: phân chia động từ sinh sống dạng quá khứ solo và thừa khứ tiếp diễn để xong xuôi đoạn văn sau

In my last holiday, I went to lớn Hawaii. When I (go) 1…………………………. Lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. In the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle và my father (drink) 3…………………………. Some water. Suddenly I (see) 4…………………………. A boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea và his hair (be) 5…………………………. Beautiful black. He was very tall và thin & his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. Fast. I (ask) 7…………………………. Him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. Me that his name was John. He (stay) 9…………………………. With me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. A lot of fun together. At the kết thúc of my holidays when I left Hawaii I said good-bye khổng lồ John. We had tears in our eyes. He wrote lớn me a letter very soon and I answered him.

Bài tập 2: tra cứu lỗi sai trong các câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she bởi while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren"t sleep during the meeting last Monday.He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.She didn"t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend and I go lớn the beach on the bus.While I am listening to music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 3: dứt các câu sau bằng phát minh của thiết yếu bạn, áp dụng thì vượt khứ tiếp tục

At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….Half an hour ago, ……………………………………………………………Matt phoned while we …………………………………………………....…The doorbell rang while I …………………………………………………...We saw an accident while we ………………………………………………Ann fell asleep while she …………………………………………………..The television was on, but nobody …………………………………………

VII. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. Went2. Was swimming3. Was drinking4. Saw5. Was
6. Beat7. Asked8. Told9. Stayed10. Had

Bài tập 2:

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren"t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early và have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn"t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend & I go khổng lồ the beach on the bus.

9. While I am listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

1- Play => playing2- Was…study => Were…studying3- Do => doing
4- Went => go5- Sleep => sleeping6- Have => had
7- Broke => break8- Go => went9- Am => was
10- Turn => turned  

Bài tập 3:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents.6. Matt phoned while we were chatting.
2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise.7. The doorbell rang while I was washing my hair.
3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch.8. We saw an accident while we were watching TV.
4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework.9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.
5. Half an hour ago, I was playing cards with John.10. The television was on, but nobody was watching.

Trên trên đây là toàn thể kiến thức về thì thừa khứ tiếp tục mà cô muốn chia sẻ tới những bạn, hy vọng rằng sẽ giúp bạn như thế nào đang hy vọng học tiếng Anh, ôn thi TOEIC có kiến thức nền tảng rất tốt nhé! Chúc chúng ta học tốt và chinh phục được tiếng Anh hiệu quả.