Cách thực hiện Prefer, Would rather, Had better. Cấu tạo Prefer, Would rather, Had better có lẽ rằng không còn quá lạ lẫm với bạn học giờ Anh bởi vì nó xuất hiện không ít trong những phần bài bác tập hoặc bài xích viết. Chúng có khá nhiều cách sử dụng không giống nhau và dễ dẫn đến nhầm lẫn với các cấu tạo khác có ý nghĩa tương tự. Bài viết hôm nay của chính mình sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kết cấu và cách áp dụng Prefer, Would rather, Had better đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Cách dùng would rather và had better

*
prefer vs. Would prefer

Lưu ý: WOULD PREFER khác với PREFER là không sử dụng với V-ing.

e.g.:

would prefer (to have a cup of) coffee. (Tôi thích uống cà phê hơn.)would prefer coffee to lớn tea. (Tôi mê thích uống cà phê hơn trà)would prefer to sleep rather than watch TV. (Tôi mê thích ngủ hơn là xem TV.)She would prefer to stay here. (Bà ấy muốn ở lại đây hơn)would prefer to rest a bit rather than go on the trip. (Tôi say đắm nghỉ ngơi một chút hơn là đi tiếp.)

Bài tập ứng dụng công thức Prefer, công thức Would prefer

Dưới đó là bài tập thực hành khiến cho bạn ghi nhớ những kiến thức vừa học bên trên, đôi khi qua đó hoàn toàn có thể giúp bạn thực hành phân biệt 2 dạng cấu trúc prefer và cấu tạo would prefer trong giờ đồng hồ Anh. 

Bài tập: Choose the best answer to fill the gap in each of the following:

1. I prefer milk …………….. Water.

A. Than B. To C. From

2. I prefer motorbikes …………….. Bikes.

A. To B. Than C. From

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer …………….. In the mountains.

A. Walking B. Walk C. Walked

4. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer …………….. Outside in the garden.

A.eat B. To eat C. Eating

5. I’m not a big tín đồ of bikes, I prefer …………….. By car.

A. Khổng lồ travelling B. Travel C. Travelling

6. I would prefer …………….. A dress rather than pants.

A. Wear B. Wearing C. To wear

7. I would prefer you …………….. Out.

A. Not khổng lồ go B. Not going C. Didn’t go

8. She would prefer to lớn live with her parents rather …………….. Alone.

A. To B. Than C. For

9. Why do you …………….. Going out with Tom?

A. Prefer B. Would prefer C. Would rather

10. She would prefer if I …………….. Her up.

A. Picking B. Picked C. Lớn pick

Đáp án: 

BAABCCABAB

WOULD RATHER

WOULD RATHER nghĩa là gì?

Would rather là các loại câu thịnh hành trong ngữ pháp tiếng Anh nếu bạn có nhu cầu nói sở trường hoặc mong ước của mình.

Would rather được áp dụng để bảo rằng một tín đồ sẽ mê thích thứ này hơn một trang bị gì đó

Ví dụ

would rather have coffee than tea.Tôi muốn uống cà phê hơn là uống trà.I would rather not go out tonight.Tôi thà không đi ra ngoài tối nay.I would rather watch the movie at home.Tôi thà xem phim sinh sống nhà.I would rather have breakfast.Tôi muốn ăn sáng.

Cấu trúc Would rather than – CÁCH SỬ DỤNG

Loại câu này sử dụng would rather … (than) là nhiều loại câu diễn đạt sự ước muốn hay ước muốn của một fan và chia thành 2 thời:

Cấu trúc Would rather than – THỜI HIỆN TẠI

Sau would rather là nguyên thể quăng quật to. Trường hợp muốn thành lập thể phủ định để not trước nguyên thể và vứt to.

CẤU TRÚC: S + would rat​her + …

Jim would rather go khổng lồ class tomorrow than today.

Jim would rather not go khổng lồ class tomorrow.

Cấu trúc Would rather than – THỜI QUÁ KHỨ

Động tự sau would rather yêu cầu là have + P2, ví như muốn thành lập và hoạt động thể đậy định đặt not trước have.

CẤU TRÚC: S + would rather + have + than

 Jim would rather have gone lớn class yesterday than today.

Jim would rather not have gone khổng lồ the class yesterday.

CẤU TRÚC WOULD RATHER THAT

Loại câu này cần sử dụng would rather that (ước gì, ý muốn gì) và dùng trong một số trường đúng theo sau

Cấu trúc would rather that – THỜI HIỆN TẠI

CẤU TRÚC: S1 + would rather that + S2 + …

I would rather that you điện thoại tư vấn me tomorrow.

He would rather that I not take this train.

Ngữ pháp nói ngày nay nhất là ngữ pháp Mỹ được cho phép bỏ that trong kết cấu này nhưng mà vẫn giữ nguyên hình thức giả định.

Cấu trúc would rather that – CÂU GIẢ ĐỊNH ĐỐI LẬP VỚI THỰC TẾ Ở HIỆN TẠI

Động từ sau chủ ngữ nhì sẽ phân tách ở simple past, khổng lồ be đề nghị chia là were ở tất cả các ngôi.

CẤU TRÚC: S1 + would rather that + S2 + …

Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.

(His girlfriend does not work in the same department)

Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)

Nếu muốn thành lập thể đậy định dùng didn’t + verb hoặc were not sau công ty ngữ hai.

Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.

Jane would rather that it were not winter now.

Cấu trúc would rather that – CÂU GIẢ ĐỊNH TRÁI NGƯỢC VỚI THỰC TẾ Ở QUÁ KHỨ

Động từ sau nhà ngữ nhì sẽ phân chia ở dạng past perfect. Ví như muốn thành lập và hoạt động thể phủ định sử dụng hadn’t + P2.

Xem thêm: Chọn Lọc 101 Hình Ảnh Mặt Trời Lặn Trên Biển Hình Ảnh Sẵn Có

CẤU TRÚC: S1 + would rather that + S2 + past perfect …

Bob would rather that Jill had gone lớn class yesterday.

(Jill did not go lớn class yesterday)

Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.

CẤU TRÚC WOULD RATHER – BÀI TẬP

Supply the correct verb forms:We would rather (stay) _________ home tonightMr. Jones would rather (stay) _________ trang chủ last nightWe would rather (drink) _________ coffee than teaThe photographer would rather that we (stand) _________ closer together than we are standingCarmen would rather (cook) _________ for the entire familyShe would rather you (not arrive) _________ last nightJohn would rather you (sleep) _________ than worked last nightGeorge would rather Jane (be) _________ here tomorrowI would rather my sister (not fail) _________ the driving demo yesterdayI would rather that they (invite) _________ her lớn their party last Sunday

HAD BETTER

HAD BETTER nghĩa là gì?

Cấu trúc: chủ ngữ + had better + vì something = It is advisable to vị something.

Cấu trúc này có chân thành và ý nghĩa là một điều nào đấy nên được làm, còn nếu không làm thì sẽ chạm chán rắc rối.

Ví dụ:

We have to lớn meet Jason in 30 minutes. We had better leave now.

Chúng tôi phải gặp gỡ Jason trong 30 phút nữa. Shop chúng tôi phải đi ngay bây giờ.

As it is going lớn rain in a few minutes, you had better take an umbrella.

Vì trời sắp đổ mưa vào một vài phút tới, bạn nên mang trong mình một cái ô.

Our oto is running out of petrol. We’d better stop to lớn buy some.

Xe của công ty chúng tôi đang hết xăng. Chúng tôi phải tạm dừng để tải thêm một ít xăng.

Cấu trúc bao phủ định: chủ ngữ + had better + not vày something.

Ví dụ:

I have to finish my thesis tonight. I had better not go out.

Tôi phải xong xuôi khoá luận trong về tối nay. Tôi tránh việc đi ra ngoài.

Cách sử dụng had better

Had better có thể được sử dụng khi bạn muốn cảnh báo ai đó, nói với họ là họ cần làm gì.

Ví dụ:

She had better be on time or the lecturer will get mad.

= She had better not be late for the class or the lecturer will get mad.

Cô ta đề nghị tới đúng giờ nếu không thì giảng viên đang nổi khùng.

They had better pay the bill as soon as possible, or they will get into serious trouble.

Bọn họ đề xuất trả hoá đơn càng nhanh chóng càng tốt, nếu không đàn họ sẽ chạm chán rắc rối to.

The government had better take kích hoạt in solving the problem of poverty.

Chính bao phủ nên hành vi để giải quyết và xử lý vấn đề nghèo đói.

Một số xem xét khi áp dụng had better

Cấu trúc had better thường được sử dụng trong văn nói tiếng Anh.

Mặc mặc dù had là dạng quá khứ của have, cấu trúc had better lại mang ý nghĩa sâu sắc hiện tại hoặc sau này chứ không dùng để chỉ thời thừa khứ.

Ví dụ:

We had better pay Anna a visit now/tomorrow.

Chúng tôi nên tới thăm Anna vào hôm nay/ngày mai.

Chú ý: had better + do, không dùng had better với to do

Ví dụ:

We missed the train. We had better take a xe taxi or we will be late for school.

Chúng tôi bị lỡ tàu rồi. Cửa hàng chúng tôi phải bắt xe taxi kẻo bị muộn học.

Bài tập cách dùng had better

Chọn đáp án phù hợp nhất để kết thúc những câu dưới đây

Câu 1: We missed the train. We had better ………….. A xe taxi or we will be late for school.