“TIMMY hướng đến mục tiêu chế tạo một chương trình đào tạo và huấn luyện được thiêt kế dành riêng riêng cho tất cả những người đi làm cho với hầu hết nội dung và kỹ năng sát với môi trường xung quanh công sở. Tiếp cận vụ việc theo phương thức “Learning-By-Doing” để học viên có thể vận dụng vào công việc thực tế ngay sau mỗi buổi học.”

Đăng ký kết ngay

*

*

*

*

Bạn vẫn đang băn khoăn cách sử dụng, sự khác biệt giữa tính từ xua ING với ED, đây sẽ là câu trả lời cụ thể cho bạn.

Bạn đang xem: Cách dùng v ed và v ing

1. Sự khác hoàn toàn của tính từ bỏ V-ing với V-ed/V3


Có thể nhớ một biện pháp công thức là

Ving --> Tính từ đuôi -ING cần sử dụng để biểu đạt tính cách, tính chất, điểm sáng của người, sự vật, hiện nay tượng.

Vd: The class at TIMMY English is very interesting.Tính từ bỏ INTERESTING diễn đạt tính chất của lớp học tập tại TIMMY English.

Ved --> Tính trường đoản cú đuôi -ED sử dụng để diễn đạt cảm xúc, cảm thấy của con người, con vật về một sự vật, hiện nay tượng, vụ việc nào đó.

Vd: I’m interested in the class at TIMMY EnglishTính trường đoản cú INTERESTED biểu đạt cảm dìm của học viên về lớp học tại TIMMY English.

Xem thêm: 10 Lợi Ích Và Thủ Thuật Ăn Ớt Nhiều Có Sao Không, Ăn Cay: Lợi Và Hại


Tính từ dạng V-ing thường được sử dụng khi danh từ cơ mà nó vấp ngã nghĩa thực hiện nay hoặc chịu trách nhiệm về hành động. Động từ thường là nội động từ (không gồm tân ngữ) và thời của đụng từ là thời tiếp diễn


– phía bên trong cấu trúc:

I find English interesting/ fascinating… (bản chất của English)


The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)The purring kitten snuggled close to the fireplace. (The kitten was purring)


Phân từ bỏ 2 (V-ed) được sử dụng làm tính từ lúc danh từ mà lại nó bổ nghĩa là đối tượng nhận sự ảnh hưởng của hành động. Câu bao gồm tính từ làm việc dạng P2 thường xuyên có xuất phát từ đông đảo câu bị động.


– Tính từ bỏ tận cùng bởi đuôi –ed cho chính mình biết một tín đồ nào kia cảm thấy thế nào về một chiếc gì đó

Ví dụ:Are you interested in buying a car?Did you meet anyone interesting at the party?

Everyone was surprised that he passed the examination.It was quite surprising that he passed the examination.


Ví dụ:The sorted mail was delivered lớn the offices before noon. (The mail had been sorted).Frozen food is often easier to lớn prepare than fresh food. (The food had been frozen)The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)


2. Một vài cặp tính từ tận thuộc -ing với -ed:

alarming/alarmed: báo độngdepressing/depressed: suy sụp
aggravating/aggravated: tăng nặng nề thêmdisappointing/disappointed: thất vọng
amusing/amused: yêu thích thúdiscouraging/discouraged: chán nản, thiếu tự tin
annoying/annoyed: tức giậndisgusting/disgusted: bất mãn
astonishing/astonished: ghê ngạcdisturbing/disturbed: lúng túng
astounding/astounded: ghê hoàngembarrassing/embarrassed: bối rối, ngượng ngùng
boring/bored: chánentertaining/entertained: tính giải trí
captivating/captivated: thu hútexciting/excited: hào hứng
challenging/challenged: test tháchexhausting/exhausted: cạn kiệt
charming/charmed: duyên dángfascinating/fascinated: quyến rũ
confusing/confused: bối rốifrightening/frightened: gớm đảm, đáng sợ
convincing/convinced: có thể chắnfrustrating/frustrated: bực bội
interesting/interested: thú vịoverwhelming/overwhelmed: choáng ngợp
pleasing/pleased: vui lòng, vừa lòngsatisfying/satisfied: hài lòng
surprising/surprised: ngạc nhiênterrifying/terrified: hại hãi, gớm sợ
thrilling/thrilled: hồi hộptiring/tired: mệt mỏi mỏi
touching/touched: cảm độngworried/worrying: đáng lo lắng

3. Bài tập áp dụng

Cho dạng đúng của từ vào ngoặc.

You should take a rest. You look really (tire) _______.She’s feeling (depress) _______, so I’m suggesting that she should go home, drink warm water, và go lớn bed early with (relax) _______ music.Mary was (fascinating) _______ by Mandarin at the first time he learned languages. She decided lớn practise more & now she can speak it fluently.He looked very (confuse) _______ when we told him we had khổng lồ change the flight because of him.That film was so (depressed) _______! There was no happy ending for any of the characters.It’s so (frustrated) _______! No matter how much I concentrated on his speech I couldn’t understand what he meant.The journey was (bore) _______! Twenty hours by train made us (exhaust) _______.Don’t show my baby photos lớn others, Mum! It’s so (embarrassing) _______!The little girl was (terrify) _______ when she saw dinosaur mã sản phẩm in museum.She got really (annoy) _______ yesterday because someone threw rubbish in front of her house.

Đáp án

1. Tired2. Depressed/relaxing3. Fascinated4. Confused5. Depressing
6. Frustrating7. Boring/exhausted8. Embarrassing9. Terrified10. Annoyed