Các tự "so", "too", "either", "neither" có cùng nghĩa gần như lại được sử dụng trong số những ngữ cảnh khác biệt trong cả ngữ pháp với giao tiếp.

Bạn đang xem: Cách dùng too so either neither lớp 7

*

Muốn có chứng chỉ TOEIC nhanh chóng? xem thêm ngay:KHÓA HỌC TOEIC CẤP TỐC

1. Too với So tức là “cũng vậy”

Khi đề cập lại một điều giống fan đã nói trước, ta có thể dùng Too, So.

-“Too” đặt ở cuối câu, sau một dấu phẩy.

E.g: A. I can sing English songs.

B. I can sing English songs, too. (thực tế là I can, too)

Trong thực tiễn người ta thường dùng động từ quan trọng đặc biệt (động trường đoản cú khiếm khuyết, trợ động từ) nhằm nói gọn nhẹ thay bởi vì phải lặp lại cả câu.

-“So” đặt tại đầu câu, sau “So” đề xuất mượn trợ hễ từ tương xứng đi ngay tắp lự sau nó cùng đứng ngay tắp lự trước chủ ngữ.

So + V (đặc biệt)+ Subject.

E.g: A. I can sing English songs

B. So can I.

MẤT GỐC TIẾNG ANH? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+

2. Either cùng Neither nghĩa là “cũng không”

Khi người trước tiên nói một điều che định và tín đồ thứ nhì nói giống hệt như vậy, rất có thể dùng nhị từ này.

-“Either” đặt ở cuối câu, sau một lốt phẩy.

E.g: A. I’ m not good.

B. I’ m not good, either. (thực tế: I’ m not, either.)

-Neither đặt tại đầu câu, sau Neither là cồn từ đặc biệt (động trường đoản cú khiếm khuyết, trợ động từ) rồi cho chủ từ. (chỗ này tương tự So)

Neither + V (đặc biệt)+ Subject.

Xem thêm: Camera Trước Vga Là Gì ? Độ Phân Giải Là Gì Camera Trước Vga Là Gì

Chú ý nhé: Sau Neither không có not, chúng ta cũng có thể nhớ Neither = not + either, vì thế đã có neither thì không đề nghị not nữa.

E.g: A. I don’t play football.

B. Neither bởi I.

Bạn bị mất cội tiếng Anh sẽ lâu? các bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất chăm chỉ nhưng không hiệu quả? tìm hiểu thêm ngay các khóa học tập TOEIC nhằm luyện thi TOEIC một cách công dụng tại đây:

*

Bài tập về Much Many gồm đáp án

Bài 1: sử dụng too tuyệt either để điền vào nơi trống.

We often go swimming in the summer, & they........ He can speak English very well. I............................... Ha didn’t come lớn the buổi tiệc ngọt last night, and Minh.... Mai will buy some oranges and pineapples. I............. They don’t want to lớn go out tonight, và we.................. The pineapples aren’t ripe, and the bananas................ Nhì is hungry and his friends...................................... Jane won’t come. Peter................................................. Minh had a medical check-up yesterday morning. We. She can’t swim & his brother......................................

Bài 2: cần sử dụng so tuyệt neither nhằm điền vào khu vực trống.

I ate bread & eggs for breakfast. ....................IHanh doesn’t lượt thích pork, and.......................her aunt.Milk is good for your health. ......................fruit juice.I didn’t see her at the buổi tiệc ngọt last night. ....................we.These boys like playing soccer, and.......................those boys.My father won’t go khổng lồ Ha Noi, and....................my mother.Manh can swim. ........................Ba.The spinach isn’t fresh. .......................the cabbages.You should drink a lot of milk, and........................your brother. I don’t know how to cook. .........................my sister.

Đáp án

Bài 1: sử dụng too tốt either nhằm điền vào địa điểm trống.

1 - do, too;

2 - can, too;

3 - didn’t, either;

4 - will, too;

5 - don’t, either;

6- aren’t, either;

7 - are, too;

8 - won’t, either;

9 - did, too;

10 - can’t, either.

Bài 2: sử dụng so tốt neither để điền vào địa điểm trống.

1 - so did;

2 - neither does;

3 - So is;

4 - Neither did;

5 - so do;

6 - neither will;

7 - So can;

8 - Neither are;

9 - so should;

10 - Neither does.

Qua những thông tin mà anh ngữ Athena đã hỗ trợ ở bài viết trên dành cho chúng ta trẻ đang luyện thi TOEIC và phải nhữngmẹo thi TOEIChiệu quả. Bạn cũng có thể sưu khoảng thêm các trường hợp sử dụng too/so, netheir/either trong số bài thi test TOEIC với tài liệu toeic mà anh ngữ Athena cung ứng tại khóa huấn luyện TOEIC nhằm đạt tác dụng tốt nhất khi thi thật. Chúc chúng ta ôn thi thành công!