Sau bài học kinh nghiệm trước về thì lúc này đơn, hôm nay chúng ta tiếp tục học thì hiện nay tại xong xuôi (Present Perfect) – Đây là 1 trong các thì giờ Anh mà lại rất nhiều người nhầm lẫn phương pháp sử dụng khi học ngữ pháp tiếng Anh và ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành: cách dùng & nhận biết


Thì hiện nay tại kết thúc (Present Perfect) rất phổ cập trong giao tiếp hàng ngày cũng giống như trong bài bác thi TOEIC. Chúng ta đã biết được những gì về bí quyết và cách dùng của thì này chưa? Hãy thuộc Anh Ngữ Ms Hoa tham khảo thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Trong nội dung bài viết này cô sẽ share đầy đầy đủ cho các bạn cấu trúc, bí quyết sử dụng, vệt hiệu nhận ra và bài tập củng thay rèn luyện. Vào từng cách thực hiện cô sẽ bổ sung cập nhật cả mẹo nhận thấy và xem xét những trường hợp quan trọng để các bạn học tương đối đầy đủ và hiểu kiến thức và kỹ năng thì hiện nay tại chấm dứt chi tiết nhất.

*

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện tại hoàn thành sử dụng để mô tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm này mà ko bàn về thời gian diễn ra nói. 

*

Ví dụ về thì hiện tại hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi giỏi nghiệp đại học từ thời điểm năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi thao tác làm việc cho doanh nghiệp này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã bắt đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu bao phủ định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không chạm mặt nhau vào một thời hạn dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không quay trở về quê hương của chính bản thân mình từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa bước đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn vẫn từng du ngoạn tới Việt Nam lúc nào chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy đang tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã ban đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành tính đến thời điểm bây giờ mà không đề cập tới nó xảy ra khi nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã làm cho hết bài xích tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất đi chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ sẽ kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy vẫn sống cả đời ngơi nghỉ Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : bọn họ có thể sử dụng Thì hiện tại tại dứt tiếp diễn cho những trường hòa hợp như lấy một ví dụ 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng có tác dụng trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books & he is working on another book. (Anh ấy đang viết được 3 cuốn sách cùng đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã chơi guitar kể từ lúc còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề cùng với “since” đã cho thấy khi một cái gì đó bước đầu trong quá khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ sẽ ở với chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã thao tác ở đây kể từ thời điểm tôi rời trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một tởm nghiệm cho tới thời điểm lúc này (thường sử dụng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật thời gian trước là ngày tệ duy nhất đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã lúc nào gặp George chưa? Có, dẫu vậy tôi chưa bao giờ gặp bà xã anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động trong quá khứ nhưng đặc biệt tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi không thể vào nhà được. Tôi tấn công mất chùm chìa khóa của bản thân mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không có ở nhà. Tôi nghĩ về cô ấy vẫn đi cài sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý quánh biệt: Trong một số trong những trường hợp, ta áp dụng trạng thái vượt khứ phân từ của động từ to BE: BEEN như một dạng vượt khứ phân tự của đụng từ GO.

Trong những thì tiếng Anh, "thì lúc này hoàn thành" và "thì quá khứ đơn" là 2 thì rất đa số chúng ta dễ bị nhầm lẫn giải pháp sử dụng. Chính vì vậy, chúng ta lưu ý thật kỹ để áp dụng thì tiếng Anh thật hợp lí trong ngữ cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, ko bao giờ

- yet: chưa (dùng vào câu đậy định và câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong vòng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up lớn now = up to lớn the present: cho mang lại bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong hai năm qua)

 

 

*** Vị trí của những trạng từ trong thì lúc này hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” với đứng trước hễ từ phân từ II.

- already: cũng hoàn toàn có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa mới về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, và thường được áp dụng trong câu đậy định và nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa kể với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up to lớn present, up lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim truyện này sát đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau lúc học kiến thức và kỹ năng ngữ pháp cơ phiên bản về thì hiện tại hoàn thành các bạn nên làm bài tập sau đây để củng cố bền vững hơn, phát âm và biết phương pháp áp dụng cực tốt nhé!

Bài tập 1: Đọc các tình huống, sử dụng những động từ dưới đây và viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk and her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was trăng tròn degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: lựa chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone to Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... Khổng lồ the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ Lớn the shop to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going to the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... To lớn the bank."

Bài tập 3: trả lời các câu hỏi dựa vào từ trong ngoặc

1. Would you lượt thích something to lớn eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Vì chưng you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing khổng lồ the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc tình huống và viết lại câu với các từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go to lớn see a friend at her house. She says, "Would you lượt thích something to eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings và the caller says, "Can I speak to joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan to lớn eat at a restaurant tonight. You phoned to lớn reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone to reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place to lớn live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where khổng lồ go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: phân tách thì hiện tại chấm dứt và vượt khứ đơn. (Bài tập nâng cấp này sẽ giúp đỡ bạn nhận ra rõ về thì hiện tại hoàn thành và vượt khứ đối kháng – đó là 2 thì đa số chúng ta dễ bị lầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ lớn crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ khổng lồ drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to japan but now she………back. (to go – lớn come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ lớn buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ lớn win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

Xem thêm: Cách Hạn Chế Người Dùng Wifi Viettel Vnpt, Cách Chặn Người Dùng Wifi Không Cho Truy Cập Mạng

12. Last year we……… lớn Italy.

13. John and Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new oto in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the trò chơi of chess?

Bài tập 6: bạn hãy viết các câu hỏi để hỏi những việc mọi tín đồ đã làm, cần sử dụng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place khổng lồ live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you design this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to nhật bản but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been lớn California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken khổng lồ a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kiến thức và kỹ năng về thì lúc này hoàn thành (Present Perfect) và bài bác tập thực hành trên đây, cô Hoa tin rằng các bạn đã nắm rõ và rất có thể vận dụng suôn sẻ tru khi sử dụng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nói thông thường và lúc làm bài TOEIC Reading nói riêng.