*
englishgrammar

Trong văn nói với viết thông thường thì sẽ không thật khắt khe với câu hỏi bạn áp dụng lẫn lộn giữa các từ chỉ sự những như many tuyệt a lot hoặc lots of. Thế nhưng khi đi thi các kỳ thi tiếng Anh nhất là IELTS, thì việc sử dụng từ ngữ là rất là quan trọng. Chính vì như vậy ở nội dung bài viết này, dechehoisinh.vn sẽ trình làng đến bạn cách sử dụng cũng tương tự cách tách biệt giữa các từ này nhé!


A. MUCH & MANY

Many hoặc much thường đứng trước danh từ. Many đi cùng với danh tự đếm được và much đi cùng với danh từ không đếm được:

She didn’t eat much breakfast.

Bạn đang xem: Cách dùng much, many a lot of

(Cô ta không bữa sớm nhiều)

There aren’t many large glasses left.

(Không còn lại nhiều cốc lớn)

Tuy nhiên much of có thể đi với tên fan và thương hiệu địa danh

I have seen too much of Howard recently.

(Gần trên đây tôi hay chạm chán Howard)

Not much of Denmark is hilly.

(Đan mạch không có mấy đồi núi)

Many/much of + determiner (a, the, this, my... ) + noun.

You can’t see much of a country in a week.

(Anh cấp thiết biết nhiều về một nước trong vòng một tuần đâu.)

I won’t pass the exam. I have missed many of my lessons.

(Tôi sẽ không thoát được kỳ thi này mất, tôi bỏ vô số bài.)

Many với much dùng các trong câu lấp định cùng câu nghi vấn, trong câu khẳng định hoàn toàn có thể dùng những loại từ khác như plenty of, a lot, lots of... để vậy thế.

How much money have you got? I’ve got plenty.

He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

Tuy vậy trong giờ Anh, much với many vẫn được dùng thông thường trong câu khẳng định.

Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of many

economists.

*
many or much?Much cần sử dụng như một phó tự (much đứng trước hễ từ nhưng che khuất very với sau kết cấu phủ định của câu)

I don’t travel much these days. (much = very often)

I much appreciate your help. (much=highly)

We very much prefer the country khổng lồ the town.

Janet much enjoyed her stay with your family.

Much too much / many so many (để thừa nhận mạnh) dùng hòa bình sau mệnh đề chính, trước danh từ mà lại nó xẻ ngữ.

The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300.000, much too much for most business.

Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.

Many a strong man has disheartened before such a challenge.

(Biết bao cánh mày râu trai tráng kiện đang nản lòng trước một thử thách như vậy)

I have been to the vị trí cao nhất of the Effeil tower many a time.

Many’s the + st that / sb who + singular verb

Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities và colleges under the pressure of money.

(Biết từng nào sinh viên dường như không thể theo học những trường ĐH cùng CĐ do thiếu tiền)

Many’s the promise that has been broken.

(Biết bao nhiêu lời hứa đã trở nên phản bội)

B. A LOT OF/ LOTS OF/ PLENTY OF/ A GREAT DEAL

Các thành ngữ trên đều có nghĩa tương tự với much/ many (nhiều) và most (đa phần).

A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).Không có khác biệt gì mấy thân a lot of và lots of. Công ty ngữ bao gồm sau nhị thành ngữ này sẽ quyết định việc phân tách động từ.

a lot of | uncountable noun + singular verb

lots of | plural noun + plural verb

A lot of time is needed to learn a language.

Lots of us think it’s time for an election.

*
a lot of or lots of?Plenty of được dùng phổ cập trong informal English.

Don’t rush, there’s plenty of time.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Gpp Là Gì - Nhà Thuốc Cần Những Gì Để Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Gpp

Plenty of shops take checks.

A large a mount of = a great deal of + non-count noun (formal English)

I have thrown a large amount of old clothing.

Mr Lucas has spent a great giảm giá khuyến mãi of time in the Far East.

A lot và a great deal hoàn toàn có thể được cần sử dụng làm phó từ và vị trí của chính nó là ngơi nghỉ cuối câu.

On holiday we walk and swim a lot.

The gorvernment seems khổng lồ change its mind a great deal.

C. MORE và MOST

More + noun/noun phrase: dùng như một định ngữ

We need more time.

More university students are having khổng lồ borrow money these day.

More + of + personal/geographic names

It would be nice to lớn see more of Ray and Barbara.

(Rất giỏi khi được chạm mặt Ray và Barbara liên tiếp hơn.)

Five hundred years ago, much more of Britain was covered with trees.

(500 năm ngoái đây, đa số nước Anh phủ các rừng hơn bây giờ nhiều)

More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them...)

He is more of a fool than I thought.

(Nó là 1 trong những thằng ngu hơn tôi tưởng nhiều)

Three more of the missing climbers have been found.

Could I have some more of that smoked fish.

I don’t think any more of them want to come.

*
more or most?One more/ two more... + noun/ noun phrase

There is just one more river lớn cross.

Nhưng đề nghị dùng cardinal number (số đếm) + noun + more (Five dollars more) nếu như more sở hữu nghĩa thêm nữa.

He has contributed $50, và now he wants to contribute $50 more.

Most + noun = Đa phần, đa số

Most cheese is made from cow’s milk.

Most Swiss people understand French.

Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, him...) = Hầu hết...

He has eaten 2 pizzas and most of a cold chicken.

Most of my friends live abroad.

She has eaten most of that cake.

Most of us thought he was wrong.

Most cũng được dùng nạm cho một danh từ, nếu như ở trên, danh tự hoặc nhà ngữ đó đã được nhắc đến.

Some people had difficulty with the lecture, but most understood.