Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng những đại từ quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose hay hồ hết trạng từ quan lại hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để làm bổ nghĩa đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng mệnh đề quan hệ where


*

Mệnh đề quan lại hệ (Relative clauses) là một chủ điểm kỹ năng ngữ pháp quan trọng các bạn cần nắm vững trong giờ Anh. Bài Thi TOEIC thường xuyên ra đề trong một vài chủ điểm sau: phân minh cách thực hiện giữa “that” và “which” cũng như “that” và “what”.

Bên cạnh đó, dạng mệnh đề quan hệ rút gọn cũng là một trong những chủ điểm hay được chú trọng thực hiện nhiều nhất. Trong nội dung bài viết này Ms Hoa Toeic sẽ chia sẻ chi tiết cho chúng ta hiểu được về mệnh đề quan lại hệ cùng với bài tập rèn luyện.

Tất tần tật về Mệnh đề quan hệ nam nữ trong TOEIC

Trước lúc đi sâu hơn về những mấu chốt trên đây, tôi mong muốn đưa ra một cái nhìn tổng quan lại về định nghĩa cũng như các loại mệnh đề quan lại hệ nhà yếu. (Phần mở rộng hơn về các chủ điểm trên, các bạn có thể tham khảo trong level 500-750)

I. Định nghĩa mệnh đề quan hệ

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó tất cả thể bao hàm nhiều từ hay có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng làm giải thích hợp rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.

Xét ví dụ 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girl friend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong relative clause, nó thua cuộc “the woman” và dùng để xác định danh tự đó. Nếu vứt mệnh đề này ra chúng ta vẫn gồm một câu trả chỉnh: The woman is my girlfriend.

Xét lấy một ví dụ 2: The girl is Nam"s girlfriend. She is sitting next lớn me. =>The girl who is sitting next khổng lồ me is Nam"s girl friend.

Mệnh đề tình dục thường được nối cùng với mệnh đề bao gồm bằng những đại từ quan hệ giới tính (relative pronouns): who, whom, which, whose, that......

Mệnh đề quan hệ có hai loại: mệnh đề quan hệ xác địnhmệnh đề quan hệ không xác định

II. Các loại mệnh đề quan hệ

a. Mệnh đ xác đnh (Defining relative clauses)

- Là mnh đ được dùng đ xác đnh danh t đng trước nó,cn thiết cho ý nghĩa sâu sắc ca câu; không tồn tại nó câu s không đ nghĩa. Tt c những đi t quan liêu h được s dng trong mnh đ xác đnh.

Ví dụ:

Do you know the name of the man who came here yesterday?The man (whom / that) you met yesterday is coming lớn my house for dinner.

➨ Mệnh đề xác định không bao gồm dấu phẩy

b. Mệnh đ ko xác đnh (Non – defining clauses)

- Là mnh đ cung cp thêm thông tin v người hoc vt, không tồn tại nó thì câu vn đ nghĩa.

Ví dụ: Miss Hoa, who taught me English, has just got married.

➨ Mệnh đề không xác minh có lốt phẩy với Mệnh đề này không được dùng “That”

III. Đại từ quan hệ giới tính (Relative Pronouns)

Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi trang bị vật, đụng vật.

Bổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

Xem thêm: Hé Lộ Nguồn Gốc Tên Gọi Thiên Long Bát Bộ Là Gì ? Hé Lộ Nguồn Gốc Tên Gọi Thiên Long Bát Bộ

That

Đại diện mang đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc trưng trong mệnh đề quan lại hệ khẳng định (who, which vẫn đang còn thê sử dụng được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.

Các đại từ quan hệ tình dục trong giờ đồng hồ Anh

1. WHO

- cai quản từ vào mệnh đề quan liêu hệ

- thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ: The woman who lives next door is a doctor.

2. WHOM

- có tác dụng túc từ đến động từ trong mệnh đề quan hệ

- thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ: George is a person whom I admire very much

3. WHICH

- thống trị từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

The machine which broke down is working again now

4. THATMệnh đề dục tình xác định:

Là mệnh đề cần được có trong câu, nếu loại bỏ mệnh đề chính sẽ không có nghĩa rõ ràng. Đối với một số loại câu này, đại từ quan lại hệ làm cho tân ngữ có thể được quăng quật đi. Ta có thể dùng tự that sửa chữa thay thế cho who, whom, which...

Mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định:

Trước và sau mệnh đề này phải có dấu (,). Trường hợp này ta KHÔNG ĐƯỢC dùng từ “that” thay thế cho who, whom, which cùng không được bỏ đại từ quan hệ nam nữ trong mệnh đề này.

Ví dụ 1: My father is a doctor. He is fifty years old ➨ My father, who is fifty years old, is a doctor.

Ví dụ 2: Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him. ➨ Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

Trường hợp đề nghị dùng that cùng không được sử dụng that:

Trường hợp yêu cầu dùng that: sau đó 1 danh từ tất cả hổn hợp (vừa chỉ người, vừa chỉ thứ hoặc thứ vật). Ví dụ: We can see a lot of people và cattle that are going khổng lồ the field

 - Sau đại tự bất định:

Ex: I’ll tell you something that is very interesting.

 - Sau những tính từ đối chiếu nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY:

 Ex: This is the most beautiful dress that I have.

 All that is mine is yours.

You are the only person that can help us.

 - Trong cấu tạo It + be + … + that … (chính là …)

Ex: It is my friend that wrote this sentence. (Chính là bạn tôi sẽ viết câu này.)

 Trường đúng theo không sử dụng that: mệnh đề có dấu (,), ĐTQH có giới từ bỏ đứng trước.

Lưu ý: giới trường đoản cú chỉ đứng trước whom cùng which, ko đứng trước who cùng that

Ví dụ: Peter, who/whom I played tennis with on Sunday, was fitter than me.

Or: Peter, with whom I played tennis on Sunday, was fitter than me.

 Not: Peter, with who I played tennis on Sunday, was fitter than me.

5. WHOSE

Đại từ dùng để chỉ download cho danh từ chỉ tín đồ hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s