Hãy cùng IETLS Vietop mày mò cách áp dụng “that” vào mệnh đề quan tiền hệ như thế nào cho đúng nhé!


*
Cách sử dụng that vào mệnh đề quan hệ

Trường hợp

Chi tiết

Trường hợp rất có thể sử dụng THAT nhưng lại không bắt buộc

THAT sửa chữa cho đại từ quan lại hệ cùng trang từ dục tình trong Mệnh đề dục tình xác định

Ex: Those American toys which (that) I told you about was discontinued.

Bạn đang xem: Cách dùng mệnh đề quan hệ that

Trường phù hợp bắt buộc thực hiện THAT

THAT thay thế cho danh từ:

vừa chỉ người vừa chỉ vật.

Ex: I have seen a great khuyễn mãi giảm giá of people và food that were really strange ever since I came here.

chỉ một trang bị bất định.

Ex: He is hiding something that may be related to lớn you.

đại từ dục tình sau tính từ so sánh nhất, all, every, very, only.

Ex: You are the only friend that I keep in cảm ứng until now.

Trường phù hợp không thực hiện THAT

THAT không sửa chữa thay thế cho đai từ quan liêu hệ và trạng từ quan hệ gồm giới tự đứng trướcTHAT không thay thế cho đại từ quan hệ cùng trạng từ quan hệ tình dục trong mệnh đề quan hệ tình dục không xác định

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


phấn kích nhập tên của khách hàng
Số năng lượng điện thoại của khách hàng không đúng
Địa chỉ email bạn nhập sai
Đặt hứa

Bài tập

Bài tập

1. The festival, ______________ lasted all day, ended with a banquet.

A. ThatB. WhoC. WhichD. What

2. I am looking for someone __________ can watch my dog while I go on vacation.

A. WhichB. WhoC. WhomD. Whoever

3. The police needed details _____________ could help identify the robber.

Xem thêm: Chuyện Làng Sao Việt Mới Nhất 2020, Sao Việt Và Thế Giới

A. WhoB. WhateverC. ThatD. What

4. I’d like to take you to lớn a café _______________ serves excellent coffee.

A. WhatB. WhateverC. WhichD. Whichever

5. The clubhouse, in __________ the dance was held, housed about 200 people.

A. WhichB. WhereC. ThatD. Whom

6. You can choose one person, __________ you like, to tóm tắt the cruise with you.

A. WhomeverB. ThatC. WhichD. Whom

7. I saw the shoes __________ you bought last week on sale for less this week.

A. WhenB. ThatC. WhoD. Whom

8. The winners, __________ known, will receive money and other prizes.

A. WhoeverB. WhoC. WhenD. That

9. This is the place __________ we met.

A. WhenB. WhereC. WhoD. That

10. The baby, ________ nap had been interrupted, wailed loudly.

A. WhoseB. WhomeverC. WhomD. Who

11. That’s the cat _________________ we saw yesterday.

A. ThatB. Either A or CC. WhichD. Whose

12. Bởi vì you know the name of the artist _________________ painted this portrait?

A. WhoseB. WhichC. ThatD. Whom

13. What’s the name of that guy _________________ tiệc ngọt we went to lớn last week?

A. ThatB. WhoseC. WhichD. Whom

Answers

C – The festival, which lasted all day, ended with a banquet.B – I am looking for someone who can watch my dog while I go on vacation.C – The police needed details that could help identify the robber.C – I’d like to take you to lớn a café which serves excellent coffee.A – The clubhouse, in which the dance was held, housed about 200 people.A – You can choose one person, whomever you like, to share the cruise with you.B – I saw the shoes that you bought last week on sale for less this week.C – The winners, when known, will receive money and other prizes.B – This is the place where we met.A – The baby, whose nap had been interrupted, wailed loudly.B – That’s the cát which/that we saw yesterday.C – vì you know the artist that painted this portrait?B – What’s the name of that guy whose party we went khổng lồ last week?

Trên đây là toàn thể kiến thức về “that” trong mệnh đề quan hệ đi kèm bài tập, IELTS Vietop hy vọng nó sẽ giúp bạn hiểu bao giờ dùng that trong mệnh đề quan lại hệ? cũng như cách thực hiện “that” trong mệnh đề quan lại hệ.