Excel cho dechehoisinh.vn 365 Excel cho dechehoisinh.vn 365 dành đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF là giữa những hàm phổ cập nhất vào Excel, hàm này cho phép bạn triển khai so sánh lô-gic giữa một giá trị với cái giá trị bạn ước ao muốn.

Bạn đang xem: Cách dùng lệnh if trong excel 2010

Vì vậy, một câu lệnh IF hoàn toàn có thể có nhị kết quả. Công dụng đầu tiên là nếu so sánh của người tiêu dùng là True, công dụng thứ hai là nếu như so sánh của người tiêu dùng là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho thấy thêm IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu như không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong các hàm xúc tích và ngắn gọn để trả về một giá trị nếu điều kiện đúng cùng trả về cực hiếm khác nếu điều kiện sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

thương hiệu đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu hiệu quả của logical_test là ĐÚNG.

Xem thêm: Bảng Size Quần Jean Nữ Size L Là Bao Nhiêu Kg Nữ Bao Nhiêu Kg Nam

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu tác dụng của logical_test là SAI.


Các ví dụ như hàm IF đối chọi giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ ở trên, ô D2 mang lại biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu như không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong lấy ví dụ như này, cách làm trong ô D2 đến biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, nếu như không thì trả về Không)Như chúng ta thấy, hàm IF rất có thể được thực hiện để đánh giá thành văn phiên bản và giá bán trị. Hàm còn hoàn toàn có thể được áp dụng để nhận xét lỗi. Bạn sẽ không bị giảm bớt chỉ kiểm tra xem một câu chữ có bằng một văn bản khác hay không và trả về một tác dụng duy nhất, chúng ta có thể sử dụng toán tử toán học cùng thực hiện giám sát thêm tùy theo tiêu chí của mình. Chúng ta có thể lồng các hàm IF với nhau để tiến hành nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm trong Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt thừa Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ sinh sống trên, hàm IF nghỉ ngơi ô D2 cho biết thêm IF(C2 lớn hơn B2, thì trả về “Vượt quá Ngân sách”, nếu không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa nghỉ ngơi trên, thay vì chưng trả về kết quả dạng văn bản, chúng ta sẽ trả về một phép thống kê giám sát học. Bí quyết ở ô E2 cho thấy thêm IF(Thực tế to hơn Dự toán ngân sách, thì rước số tiền Dự toán giá cả Trừ đi số tiền Thực tế, còn nếu như không thì không trả về tác dụng nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong ví dụ như này, cách làm trong ô F7 cho biết IF(E7 = “Có”, thì đo lường Tổng Số tiền trong F5 * 8,25%, nếu như không thì không tồn tại Thuế bán sản phẩm phải nộp đề xuất trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng văn bản trong công thức, bạn phải đưa văn bản vào trong vết ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Nước ngoài lệ tốt nhất là sử dụng TRUE hoặc FALSE, văn bản mà Excel gồm thể tự động hóa hiểu.


Sự vắt thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì ko ổn

0 (không) trong ô

Không bao gồm đối số nào đến đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy quý giá trả về đúng, thêm văn bản đối số vào nhị đối số kia hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? vào ô

Lỗi này thường tức là công thức viết không nên chính tả .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.