Giới từ bỏ chỉ thời gian trong tiếng Anh (prepositions of time) rất nhiều chủng loại vì vậy biện pháp dùng giới tự chỉ thời hạn sẽ trở buộc phải khó khăn nếu không nắm được nguyên tắc hay cấu tạo của những giới từ thời gian. Nếu biết được cách thực hiện giới từ chỉ thời gian thì giới từ đang nằm trong tầm tay. Nội dung bài viết sau đây sẽ gửi ra cách dùng giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Họ cùng ban đầu với bảng bắt tắt ngữ pháp giới từ bỏ chỉ thời gian.

Bạn đang xem: Cách dùng in on cho ngày tháng

*

Bảng bắt tắt ngữ pháp giới từ bỏ chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN trong TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi trong ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian trong ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ nghỉ ngơi lễat Christmas; at Easter
cụm từ nắm địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + mon hoặc mon + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + tháng ngày (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong ngày (ngoại lệ) - xem lại giới từ bỏ on làm việc trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong một khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời gian nào đó, thì một hành vi khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday & Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday lớn Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho đến lúc mà / đến mức màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm cái gi ….trước khi ….we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn hơn (thời gian)after school
beforesớm rộng (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào tầm hay trước (mốc thời gian)by Monday
up khổng lồ = up untillên mang lại (không nhiều hơn một khoảng tầm thời gian)up to lớn yesteday
agođiều gì đã xảy ra trước thời gian nói5 minutes ago
pastdùng với giờhalf past six
todùng với giờhalf lớn six

Cách cần sử dụng giới tự chỉ thời gian

Để sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to một giải pháp đúng đắn, chúng ta phải nắm vững cách cần sử dụng của chúng, chúng ta cùng search hiểu.

Cách áp dụng giới tự in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới từ thường gặp gỡ nhất trong những bài tập về giới trường đoản cú chỉ thời gian, phép tắc ghi nhớ

– at + giờ đồng hồ : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : dịp 7 giờ đồng hồ ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào máy 3 ; on Oct 17th: vào trong ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng sủa ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : trong vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào các thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều

*

Giới từ bỏ by chỉ thời gian

– by + thời gian : vào lúc hoặc trước thời hạn nào đó

Ví dụ: by Monday: trước máy 2

By = before

Cách sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye khổng lồ each of them. Trước khi đi, anh ấy chào tạm biệt từng người trong những họ.

Giới từ thời gian after

after + thời hạn / danh từ (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ gặp mặt anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một trong những người tin có cuộc sống thường ngày sau lúc chết.

Giới tự chỉ thời hạn trong tiếng anh: till/until

till / untill + thời hạn / danh trường đoản cú : đến khi, cho tới khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed khổng lồ vote. Đến năm 1918, thiếu phụ nước Anh không được phép bỏ phiếu bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao lâu nữa là cho kỳ sinh nở?

Giới trường đoản cú đi với thời gian up to

up to = up until = đến, mang đến đến

Ví dụ: Up to two hundred people were on board the ship. Đến 200 người có mặt trên tàu.

We can teach dancers up to lớn intermediate màn chơi here. Chúng ta cũng có thể dạy diễn viên múa có chuyên môn trung cấp tại đây.

Cách cần sử dụng giới từ thời gian between

between …(and)…..: giữa 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Tất cả giờ giải lao 10 phút giữa các buổi học.

The shop is closed for lunch between 12.30 & 1.30. Siêu thị đóng cửa ngõ suốt buổi trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Tinh Chất Vàng Đúng Cách Dùng Serum Vàng 24K Hàn Quốc

Cách dùng các giới trường đoản cú chỉ thời hạn from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… to ………, from………..till………., from………….until……….. = between : từ bỏ …….đến……..

Ví dụ: The museum is xuất hiện from 9.30 khổng lồ 6.00 Tuesday to Sunday. Bảo tàng mở cửa từ 9.30 đến 6.00 trường đoản cú Thứ cha đến nhà Nhật.

Giới trường đoản cú trước thời gian during

during: trong lúc, trong thời gian –> nhấn mạnh khoảng thời hạn một sự việc xẩy ra khi một hành vi khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night và sleep by day. Họ thao tác làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. (Nhấn khỏe mạnh thời gian đêm hôm là dịp họ có tác dụng việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây những lần trong đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ được chiếu trên truyền hình vào thời điểm cuối tuần.

Cách dùng giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ anh for

for + khoảng giời gian: vào khoảng thời hạn ; được dùng để nhấn mạnh khoảng tầm thời gian diễn ra của hành động hay vấn đề nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời hạn dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi đã làm người đứng đầu được / vào 5 năm. Nhấn mạnh khoảng thời gian 5 năm, ra mắt “working…”

Sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn since

since + mốc thời hạn / mệnh đề ngơi nghỉ quá khứ đơn: tự / trường đoản cú khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, and has been there ever since (= & is still there) . Anh ấy ban đầu làm việc cho công ty khi tách trường học, cùng đã sinh hoạt đó tính từ lúc đó (= với vẫn sống đó)

Giới từ thời gian tiếng anh within

within + khoảng tầm thời gian: trong khoảng thời gian/trong khoảng chừng thời gian

Ví dụ: within three months: vào vòng cha tháng; within an hour: vào vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! vào một khoảng thời hạn ngắn, chúng ta có thể nói giờ đồng hồ Anh hoàn hảo!

Các giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ anh past, to

past/ khổng lồ + giờ: quá (qua, sau) / yếu (đến, tới)

It’s a quarter to lớn six. 6 giờ yếu 15 phút.

Trước thời hạn dùng giới trường đoản cú gì ago

thời gian + ago: cách/ sẽ qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: từ thời điểm cách đó 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã bong khỏi nhà hơn một tiếng trước.

The dinosaurs died out 65 million years ago. Khủng long thời tiền sử đã chết cách đó 65 triệu năm.

Bài tập trắc nghiệm về giới từ bỏ trong tiếng anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 8A)

100 câu bài bác tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh trực đường (Bài 9A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực đường (Bài 10A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh trực tuyến (Bài 11A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online (Bài 12A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 1B)

Kết luận: giải pháp dùng giới từ bỏ chỉ thời gian trong giờ đồng hồ Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to lớn mỗi từ có cách sử dụng riêng, bọn họ cần nắm rõ cấu trúc, bí quyết và ý nghĩa sâu sắc của từng giới xuất phát điểm từ một thì mới có thể sử dụng giới từ bỏ chỉ thời hạn một cách chính xác được. Trong quy trình biên soạn, chắc chắn là có các thiếu sót, ao ước nhận được góp sức và comment của bạn dưới bài viết.