Bài viết

Các bạn đang xem nội dung :


Hàm QUERY trong Google Sheet giúp cho bạn khả năng tra cứu cùng lọc tài liệu theo ngẫu nhiên định dạng nào chúng ta muốn. Hàm IMPORTRANGE khiến cho bạn trích xuất tất cả dữ liệu xuất phát từ một bảng tính của tệp này sang 1 tệp khác.

Xem thêm: Những Font Chữ Tiếng Việt Đẹp Trong Word Dành Cho Bạn, Bộ Font Full Tiếng Việt Đầy Đủ Nhất

Phối hợp hàm QUERY cùng hàm IMPORTRANGE trong Google Sheet mang lại nhiều ích lợi. Cùng tìm hiểu nha!

Sau phía trên là video clip hướng dẫn bạn cách cần sử dụng cơ bạn dạng của hàm QUERY kết phù hợp với hàm IMPORTRANGE cơ phiên bản nhất:


1. Phương pháp dùng hàm QUERY vào Google Sheet

– Hàm QUERY là gì?

Hàm Query vào Google Sheet là hàm giúp cho bạn làm vấn đề với tài liệu (khả năng tra cứu dữ liệu, thanh lọc dữ liệu, phối kết hợp nhiều dữ liệu từ nhiều sheet thành 1 sheet,…).

– giải pháp dùng hàm QUERY

Cho bảng sau:

hàm Query phối kết hợp Importrange trong Google Sheet 1" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối hợp Importrange trong Google Sheet 2" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối hợp Importrange trong Google Sheet 3" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối hợp Importrange vào Google Sheet 4" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối kết hợp Importrange vào Google Sheet 5" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối kết hợp Importrange trong Google Sheet 6" data-recalc-dims="1"> hàm Query kết hợp Importrange trong Google Sheet 7" data-recalc-dims="1"> hàm Query kết hợp Importrange vào Google Sheet 8" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối hợp Importrange vào Google Sheet 9" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối hợp Importrange trong Google Sheet 10" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối hợp Importrange vào Google Sheet 11" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối kết hợp Importrange trong Google Sheet 12" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối kết hợp Importrange trong Google Sheet 13" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối hợp Importrange vào Google Sheet 14" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối hợp Importrange trong Google Sheet 15" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối hợp Importrange trong Google Sheet 16" data-recalc-dims="1"> hàm Query kết hợp Importrange trong Google Sheet 17" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối hợp Importrange trong Google Sheet 18" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối kết hợp Importrange vào Google Sheet 19" data-recalc-dims="1"> hàm Query phối hợp Importrange trong Google Sheet 20" data-recalc-dims="1"> hàm Query kết hợp Importrange vào Google Sheet 21" data-recalc-dims="1">

*
Cách kết hợp hàm QUERY với hàm IMPORTRANGE vào Google Sheet" width="600" height="338" title="