Excel mang lại dechehoisinh.vn 365 Excel mang đến dechehoisinh.vn 365 dành cho máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web ứng dụng Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm IF cho phép bạn tạo thành một đối chiếu lô-gic giữa một giá trị và một giá trị dự kiến bằng phương pháp kiểm tra một đk và trả về công dụng rằng đk đó là True (đúng) giỏi False (sai).

Bạn đang xem: Cách dùng hàm if or trong excel

=IF(Điều gì đấy là True, thì làm gì, nếu không thì làm gì khác)

Nhưng nếu như khách hàng cần bình chọn nhiều điều kiện, trong những số đó giả sử tất cả điều kiện đều phải là True hoặc False (AND) hoặc chỉ việc một điều kiện là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra xem một điều kiện có không (NOT) đáp ứng nhu cầu tiêu chí của chúng ta hay không thì sao? Cả 3 hàm đều hoàn toàn có thể sử dụng riêng tuy thế trường hợp dùng cặp cùng với hàm IF thịnh hành hơn.


Chi tiết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng với AND, OR với NOT để thực hiện nhiều reviews xem những điều kiện là True xuất xắc False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu công dụng của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu kết quả của logical_test là FALSE.


Dưới đấy là tổng quan lại về cách cấu trúc từng hàm AND, OR và NOT. Lúc bạn phối hợp từng hàm đó với một câu lệnh IF thì văn bản hàm đang như sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đó là True, Điều nào đó khác là True), giá trị nếu True, quý giá nếu False)

OR – =IF(OR(Điều nào đấy là True, Điều gì đó khác là True), quý hiếm nếu True, quý hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều nào đó là True), quý hiếm nếu True, cực hiếm nếu False)

Ví dụ

Sau đó là ví dụ về một vài câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) cùng IF(NOT()) phổ biến. Những hàm and và OR rất có thể hỗ trợ tối đa 255 điều kiện riêng lẻ nhưng dùng quá nhiều hàm chưa phải cách làm giỏi vì bài toán xây dựng, bình chọn và duy trì các cách làm lồng ghép, phức tạp hoàn toàn có thể sẽ trở yêu cầu khó khăn. Hàm NOT chỉ chứa một điều kiện.

*

Dưới đó là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) không (NOT) to hơn 50 thì trả về TRUE, nếu không thì trả về FALSE. Trong trường hòa hợp này, 25 không lớn hơn 50, vì vậy công thức trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) ko (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong tất cả ví dụ, sau mỗi đk tương ứng được nhập đều sở hữu dấu đóng ngoặc đơn. Những tham đối True/False còn lại sau đó được giữ lại làm một trong những phần của câu lệnh IF bên ngoài. Chúng ta có thể thay thế những giá trị Văn phiên bản hoặc Số vào những giá trị TRUE/FALSE được trả về trong số ví dụ.

Xem thêm: Một Số Trò Chơi Toán Học Hay Nhất, Hot Nhất 2022, Trò Chơi Toán Học & Bảng Tính Cho Lớp 3

Sau đấy là một số ví dụ về việc áp dụng AND, OR với NOT để đánh giá các ngày.

*

Dưới đó là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 ko (NOT) lớn hơn B2 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Trong trường hợp này, A5 to hơn B2, vì vậy công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR với NOT thuộc Định dạng bao gồm điều kiện

Bạn cũng hoàn toàn có thể dùng AND, OR cùng NOT để thiết lập tiêu chí Định dạng Có điều kiện với tùy chọn công thức. Khi tiến hành việc này, bạn có thể bỏ hàm IF và thực hiện riêng AND, OR với NOT.

Từ tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng Có đk > quy tắc Mới. Tiếp theo, chọn tùy lựa chọn “Sử dụng bí quyết để khẳng định ô nên định dạng”, nhập công thức, rồi áp dụng định dạng mà bạn lựa chọn.

*
chỉnh sửa Quy tắc hiển thị phương pháp Công thức" loading="lazy">

Sử dụng ví dụ Ngày khi nãy, sau đấy là những công thức đề nghị dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 lớn hơn B2 thì format ô đó, nếu như không thì không làm những gì cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 ko (NOT) to hơn B2 thì định hình ô đó, còn nếu như không thì không làm gì cả. Vào trường phù hợp này, A5 to hơn B2, vì vậy tác dụng trả về FALSE. Nếu bạn thay đổi công thức thành =NOT(B2>A5) thì cách làm sẽ trả về TRUE cùng ô sẽ tiến hành định dạng.


Lưu ý: Một lỗi phổ cập là nhập cách làm vào Định dạng Có điều kiện mà không tồn tại dấu bởi (=). Nếu làm vậy, bạn sẽ thấy vỏ hộp thoại Định dạng Có đk sẽ thêm dấu bằng và dấu ngoặc kép vào phương pháp - ="OR(A4>B2,A4, do vậy bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép để công thức hoàn toàn có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.