Trong nội dung bài viết này, các bạn sẽ được gợi ý cách áp dụng hàm đếm số lượng COUNTIF cùng COUNIFS dựa trên thuật súc tích AND với OR. Bạn sẽ tìm thấy không hề ít ví dụ với các kiểu dữ liệu khác nhau – số, ngày tháng, text cùng ô cất dữ liệu.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm countif nhiều điều kiện

CÔNG THỨC HÀM COUNTIFS

=COUNTIFS (Criteria_range1, Criteria1, …)

Criteria_range1 – xác định phạm vi thứ nhất áp dụng điều kiện trước tiên (criteria1), bắt buộc.

Criteria1 – đặt điều kiện cho dạng số, ô tham chiếu, chuỗi văn bản, một mảng hoặc một hàm Excel khác, bắt buộc. Tiêu chí này xác định những ô tính nào sẽ được đếm và hoàn toàn có thể biểu diễn là 10, “Bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm COUNTIFS nhằm đếm những ô vào một phạm vi đơn nhất với một đk duy nhất tương tự như trong nhiều vùng dữ liệu với rất nhiều điều kiện. Trong trường hợp vật dụng hai, chỉ hầu như ô tính đáp ứng tất cả những điều kiện bắt đầu được đếm.Mỗi vùng dữ liệu bổ sung phải tất cả cùng số hàng cùng cột như vùng dữ liệu đầu tiên (đối số Criteria_range1).Có thể đếm hầu như vùng tài liệu liền kề với không ngay lập tức kề.Nếu tiêu chuẩn là một tham chiếu mang lại một ô trống, hàm COUNTIFS xử lý nó như một giá bán trị bằng không.Bạn rất có thể sử dụng những Wildcard characters vào các tiêu chí – lốt hoa thị (*) với dấu chấm hỏi (?).

 

CÁCH ĐẾM Ô TÍNH VỚI NHIỀU TIÊU CHÍ (AND LOGIC)

Công thức 1. Cách làm COUNTIFS cùng với các tiêu chí khác nhau

Giả sử bạn có một danh sách thành phầm như trong hình bên dưới. Bạn muốn biết số mặt hàng tồn kho (giá trị cột B lớn hơn 0) tuy nhiên chưa bán tốt (giá trị cột C bằng 0).

Nhiệm vụ rất có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp này:

= COUNTIFS (B2: B7, “> 0”, C2: C7, “= 0”)

Kết quả nhận ra là 2 (“Cherries” cùng “Lemons”)

*

Sử dụng một công thức dễ dàng và đơn giản hơn cùng với một criteria_range duy độc nhất vô nhị như COUNTIFS(B2: C7, “= 0”) sẽ sở hữu lại công dụng khác – tổng số những ô tính trong khoảng B2:C7 cất 0 (trong lấy ví dụ này là 4).

Công thức 2. Công thức COUNTIFS với các tiêu chí giống nhau

Khi bạn muốn đếm các mục gồm các tiêu chuẩn giống nhau, bạn vẫn phải cung ứng mỗi cặp criteria_range / criteria một biện pháp riêng lẻ.

Ví dụ: đây là công thức đúng để đếm những mục chứa 0 cả vào cột B với cột C:

= COUNTIFS ($B$2: $B$7, “= 0”, $C$2: $C$7, “= 0”)

Công thức COUNTIFS này trả về 1 bởi chỉ tất cả “Grapes” có mức giá trị “0” vào cả nhị cột.

*

CÁCH ĐẾM SỐ Ô TÍNH VỚI NHIỀU TIÊU CHÍ (OR LOGIC)

Như các bạn đã thấy trong ví dụ như trên, việc đếm những ô tính đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chỉ định rất dễ dàng bởi vì hàm COUNTIFS được thiết kế theo phong cách để vận động theo giải pháp này.

Nhưng nếu bạn có nhu cầu đếm những ô gồm ít nhất 1 trong những các tiêu chí được hướng đẫn là TRUE, nghĩa là dựa trên súc tích OR thì sao? chú ý chung, có hai phương pháp để thực điều đó – bằng phương pháp thêm một số trong những công thức COUNTIF hoặc sử dụng công thức SUM COUNTIFS cùng với hằng số mảng.

Công thức 1. Thêm hai hoặc nhiều cách làm COUNTIF hoặc COUNITFS

Trong bảng mặt dưới, giả sử bạn muốn tính các đơn đặt đơn hàng với tinh thần “Cancelled” và “Pending“, các bạn chỉ có thể viết 2 bí quyết COUNTIF bình thường và dìm kết quả:

=COUNTIF($C$2:$C$11,”Cancelled”)+COUNTIF($C$2:$C$11,”Pending”)

*

Trong trường đúng theo mỗi hàm chứa đựng nhiều hơn một điều kiện, sử dụng COUNTIFS thay vì COUNTIF. Ví dụ: nhằm đếm số đơn đặt hàng “Cancelled”  và “Pending” đối với “Apples”, thực hiện công thức sau:

=COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,”Cancelled”)+COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,”Pending”)

 

*

CÁCH ĐẾM SỐ vào KHOẢNG CỤ THỂ

Công thức 1. Hàm COUNTIFS đếm các ô trong khoảng số

Để tìm ra tất cả bao nhiêu số giữa 5 và 10 (không bao gồm 5 cùng 10) được chứa trong các ô C2 cho C10, sử dụng công thức này:

=COUNTIFS(C2:C10,”>5″,C2:C10,”=5″,B2:B10,”5″)-COUNTIF(C2:C10,”=10″) – đếm tất cả bao nhiêu số to hơn 5 bé dại hơn 10 trong vùng dữ liệu C2:C10.

Xem thêm: Danh Sách Những Tập Running Man Blackpink La Tập Máy, Những Tập Running Man Hay Nhất Không Thể Bỏ Lỡ

=COUNTIF(C2:C10,”>=5″)-COUNTIF(C2:C10,”>10″) – bí quyết đếm có bao nhiêu số trong khúc từ 5 mang lại 10 thuộc vùng dữ iệu C2:C10, bao hàm cả 5 với 10.

Cách thực hiện tham chiếu ô trong cách làm COUNTIFS

Khi sử dụng các toán tử xúc tích như “>”, “=” cùng với những tham chiếu ô vào công thức COUNTIFS, để ý hãy đặt các toán tử vào ngoặc kép cùng thêm dấu (&) trước tham chiếu ô để xây dừng một chuỗi văn bản.

Trong tập dữ liệu mẫu bên dưới đây, hãy tính các đơn hàng “Apples” với số tiền to hơn $200. Với criteria_range1 trong A2: A11 và criteria_range2 trong B2: B11, chúng ta cũng có thể sử dụng công thức:

=COUNTIFS($A$2:$A$11,”Táo”,$B$2:$B$11,”>200″)

Hoặc, bạn cũng có thể nhập những giá trị tiêu chuẩn và phần lớn ô độc nhất định, lấy ví dụ như F1 và F2, sau đó tham chiếu rất nhiều ô kia trong bí quyết của bạn:

=COUNTIFS($A$2:$A$11,$F$1,$B$2:$B$11,”>&$F$2)

Chú ý thực hiện giá trị tuyệt đối trong criteria và criteria_range để cách làm vẫn đúng khi coppy sang những ô tính khác.

 

CÁCH SỬ DỤNG COUNTIFS VỚI CÁC KÝ TỰ ĐẠI DIỆN

Trong phương pháp Excel, bạn cũng có thể sử dụng những ký tự đại diện sau đây:

Dấu hỏi (?) – khớp với ngẫu nhiên ký tự solo nào, thực hiện nó để đếm các ô bước đầu hoặc kết thúc bằng một số ký tự độc nhất vô nhị định.

Dấu hoa thị (*) – khớp với bất kỳ dãy ký tự nào, các bạn dùng nó nhằm đếm ô cất một từ rõ ràng hoặc một k1 tự trong ô.

Lưu ý. Nếu bạn muốn đếm các ô cất dấu hỏi hoặc che dấu hoa thị, gõ dấu bửa (~) trước lốt hoa thị hoặc che dấu chấm hỏi.

Giả sử chúng ta có danh sách các dự án vào cột A. Bạn có nhu cầu biết gồm bao nhiêu dự án công trình đã cam kết kết, tức là cột B bao gồm chứa tên người. Hãy thêm một điều kiện thứ nhì – End date trong cột D.

=COUNTIFS(B2:B10,”*”,D2:D10,””&””))

Lưu ý, chúng ta không thể sử dụng ký tự thay mặt trong tiêu chí thứ 2 vày cột D đựng kiểu tài liệu ngày tháng chứ không phải dạng text. Đó là tại sao tại sao bạn áp dụng tiêu chí “”&”” để tra cứu ô chứa dữ liệu.

*

COUNTIFS VÀ COUNTIF VỚI NHIỀU TIÊU CHÍ NGÀY THÁNG

Ví dụ 1. Đếm ngày vào một khoảng thời hạn cụ thể

Để đếm ngày vào một khoảng thời gian cụ thể, chúng ta có thể sử dụng công thức COUNTIFS với hai tiêu chí hoặc phối hợp hai hàm COUNTIF với nhau.

Ví dụ 3. Đếm ngày với khá nhiều điều kiện dựa trên ngày hiện nay tại

Bạn có thể sử dụng hàm =TODAY() kết hợp với COUNTIF để tính các ngày dựa vào ngày hôm nay.

Ví dụ: công thức COUNTIF sau với nhị vùng tài liệu và hai tiêu chuẩn sẽ cho chính mình biết có bao nhiêu sản phẩm đã được mua nhưng chưa giao hàng: