Giới tự trong giờ Anh xuất hiện ở số đông các lời nói tiếng Anh, bất kể là giờ Anh tiếp xúc hay học thuật.Ngoài ra, Giới từ là trường đoản cú hoặc đội từ thường được sử dụng trước danh từ bỏ hoặc đại từ nhằm chỉ sự liên hệ giữa danh trường đoản cú hoặc đại tự này với những thành phần không giống trong câu. Vậy giới từ bao gồm vai trò gì so với việc học tiếng anh của chúng mình nhỉ?

Download Now: Trọn bộ 4000 tự vựng tiếng anh thường được sử dụng FREE

1. Định nghĩa về giới từ

Giới từ bỏ (Preposition) là đầy đủ từ (in, on, at,…) hay đứng trước danh từ, các danh trường đoản cú hoặc danh cồn từ. Ví dụ:

I go to lớn the zoo on sunday.I was sitting in the park at 6pm.

Bạn đang xem: Cách dùng giới từ to và for

Ở ví dụ 1 “sunday” là tân ngữ của giới từ bỏ “on”. Ở lấy ví dụ 2, “the park” là tân ngữ của giới trường đoản cú “in”.Chú ý: các bạn phải luôn luôn phân biệt trạng từ (adverb) cùng giới từ, bởi thường khi một từ tất cả hai tác dụng đó (vừa là trạng từ với giới từ). Điều khác biệt cơ bạn dạng là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau.

2. Những loại giới từ

Dưới đó là một số qui tắc sử dụng của các loại giới từ phổ cập trong giờ Anh:

Giới từ bỏ chỉ thời gian

Giới từCách sử dụngVí dụ
onngày trong tuầnon Thursday
intháng / mùathời gian trong ngàynămsau một khoảng thời hạn nhất địnhin August / in winterin the morningin 2006in an hour
atcho nightcho weekendmột mốc thời hạn nhất địnhat nightat the weekendat half past nine
sincetừ khoảng thời gian nhất định trong thừa khứ đến hiện tạisince 1980
formột khoảng thời gian nhất định tính từ quá khứ cho hiện tạifor 2 years
agokhoảng thời gian trong thừa khứ2 years ago
beforetrước khoảng tầm thời gianbefore 2004
tonói về thời gianten to six (5:50)
pastnói về thời gianten past six (6:10)
to / till / untilđánh dấu ban đầu và chấm dứt của khoảng chừng thời gianfrom Monday to/till Friday
till / untilcho cho khiHe is on holiday until Friday.

Xem thêm: Cách Dùng Các Sản Phẩm The Ordinary, Cẩm Nang Sử Dụng The Ordinary

byin the sense of at the latestup khổng lồ a certain timeI will be back by 6 o’clock.By 11 o’clock, I had read five pages.

Giới tự chỉ vị trí

Giới từCách dùngVí dụ
inroom, building, street, town, countrybook, paper etc.car, taxipicture, worldin the kitchen, in Londonin the bookin the car, in a taxiin the picture, in the world
atmeaning next to, by an objectfor tablefor eventsvị trí mà các bạn làm nào đấy (watch a film, study, work)at the door, at the stationat the tableat a concert, at the partyat the cinema, at school, at work
onattachedfor a place with a riverbeing on a surfacefor a certain side (left, right)for a floor in a housefor public transportfor television, radiothe picture on the wallLondon lies on the Thames.on the tableon the lefton the first flooron the bus, on a planeon TV, on the radio
by, next to, besidebên phải của người nào đó hoặc vật gì đóJane is standing by / next to / beside the car.
undertrên bề mặt thấp hơn (hoặc bị che phủ bởi) mẫu khácthe bag is under the table
belowthấp hơn cái khác nhưng cao hơn mặt đấtthe fish are below the surface
overbị bao che bởi mẫu khácnhiều hơnvượt qua một chiếc gì đóput a jacket over your shirtover 16 years of agewalk over the bridgeclimb over the wall
abovevị trí cao hơn một chiếc gì đóa path above the lake
acrossvượt quabăng qua về phía bên kiawalk across the bridgeswim across the lake
throughsomething with limits on top, bottom and the sidesdrive through the tunnel
tomovement khổng lồ person or buildingmovement to a place or countryfor bedgo khổng lồ the cinemago khổng lồ London / Irelandgo to lớn bed
intoenter a room / a buildinggo into the kitchen / the house
towardsmovement in the direction of something (but not directly to it)go 5 steps towards the house
ontomovement lớn the vị trí cao nhất of somethingjump onto the table
fromin the sense of where froma flower from the garden

Một số giới từ đặc biệt quan trọng khác:

Giới từcách sử dụngví dụ
fromwho gave ita present from Jane
ofwho/what does it belong towhat does it showa page of the bookthe picture of a palace
bywho made ita book by Mark Twain
onwalking or riding on horsebackentering a public transport vehicleon foot, on horsebackget on the bus
inentering a car / Taxiget in the car
offleaving a public transport vehicleget off the train
out ofleaving a car / Taxiget out of the taxi
byrise or fall of somethingtravelling (other than walking or horseriding)prices have risen by 10 percentby car, by bus
atfor ageshe learned Russian at 45
aboutfor topics, meaning what aboutwe were talking about you

Download Now: Trọn cỗ 4000 tự vựng giờ anh hay sử dụng FREE

*

Mong rằng với nội dung bài viết Giới trường đoản cú trong tiếng Anh: biện pháp sử dụng, quy tắc cần biết này cũng giúp ích cho các bạn một trong những phần nào kia trong vấn đề học tập và nghiên cứu.Cùng tham khảo thêm về các ngữ pháp tổng phù hợp trong giờ đồng hồ anh trên dechehoisinh.vn nhé.