Giới từ là một từ loại rất thịnh hành trong giờ Anh. Với khá nhiều người học tập thì giới tự là phần kiến thức không quá khó để nhớ. Hôm nay hãy thuộc IELTS Vietop thực hành thực tế một số bài tập giới tự chỉ địa chỉ thời gian xứ sở trong giờ đồng hồ Anh để làm bền vững hơn phần kỹ năng này nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng giới từ chỉ vị trí


*

Tóm tắt kỹ năng giới trường đoản cú chỉ địa chỉ thời gian xứ sở trong tiếng Anh

Giới trường đoản cú chỉ thời gian

Giới từ bỏ chỉ thời gian là giới tự được đi kèm bởi hầu hết mốc, khoảng thời hạn nào đó, nhằm mục đích chỉ thời hạn xảy ra hiện nay tượng nhắc tới trong câu.Dưới đây là những giới tự chỉ thời gian thông dụng hay gặp:

Giới tự chỉ thời gianCách dùng
OnOn: vào lúc.On kèm theo với: – Ngày trong tuần: on Monday, on Thursday, …– Ngày + tháng: on 12 July, 4 January, …– Ngày + mon + năm: on 12 July 2022, 4 Jan 2019, …– Cuối tuần: on weekend– dịp nghỉ lễ hội đặc biệt: on Christmas Day, on New Year’s Eve, …
InIn: vào, trong.In kèm theo với: – Tháng, năm hoặc mon + năm. E.g.: in May, in 2022, in June 2022, …– Mùa trong năm: in summer, in autumn, …– Buổi trong ngày: in the afternoon, in the morning, ngoại trừ at night.– khoảng thời gian: in a month, …
AtAt: vào lúc.At kèm theo với: – thời gian cụ thể: at 3 a.m, …– đợt nghỉ lễ đặc biệt: at Christmas, at Tet, …
ByBy: trước lúc.By nói về điều nào đấy xảy ra trước thời gian nào đó.E.g: You must finish this work by 11 p.m. (Bạn nên hoàn thành công việc này trước 11 tiếng tối).
AfterAfter: sau lúc.After nói điều nào đấy xảy ra sau thời điểm nào đó.E.g: My father wants lớn have a garden after getting retired. (Bố tôi mong muốn có một cái vườn sau khoản thời gian nghỉ hưu).
BeforeBefore: trước lúc.Before nói về điều nào đó xảy ra trước thời gian nào đó.E.g: You should come to lớn class before the teacher gets in. (Bạn nên tới trường trước khi gia sư đến).
SinceSince: tự khi, từ lúc.E.g: I have slept since my mother left. (Tôi vẫn ngủ từ bỏ lúc mẹ tôi rời đi).
ForFor: vào khoảng, trong.For ăn với với khoảng thời hạn nào đó.E.g: Oliver learnt lớn cook this disk for 1 year. (Oliver học thổi nấu món ăn này trong 1 năm).
To/Up toTo/Up to: cho đến tận, đến tận.To/Up đi kèm với:– Mốc thời gian: up to now (đến tận bây giờ), …– khoảng tầm thời gian: up to 3 hours (đến tận 3 tiếng), …
Till/UntilTill/Until: cho đến khi.Till/Untill đi kèm theo với mốc thời gian. E.g: until 7 o’clock, …
From … to/till/untilFrom … to/till/until …: từ dịp … mang đến lúc …E.g: from Monday khổng lồ Thursday (Từ thiết bị hai tới đồ vật năm)
DuringDuring: vào suốt, trong khi.During đi với một khoảng chừng thời gian.E.g: I was at home alone during summer. (Tôi đang ở nhà một mình trong xuyên suốt mùa hè).
WithinWithin: trong suốt, trong khi.Within đi cùng với khoảng thời gian ngắn lại hơn so với during. E.g: I’ll finish this meal within 30 minutes. (Tôi sẽ chấm dứt bữa ăn uống này vào 30 phút).
AgoAgo kèm theo với khoảng thời gian, mang ý nghĩa cách trên đây bao lâu.E.g: I broke up with my ex 1 year ago. (Tôi chia tay tình nhân cũ 1 trong năm này rồi).
Between … và …Between … & …: thân … với …Between thực hiện với 2 mốc thời gian khác nhau.E.g: She will go out between 7 p.m & 9 p.m. (Cô ấy sẽ ra ngoài trong khoảng từ 7 giờ tối đến 9h tối).

* Lưu ý: Một số từ bỏ không kèm theo giới từ: yesterday, today, tomorrow, now, right now, last, next, every, this, that.

Giới từ chỉ nơi chốn

Giới từ bỏ chỉ xứ sở là giới từ kèm theo bởi những danh trường đoản cú chỉ nơi chốn, nhằm xác xác định trí của tín đồ hoặc thiết bị được nói đến trong câu.Một số giới từ chỉ nơi chốn đó là:

Giới từ bỏ chỉ khu vực chốnCách dùng
InIn: làm việc trong.In đi cùng với:– Quốc gia, thành phố: in Venice, in Vietnam, in Namdinh, …– Văn phòng, tòa nhà: in the hospital, in the room, …– Phương hướng: in the North, in the South, …
OnOn: sống trên.On dùng biểu đạt sự tiếp xúc bề mặtTên đường: on Tran Nhat Duat Street, …Chỉ vị trí: on the left, on the right, …Bề mặt phẳng: on the road, on the table, …Phương tiện giao thông (ngoại trừ car, taxi): on the bus, on the plane, …
AtAt: ở.At cần sử dụng với:– Số nhà + tên đường: at 40 Phan Dinh Phung Street, …– nơi học tập, làm cho việc: at work, at school, …– Chỉ vị trí: at the centre of, …– Địa điểm nạm thể, xác định: at the grocery, at the airport, …
In front ofIn front of: đằng trước.In front of kèm theo với địa điểm hoặc đồ dùng nào đó.E.g: The plant was grown in front of my house. (Cái cây được trồng tức thì trước bên tôi).
BehindBehind: đằng sau.

Xem thêm: Đề Văn 6: Tả Quang Cảnh Ra Chơi Ở Sân Trường Em Giờ Ra Chơi, Tả Cảnh Trường Em Trong Giờ Ra Chơi

E.g: She is standing behind me. (Cô ấy đang thua cuộc tôi).
Next to/BesideNext to/Beside: gần, bên cạnh.E.g: My house is next to a library. (Nhà tôi ngay gần một thư viện).
Near/Close toNear/Close to: gần với.E.g: Our school is near a mall. (Trường chúng ta gần một khu download sắm).
BetweenBetween: giữa.E.g: The cát is hiding between the sofa and the lamp. (Chú mèo vẫn trốn giữa chiếc sofa và cái đèn).
AcrossAcross: bên kia, qua.E.g: The grocery is across this stress. (Tiệm tạp hóa ở vị trí kia đường).
Across from/oppositeAcross from/opposite: đối diện.E.g: Opposite her room is her brother’s room. (Đối diện phòng cô ấy là chống em trai cô ấy).
Above/OverAbove/Over: nghỉ ngơi trên.E.g: There is a butterfly above the fan. (Có một chú bướm bên trên cái quạt).
Under/BelowUnder/Below: làm việc dưới.E.g: I dropped my pen under the table. (Tôi tiến công rơi bút dưới bàn).
Inside/OutsideInside/Outside: bên trong/bên ngoài.E.g: The children are playing outside. (Bọn trẻ đang nghịch ở ngoài).
Up/DownUp/Down: lên trên/xuống dưới.E.g: We spent the weekend climbing up the mountain. (Chúng tôi dành vào ngày cuối tuần đi leo núi)
AroundAround: xung quanh.E.g: He has run around here for 30 minutes. (Anh ấy đã chạy xoay quanh đây 30 phút rồi).
AgainstAgainst: tựa vào.E.g: She is against the wall. (Cô ấy đã đứng tựa vào tường).
AmongAmong: trong số, giữa.Among mô tả vật được đặt giữa 1 toàn diện và tổng thể có số lượng lớn, thường xuyên nói về việc lựa chọn.E.g: Which one bởi vì you choose among these clothes? (Bạn lựa chọn gì trong các những bộ xống áo này?)
FromFrom: từ.E.g: I come from Vietnam. (Tôi tới từ Việt Nam).