Cùng thể hiện sự phủ định tuy thế cách sử dụng either và neither lại có sự khác hoàn toàn rõ ràng. Học ngữ pháp tiếng Anh chắc chắn phải biệt lập rạch ròi được điều này. Để khiến cho bạn hiểu rõ rộng cách dùng either neither hãy xem thêm các phía dẫn tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng either of và neither of

1. Định nghĩa cấu trúc

Muốn biết phương pháp sử dụng either và neither, đầu tiên bạn nên hiểu được chân thành và ý nghĩa của từng dạng.

Được xem như thể dạng đậy định của “both” và kết hợp với một hễ từ số không nhiều ở dạng khẳng định, “Neither” có 2 địa chỉ thường gặp:

– Đứng sau trường đoản cú nối giữa 2 vế câu, tiếp đến đến trợ động từ và đụng từ chính. Giữ ý, trợ đụng từ đứng sau neither sống dạng khẳng định.

Ví dụ: I don’t drink enough water, và neither bởi vì you. (Tôi không uống đủ nước và chúng ta cũng vậy).

– Đứng sinh sống đầu câu với vị trí vào câu vẫn bị thay đổi thành “Neither + trợ hễ từ + S”.

Ví dụ: Neither student prepared for the final exams (Không một học sinh nào chuẩn bị trước cho bài kiểm tra cuối kì).

*
Sử dụng either với neither bạn phải hiểu ý nghĩa từng dạng

Được sử dụng với đụng từ nghỉ ngơi dạng số ít, dạng khẳng định và thường vận dụng cho dạng thắc mắc và câu lấp định, “Either” thường đứng sinh hoạt cuối câu và not either tương đương với neither.

Ví dụ: Jack doesn’t study there, and Laura doesn’t either. (Jack ko học tại chỗ này và Laura cũng giống như vậy).

Như vậy, về kiểu cách sử dụng either cùng neither theo khía cạnh ngữ tức thị khá tương đương nhau. Điểm biệt lập dễ dìm biết chính là cách áp dụng trợ rượu cồn từ theo neither sinh sống thể khẳng định, theo either là tủ định. Nhìn tổng thể cách thực hiện “Either” và “Neither” vào câu được áp dụng linh hoạt tùy từng ngữ cảnh cùng nội dung mong truyền tải. Với “Either” vị trí đã thường đứng cuối câu, vùng phía đằng sau trợ rượu cồn từ dạng tủ định như bởi not/does not/did not. Còn “Neither” sẽ lép vế trợ trường đoản cú nối 2 vế trong câu (thường cần sử dụng trợ từ bỏ “and”), kế tiếp dùng trợ động từ dạng khẳng định như do/does/did bởi bạn dạng thân “Neither” đã có nghĩa lấp định và cuối cùng là những động từ bỏ chính.

2. Cách sử dụng either và neither trong giờ Anh

Như đã tìm hiểu sơ bộ ở trên, họ cùng đi vào chi tiết cách áp dụng either với neither dưới đây.

a. Phương pháp dùng “neither”

Có 4 giải pháp dùng neither, vắt thể

– Neither + Danh từ bỏ số ít: trong kết cấu này, “neither” nhập vai trò là một trong từ khẳng định trước danh từ bỏ số ít.

Ví dụ: Neither student vày homework. (Không một học viên nào làm bài xích tập về nhà.)

– Neither of + từ khẳng định + danh tự số nhiều: lúc neither đi cùng với of thì kết cấu này sẽ đứng trước các từ xác định như: a, an, the, my, his, her, our, their, this, that,… cùng danh trường đoản cú số nhiều.

Ví dụ: Neither of students wanted to lớn fail in this exams. (Không một học viên nào muốn rớt kì đánh giá này.)

*
Neither dùng để trả lời khi người đứng đối diện nói điều đậy định

– Neither of + đại từ tân ngữ: kết cấu này thì rượu cồn từ sẽ đặt ở dạng số ít. Tuy nhiên có 3 đại tự mà nhà từ của chính nó ở dạng số các đó là: you, us cùng them.

Ví dụ: Neither of us want to thua thảm this football match. (Không ai trong họ muốn đại bại trong trận đá bóng này.)

– sử dụng “Neither” vào câu trả lời ngắn: lúc 1 người nói phủ định một điều gì và bạn gật đầu với bọn họ thì cơ hội hãy dùng neither nhằm trả lời.

Ví dụ 1:

A: I don’t want khổng lồ play that game. It’s boring. (A: Tôi không muốn chơi game đó. Nó ngán lắm.)

B: Neither bởi I. (B: Tôi cũng vậy).

A: I have never read this book before. (A: Tôi chưa khi nào đọc cuốn sách này).

B: Neither have I. (B: Tôi cũng thế).

Ví dụ 2:

A: You think trắng T-shirt & pink T- shirt is suit me? (A: các bạn nghĩ áo thun trắng hay áo thun hồng thì hợp với tôi?).

B: Neither (Không chiếc nào cả).

Xem thêm: Lịch Sử Tôn Giáo Ấn Độ ? Ấn Độ Theo Tôn Giáo Nào Nhiều Nhất?

b. Bí quyết dùng “either”

Trường hòa hợp của either tất cả đến 6 tình huống.

– Either + Danh tự số ít: cấu tạo được sử dụng như một từ xác minh trước danh tự số ít.

Ví dụ: I don’t lượt thích eating seafood so I don’t want to go to either restaurant. (Tôi không ưa thích ăn thủy hải sản do kia tôi cũng không muốn đến một đơn vị hàng thủy hải sản nào cả.)

– Either of + từ xác minh + danh trường đoản cú số nhiều

Ví dụ: Either of the players will win this football match. (Một vào hai địch thủ sẽ chiến thắng trận bóng này).

– Either of + đại tự tân ngữ

Ví dụ: do either of you have a pen I can borrow? (Có ai trong mọi người có bút cho tôi mượn được không?).

*
Either dùng làm trả lời khi kẻ đối diện nói điều khẳng định

– “Either” lúc được sử dụng độc lập trong câu thì nó nghĩa là fan nói không quan tâm đến sự gạn lọc và nhiều khi nó còn đi với tự “one”.

Ví dụ:

A: What kind music vì you often listen to? Pop music or country music? (A: bạn thích nghe nhiều loại nhạc nào? Nhạc pop xuất xắc nhạc đồng quê? )

B: Either/ Either one. (B: Cái nào cũng được)

– cần sử dụng “Either” vào câu trả lời ngắn: nếu như too” với “also” được dùng trong câu xác định ý chỉ sự đồng ý với điều fan nói đề cập thì either cũng tương tự, chỉ khác là được sử dụng trong câu với ý lấp định.

Ví dụ:

A: I am not upset with his failure. (A: Tôi không bế tắc với thất bại của anh ấy.)

B: I am not either. (B: Tôi cũng không.)

– sử dụng “Either” sửa chữa thay thế cho “Neither”: either + rượu cồn từ thể đậy định có thể thay cố cho neither + đụng từ thể khẳng định.

Ex: I am neither lazy nor strict.

-> I am not either lazy or strict. (Tôi vừa ko lười vừa không cạnh tranh tính.)

*
Ý nghĩa thân either cùng neither là đối lập

Cách sử dụng either với neither trong tiếng Anh có nhiều nét tương đương nhau, bởi vì vậy, bạn cần nắm cứng cáp từng kết cấu và biết phương pháp phân biệt được chúng. Ở đây bọn họ chú ý vào 2 điểm chính

– ví như “either” phối kết hợp trợ đụng từ thể bao phủ định (do not/does not/did not) thì “neither” kết phù hợp với động trường đoản cú thể xác định (do/does/did). Bạn lưu ý sẽ thấy “neither” đã tất cả “n” đứng trước (n được viết tắt tự not) vì thế phải kết phù hợp với trợ động từ thể khẳng định.

– “Either” ở cuối của câu cùng sau trợ cồn từ thể phủ định, trong lúc đó “Neither” đứng sau từ nối thân 2 vế câu (thường là “and”), tiếp đến là trợ đụng từ và đụng từ chính. Thêm vào đó, “Neither” cũng được dùng để rút gọn gàng câu trả lời với nghĩa “cũng không”.

3. Cấu trúc either or và neither nor

Cách thực hiện either cùng neither còn được không ngừng mở rộng với kết cấu either or và cấu trúc neither nor. Cách thực hiện either or là gì với neither nor không chỉ là ứng dụng trong kim chỉ nan ngữ pháp nhưng mà còn được sử dụng nhiều cả trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày.

Cấu trúc chung: Either/neither + danh trường đoản cú + or/nor + danh từ số ít/nhiều + đụng từ số ít/nhiều…

+ Đối với kết cấu này thì cồn từ cần chia theo danh từ sau “or” hoặc “nor”. Nếu danh tự số không nhiều thì hễ từ chia ở ngôi thứ cha số ít với ngược lại.

+ trong trường vừa lòng “or” hoặc “nor” mở ra một bản thân trong câu không tồn tại “either” hoặc “neither” thì căn cứ theo danh trường đoản cú theo sau nó để phân chia động từ.

Ví dụ: – Either/Neither Laura or/nor her classmates are going to visit London this summer. (Mùa hè này, Laura và bạn cùng lớp không dự định đi đến London).

*
Neither…nor và either…or được dùng nhiều vào giao tiếp

Cách thực hiện either or và neither nor có thể cụ thể theo từng kết cấu như sau:

– “Either…or” dùng để chỉ khả năng có thể xảy ra đối với một trong những hai đối tượng người sử dụng được kể tới.

Cấu trúc: Either + danh từ/đại tự + or + danh từ/đại từ

Ví dụ: Either Laura or Mark will be the winner. (Hoặc Laura hoặc Mark sẽ là người chiến thắng.)Lưu ý: ngôi trường hợp cụm “Not…either…or”dùng để lấp định cả 2 kỹ năng trong câu.

Ví dụ: I don’t think either Laura or Mark will be the winner. (Tôi không nghĩ hoặc Laura xuất xắc Mark đang là tín đồ chiến thắng.)– “Neither…nor” mang ý nghĩa “không…cũng không…” chỉ sự đậy định cho cả 2 sự vật, fan được đề cập tới.

Cấu trúc: Neither + danh từ/đại từ bỏ + nor + danh từ/đại từ

Trong đó, cụm “Neither…nor” tương đương với “Not…either…or” ở xem xét trên.

Ví dụ: Neither John nor Laura will be the winner. (Cả John với laura sẽ không còn là bạn chiến thắng).

4. Bài bác tập ứng dụng cách thực hiện either cùng neither

Với phần đa hiểu biết về kiểu cách sử dụng either và neither nói trên, một số bài tập either or neither nor, either – neither dưới đây sẽ là phương án tốt nhất giúp cho bạn củng gắng kiến thức

Neither Laura nor her classmates … going khổng lồ the park today. Is B. Are C. Were … I or my mother am a doctor. Neither B. Either C. Not He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, … too B. Neither C. Either Jane should prepare for the exams và … should you. Either B. Neither C. So I don’t lượt thích listening to lớn music, … either B. Too C. Neither
*
Không gian học lý tưởng tại English Town

Trong ngữ pháp giờ Anh, trợ đụng từ either với neither thường rất dễ khiến nhầm lẫn và sử dụng sai, đặc trưng với những người mới học. Do thế việc củng thế ngữ pháp trợ hễ từ trong giờ đồng hồ Anh sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn ý nghĩa sâu sắc và giải pháp dùng chính xác các trợ cồn từ, quan trọng trong văn viết. Với các bài tập either or neither nor nhắc trên, English Town hi vọng đã cung cấp cho mình một cân nặng kiến thức giờ Anh ứng dụng thực tế và dễ dàng và đơn giản nhất. Chúng ta có thể đọc thêm các bài kiểm tra từ vựng, ngữ pháp online được hỗ trợ tại English Town nhằm tự review sự tiến bộ của bản thân và khắc sâu kỹ năng và kiến thức mới học được. 

Bên cạnh việc rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, những người mới học tập tiếng Anh có thể trang bị kỹ năng ngữ pháp bằng các chương trình học bổ trợ 4 khả năng hay các lớp học ngữ pháp chuyên sâu với phương pháp học ngữ pháp mới sáng tạo, hiệu quả. Để hiểu biết thêm và đòi hỏi tiếng Anh nhiều hơn thế trong môi trường xung quanh 100% giờ Anh, bạn cũng có thể liên hệ với trung tâm bất kể lúc nào. Đội ngũ giảng viên tâm lý tại English Town sẵn sàng tiếp nhận và giúp đỡ bạn!