Danh cồn từ chấm dứt trong giờ anh là gì? cấu tạo và biện pháp dùng như vậy nào? cùng dechehoisinh.vn mày mò kiến thức và thực hành thực tế bài tập để nắm rõ về bí quyết này nhé!


*

10 triệu++ trẻ nhỏ tại 108 nước đã xuất sắc tiếng Anh như người phiên bản xứ và cải tiến và phát triển ngôn ngữ vượt trội qua các app của dechehoisinh.vn

Đăng ký ngay để được dechehoisinh.vn support sản phẩm phù hợp cho con.

Bạn đang xem: Cách dùng danh động từ hoàn thành


Danh động từ chấm dứt trong tiếng anh

Khá hiếm gặp gỡ nhưng danh đụng từ chấm dứt có thể khiến bạn trở ngại khi chạm chán công thức này trong bài bác thi. Bởi vậy, ở vị trí đầu tiên, dechehoisinh.vn sẽ giúp đỡ bạn hiểu rõ thực chất của cách làm này qua khái niệm và tính năng của nó.

Định nghĩa perfect gerund là gì?

Khái niệm: Danh động từ kết thúc trong tiếng anh được gọi là Perfect Gerund. Các từ này được ra đời bởi trợ cồn từ “having” và “phân từ quá khứ”. Cấu trúc này được áp dụng thay cho vẻ ngoài hiện trên của danh đụng từ khi chúng ta muốn đề cập cho 1 hành vi trong vượt khứ.

Công thức chung: having + past participle

Ví dụ:


Ví dụ các từ

Ví dụ câu

deserting => have deserted

He was accused of deserting his ship.

=> He was accused of having deserted his ship

fishing => having fished

She apologized for not finishing the project.

=> She apologized for not having finished the project.

learning => having learned

I tried learning the speech by heart but it was difficult.

=> I tried having learned the speech by heart but it was difficult.


Chức năng với vị trí

Dựa vào cấu trúc, danh rượu cồn từ hoàn thành có cấu trúc tương tự danh động từ và nhiều danh từ cho nên nó có đầy đủ tính năng của cả 2 hình thức này, bao hàm 3 chức năng:

Làm chủ ngữ vào câu

VD: Having built a new house costs a large amount of money.

(Xây dựng một ngôi nhà bắt đầu tốn một khoản tiền lớn).

Làm tân ngữ của động từ vào câu

VD: The father cannot defend his son’s having acted that way.

(Người bố không thể đảm bảo cách hành xử vậy nên của cậu nhỏ trai).

Làm xẻ ngữ, thường thua cuộc “tobe”

VD: John’s biggest dream is having travelled around the world.

(Ước mơ lớn nhất của John là đi du ngoạn vòng quanh thay giới).

Về vị trí, danh động từ ngừng thường đứng ngơi nghỉ 5 vị trí.Bạn rất có thể thấy rõ vị trí của một số loại từ này ở những ví dụ nêu trên.

Đứng đầu câu làm chủ ngữ

Đứng sau động từ có tác dụng tân ngữ

Đứng sau to lớn be làm té ngữ

Đứng sau giới từ cùng liên từ

Đi sau một vài động từ/ danh từ/ tính từ tuyệt nhất định

Cấu trúc câu cùng với danh động từ hoàn thành

Từ công dụng và các vị trí nêu trên, danh đụng từ bao gồm 2 cách làm tương ứng, gắng thể:

Danh đụng từ ngừng đứng sau nhiều động trường đoản cú + giới từ

Công thức: verb + (object) + preposition + having Ved/ V3

Các cụm động tự + giới trường đoản cú đi kèm:

apologize for (xin lỗi ai về)

accuse... Of (buộc tội ai về)

admire...for (ngưỡng tuyển mộ ai về)

blame...for (đổ lỗi đến ai về)

congratulate...on (chúc mừng ai về)

criticise...for (phê bình ai về)

punish...for (trừng phát ai về)

thank...for (cảm ơn ai về)

suspect...of (nghi ngờ ai về)

Ví dụ:

He apologized for having forgotten his appointment with her.

(Anh ấy xin lỗi bởi vì đã quên cuộc hứa với cô).

We congratulate her on having achieved first prize.

(Chúng tôi chúc mừng cô ấy đã đạt giải nhất).

Danh cồn từ ngừng đứng sau rượu cồn từ

Công thức: verb + having Ved/ V3

Các hễ từ hay đi kèm: deny (phủ nhận), admit (thừa nhận), forget (quên), mention (đề cập), remember (nhớ), recall (gợi lại), regret (hối tiếc),...

Ví dụ: She denied having broken the flower vase.

(Cô ấy khước từ việc làm vỡ bình hoa).

Phân biệt danh cồn từ hoàn thành & phân từ xong (perfect participle)

Danh cồn từ xong xuôi và phân từ xong xuôi là 2 khái niệm khác nhau nhưng lại có kết cấu giống nhau nên rất đơn giản nhầm lẫn, vậy làm vậy nào để tách biệt chúng?

Về điểm tương tự nhau, cấu tạo của 2 nhiều từ này đều phải sở hữu dạng:

having + past participle (V3/-ed)

Về điểm khác nhau, 2 nhiều từ này khác nhau ở phương pháp dùng:

Danh hễ từ trả thành được dùng để thay núm cho hình thức hiện trên của danh đụng từ khi mong muốn nói về hành động trong vượt khứ.

Ví dụ:

The boy was accused of breaking the window.

=> The boy was accused of having broken the window.

(Cậu bé xíu bị buộc tội đã làm vỡ cửa sổ)

Phân từ trả thành được dùng để làm rút gọn mệnh đề (lược quăng quật chủ ngữ) lúc trong câu gồm 2 mệnh đề tất cả cùng 1 chủ ngữ. Mệnh đề có hành động xảy ra trước được sử dụng phân từ kết thúc thay cầm cố cho phân từ lúc này trong mệnh đề này.

Ví dụ:

When he had collected all the necessary information, he started writing his report.

=> Having collected all necessary information, he started writing his report.

(Đã thu thập chấm dứt toàn bộ thông tin cần thiết, anh ấy ban đầu viết báo cáo).

Bài tập về danh hễ từ trả thành

Qua phần kỹ năng trên, các bạn đã nắm rõ cách dùng và sự khác nhau giữa danh hễ từ dứt và phân từ hoàn thành. Dưới đây là một số bài tập giúp bạn ghi lưu giữ và gắng chắc ngữ pháp hơn.

Bài tập danh động từ chấm dứt (Perfect Gerund)

Bài 1: mang lại dạng đúng của hễ từ vào ngoặc để hoàn thành câu

1. Tom hated _________ (climb) the mountain because there was nothing khổng lồ see there.

2. I remember _________ (watch) that movie before.

3. The murderer admitted ________ (kill) the old lady.

4. Sally regretted _________ (forget) their wedding annivesary.

Xem thêm: Tất Cả Những Điều Bạn Cần Biết Về Điện Thoại Unlock Là Gì, Làm Sao Nhận Biết

5. One of the security guard was accused of ________ (help) the robbers during the robbery.

6. Why don’t you apologized to lớn me for ________ (read) my diary?

7. My son recalled ________ (hide) his toy under his bed.

8. He didn’t mention _________ (change) the meeting dates to the manager.

9. I couldn’t bear _________ (hear) the terrible noise coming upstairs.

10. This job necessitates _________ (graduate) from ELT Department.

11. She regrets ________ (marry) too early.

12. He is accused of ________ (offer) a bride for his fault in the accident.

13. Gina remembers ________ (travel) Disneyland when she was 7.

14. He enjoyed ________ (eat) the chocolate cake.

15. He denied ________ (steal) the car.

Bài tập Perfect Gerund & Perfect Participle

Bài 2: chia động từ trong ngoặc ở dạng danh rượu cồn từ kết thúc hoặc phân từ trả thành

1. I object lớn him_______ (make) private calls on the office phone.

2. ______(be) his own trùm cuối for such a long time, he found it hard to accept orders from another.

3. They denied_______ (be) there.

4._______ (tie) one kết thúc of the rope khổng lồ his bed, he threw the other kết thúc out of the window.

5._______ (read) the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted_______ (take) the money.

Bài 3: lựa chọn đáp án tương thích để kết thúc câu

1. ….…… only three hours, I can hardly focus on my work.

A. Having slept

b. Was slept

c. Slept

d. Sleeping

2. ….……. Up late is harmful for skin.

A. Staying

b. Khổng lồ stay

c. Stayed

d. Have stayed

3. ….……. From so much trouble in the life makes her more & more mature than before.

A. Suffering

b. Was suffered

c. Has suffered

d. Suffered

4. ….……. This movie last week, I still wanted to see it again.

A. Having seen

b. Had seen

c. Was seen

d. Seeing

5. Mary is the cleverest person in the classroom. She is always the first person ……… the question.

A. Khổng lồ answer

b. Answering

c. Has answered

d. Answered

6. Her quái vật caught him ………. Privately in the working time, so he was fired.

a. Speaking

b. Spoken

c. To speak

d. Was speaking

7. Dan appears ………. Some weight. Has he been ill?

a. Having lost

b. Having been lost

c. To have lost

d. Khổng lồ have been lost

8. Are you sure you told me? I don’t recall ………. About it.

a. Having told

b. Having been told

c. To lớn have told

d. Lớn have been told

9. Tome made a bad mistake at work, but his quái dị didn’t fire him. He is happy about ………. A second chance.

a. Giving

b. Having been given

c. To lớn have been given

d. Lớn give

10. When I called them, they didn’t answer. They pretended ………. Already.

a. To sleep

b. Sleeping

c. Having slept

d. Khổng lồ have been sleeping

11. ….…….. The bottles, Mike poured the drinks for everyone.

a. Lớn open

b. To lớn have opened

c. Being opened

d. Having opened

12. The painting was beautiful. I stood there ………. It for a long time.

a. To lớn admiring

b. Admiring

c. Admire

d. Having admired

13. A plane with an engine on fire approached the runway. …….. Was frightening. There could have been a terrible accident.

a. Watch it landing

b. Watching it land

c. To watch it lớn land

d. Watching khổng lồ land it

14. I’ve just heard that there’s been a major accident that has all of the traffic tied up. If we want to get to the play on time, we’d better avoid ………. The high way.

a. Having taken

b. Take

c. Khổng lồ take

d. Taking

15. Did you ever finish ………. The office for that new client of yours?

a. To lớn design

b. Designing

c. Designed

d. Having designed

16. Mr. Lee was upset by ………. The truth.

a. Not having been told

b. Us not to lớn tell him

c. He hadn’t been told

d. Being not told

17. ……….. In restaurant as often as they do is very expensive.

a. Being eaten

b. Having eaten

c. Having been eating

d. Eating

18. Jack made me ………. Him next week.

a. Lớn promise to call

b. Lớn promise calling

c. Promise to call

d. Promise calling

19. ………. All the papers already, Sarah put them back in the file.

a. To lớn have photocopied

b. Lớn photocopy

c. Photocopying

d. Having photocopied

20. Our mechanic says that he expects ………. The brakes on our oto before we pick it up.

a. Fixing

b. Being fixed

c. Khổng lồ have fixed

d. To have been fixed

21.George mentioned ……… in an accident as a child, but he never told us the details.