Hàm IF là trong những hàm phổ cập và quan trọng nhất trong excel. Các bạn dùng hàm nhằm yêu ước Excel đánh giá một điều kiện và trả về một giá trị nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc trả về một quý hiếm khác nếu điều kiện đó không được đáp ứng.

Bạn đang xem: Cách dùng các hàm if trong excel

Trong nội dung bài viết này, dechehoisinh.vn học tập Excel Online sẽ mày mò về cú pháp cùng cách cần sử dụng hàm IF thịnh hành trong Excel, tiếp đến sẽ tất cả cái chú ý sâu hơn bằng những ví dụ về bí quyết mà hy vọng là sẽ hữu ích cho cả những người dân mới dùng Excel và những người có tởm nghiệm.


Những vấn đề cần nhớ về hàm IF vào Excel:Cách áp dụng hàm IF vào Excel và những ví dụ:Hàm IF trong văn bản:Ví dụ về bí quyết hàm IF cho ngày, tháng:

Cú pháp hàm IF và giải pháp dùng:

Hàm IF là giữa những hàm logic cho phép đánh giá bán một điều kiện nhất định cùng trả về cực hiếm mà chúng ta chỉ định nếu điều kiện là TRUE và trả về một quý hiếm khác nếu điều kiện là FALSE

Cú pháp đến hàm IF như sau:

IF (logical_test, , )Như bạn thấy, hàm IF có 3 tham số, nhưng chỉ tất cả tham số thứ nhất là bắt buộc phải có, còn 2 tham số sót lại là ko bắt buộc

logical_test: là 1 giá trị giỏi biểu thức lô ghích có cực hiếm TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Bắt buộc phải có. Đối với tham số này, chúng ta có thể chỉ rõ kia là cam kết tự, ngày tháng, số lượng hay bất kể biểu thức đối chiếu nào.

Ví dụ: Biểu thức lô ghích của chúng ta có thể là hoặc B1=”sold”, B110.

Value_if_true: Là giá chỉ trị nhưng hàm đang trả về giả dụ biểu thức xúc tích cho cực hiếm TRUE hay nói theo một cách khác là đk thỏa mãn. Không cần phải có.

Ví dụ: bí quyết sau đã trả về từ “Good” nếu quý giá ở ô B1 to hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)


*

*

Value_if_false: là giá chỉ trị nhưng mà hàm đã trả về nếu như biểu thức lô ghích cho quý giá FALSE hay nói cách khác là điều kiện không thỏa mãn. Không sẽ phải có.

Ví dụ: nếu khách hàng thêm đổi thay thứ 3 là “Bad” vào bí quyết ở lấy ví dụ trên, nó đã trả về từ bỏ “Good” nếu cực hiếm ở trong ô B1 to hơn 10, còn nếu ngược lại thì quý hiếm trả về đang là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

*

Những vấn đề cần nhớ về hàm IF trong Excel:

Mặc mặc dù hai biến sau cùng trong hàm IF là không phải nhưng công thức có thể trả về những giá trị không hy vọng đợi nếu khách hàng không nắm vững những quy tắc cơ bạn dạng nhất

1. Ví như như value_if_true bị vứt qua

Nếu value_if_true bị làm lơ trong bí quyết IF (ví dụ chỉ có dấu nên sau logical_test), thì hàm IF đã trả về kết quả là 0 nếu đk chính được đáp ứng. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)Nếu bạn không thích hàm If của chính mình không hiển thị bất cứ điều gì khi đk thỏa, hãy nhập 2 lần dấu nhấy trong tham số sản phẩm công nghệ 2 như vậy này:

=If(B1>10,””,”Bad”). Về cơ bản, trường vừa lòng này hàm if đã trả về chuỗi trống.

*

2. Nếu như value_if_false bị quăng quật qua

Nếu chúng ta không quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện quy định ko được đáp ứng, chúng ta cũng có thể bỏ qua phát triển thành thứ 3 trong cách làm hàm IF, vấn đề đó sẽ dẫn đến tác dụng như sau

Nếu biểu thức logic được cho rằng FALSE và thông số kỹ thuật value_if_false bị bỏ lỡ (chỉ có một cực hiếm duy độc nhất ứng với tham số value_if_false) thì hàm IF đang trả về cực hiếm FALSE. Đây quả là một trong những điều không muốn phải không nào?

Đây là 1 ví dụ mang đến công thức

=IF(B1>10, "Good")Nếu các bạn đặt lốt phẩy sau thông số value_if_true thì hàm IF đang trả về giá chỉ trị bằng 0, điều này có nghĩa rằng quý giá trả về không tương xứng với bí quyết =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, vì sao thuyết phục nhất để tại vị “” trong tham số thứ bố là các bạn sẽ nhận quý giá rỗng nếu điều khiện không thỏa mãn =IF(B1>10, “Good”, “”).

*

3. Làm cho hàm IF hiện nay lên giá trị TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn muốn các phương pháp Excel hoàn toàn có thể hiện lên những giá trị súc tích như TRUE hoặc FALSE khi một điều kiện nhất định được vừa lòng thì chúng ta phải gõ TRUE vào ô thông số value_if_true. Ô value_if_false rất có thể điền vào là FALSE hoặc để trống. Đây là một ví dụ cho công thức trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

*
Lưu ý. Nếu như bạn muốn hàm IF trả về quý giá TRUE với FALSE như giá trị xúc tích và ngắn gọn (Boolean) mà công thức excel khác có thể nhận dạng thì bạn cần bảo đảm rằng không đặt chúng trong vệt ngoặc kép. Tín hiệu của một Boolean vào một ô như chúng ta có thể thấy trong hình minh họa trên.

Nếu bạn muốn giá trị “TRUE” với “FALSE” là ký tự thì hãy đặt bọn chúng trong vết ngoặc kép. Trong trường đúng theo này, quý hiếm được trả về sẽ nằm cạnh trái và được định hình là dạng General. Không tồn tại công thức Excel nào nhấn dạng “TRUE” cùng “FALSE” là giá bán trị logic cả.

4. Làm cho hàm IF hiển thị một phép toán cùng trả về một kết quả

Thay vì chưng trả về một gái trị nhất mực thì chúng ta cũng có thể làm cho bí quyết hàm IF kiểm tra điều kiện đưa ra, đo lường một bí quyết toán với trả về quý hiếm dựa trên tác dụng của phép toán đó. Bạn tiến hành điều này bằng phương pháp dử dụng những công thức sô học hoặc các hàm khác của Excel vào ô thông số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đấy là một vài lấy ví dụ điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)Công thức so sánh giá trị vào cột A1 và B1, và nếu giá trị trong cột A1 lớn hơn trong cột B1 thì hiệu quả sẽ là việc nhân quý hiếm trong ô C3 với C10, còn trái lại sẽ nhân với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1B1, SUM(A1:D1), "")Công thức sẽ so sánh giá trị trong các ô A1 với B1, nếu giá trị trong ô A1 không bằng B1 thì phương pháp sẽ trả về quý giá là tổng của tất cả các quý giá từ ô A1 cho tới D1, trái lại thì sẽ là 1 chuỗi ký tự rỗng.

Cách thực hiện hàm IF vào Excel và các ví dụ:

Bây giờ chúng ta đã quen thuộc với cú pháp của hàm IF, hãy coi xét một số trong những ví dụ về bí quyết và tìm hiểu cách áp dụng hàm IF như là một trong những hàm đo lường và thống kê trong Excel

Công thức lấy ví dụ về hàm IF được cho phép so sánh số học như: khủng hơn, nhỏ tuổi hơn, bằng

Việc sử dụng hàm IF với những giá trị số dựa trên việc sử dụng các toán tử so sánh khác nhau để miêu tả các điều kiện của bạn. Các bạn sẽ tìm thấy danh sách khá đầy đủ các toán tử logic được minh họa bằng những ví dụ về công thức trong bảng dưới đây.

Điều kiệnToán tửVí dụ về công thứcMô tả
Lớn hơn>=IF(A2>5, “OK”,)Nếu số vào ô A2 lớn hơn 5 thì cách làm sẽ trả về quý giá là “OK”, trái lại thì trả về 0
Nhỏ hơn=IF(A25, “Wrong number”, “OK”)Nếu số trong ô A2 không giống 5 thì phương pháp sẽ trả về quý hiếm là “Wrong Number”, ngược lại thì đang hiển thị “OK”
Lớn rộng hoặc bằng>==IF(A2>=5, “OK”, “Poor”)Nếu số vào ô A2 to hơn hoặc bởi 5 thì cách làm sẽ trả về quý giá là “OK”, trái lại thì vẫn hiển thị “Poor”
Nhỏ hơn hoặc bằng

Hình minh họa sau đây thể hiện tác dụng của việc đối chiếu “lớn hoăn hoặc bằng”

*

Hàm IF vào văn bản:

Nhìn chung, khi bạn viết công thức hàm IF cho những giá trị văn bản thay vì những toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì hãy theo dõi một vài ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1. Công thức hàm IF không sáng tỏ chữ hoa tốt chữ thường cho các ký tự

Giống như đa phần các công dụng của Excel, hàm IF được mang định không tách biệt chữ hoa tuyệt chữ thường. Điều này có nghĩa rằng các biểu thức ngắn gọn xúc tích có chứa ký tự ko thể rành mạch được phong cách chữ hoa tốt thường trong phương pháp hàm IF

Ví dụ, cách làm hàm IF tiếp sau đây trả về quý hiếm “Yes” hoặc “No” dựa vào trạng thái phục vụ (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")Công thức này nói lên rằng Excel vẫn trả về “No” nếu một ô vào cột C bao gồm từ “Delivered”, còn ngược lại thì vẫn trả về “Yes”. Không đặc biệt là các bạn gõ tự “Delivered” ra làm sao trong thông số biểu thức ngắn gọn xúc tích – “delivered”, “Delivered”, tuyệt “DELIVERED”. Cũng không đặc biệt liệu trường đoản cú “Delivered” được viết hoa hay thường ngơi nghỉ trong bảng, như minh họa vào hình bên dưới đây.

Xem thêm: Địa Điểm Ẩm Thực Nổi Tiếng Đồng Tháp Nên Ghé Khi Đi Du Lịch, Top 10 Quán Ăn Ngon Ở Cao Lãnh

*

Một giải pháp khác để sở hữu được một kết quả đúng mực hơn kia là thực hiện phép so sánh “không bằng” và tráo đổi hai thông số value_if_truevalue_if_false

=IF(C2"delivered", "Yes", "No")Ví dụ 2. Cách làm hàm IF biệt lập chữ hoa giỏi chữ thường cho những ký tựNếu như bạn muốn tạo một biểu thức lô ghích có rành mạch kiểu chữ hoa tốt thường thì dùng phối hợp hàm IF cùng với hàm EXACT bằng cách so sánh nhị chuỗi giá trị và trả về TRUE nếu xâu đúng, ngược lại thì trả về FALSE. Tuy vậy hàm EXACT gồm sự khác nhau hoa giỏi thường cơ mà vẫn bỏ lỡ sự khác biệt về định dạng.

Bạn thực hiện hàm EXACT bằng phương pháp như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")Biểu thức lô ghích bạn vận dụng và “DELIVERED” là cực hiếm văn phiên bản in hoa mà các bạn phải hiện thị lên một cách chính xác tương ứng với cột C.

*

Một cách dễ dàng hơn, chúng ta có thể dùng giải pháp tham chiếu ô thay vì chưng tham số chứa cam kết tự lắp thêm hai vào hàm EXACT nếu như bạn muốn.

Lưu ý. Khi thực hiện văn bạn dạng như một thay đổi trong hàm IF thì hãy nhớ luôn luôn phải đi kèm theo với vết ngoặc kép.

Ví dụ 3. Bí quyết IF đến giá trị văn phiên bản với vấn đề tham chiếu từng phần

Nếu bạn muốn điều kiện mà các bạn đưa ra dựa trên việc tham chiếu từng phần hơn nhưng tham chiếu thiết yếu xác, một phương án tức thì cho điều đó đó là sử dụng ký tự đại diện thay mặt (hoặc) trong biểu thức logic. Mặc dù cách tiếp cận đơn giản và tiện lợi này sẽ không còn hoạt động. Tương đối nhiều hàm trong Excel đồng ý ký tự đại diện thay mặt nhưng hàm IF là nước ngoài lệ.

Một chiến thuật khác đó là dùng hàm IF kết hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không minh bạch chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, nếu việc thực hiện điều kiện No là bắt buộc cho cả hai mục “Delivered” cùng “Out for delivery” thì công thức sau vẫn hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

*
Chúng tôi đã sử dụng hàm SEARCH cho phương pháp trên vì chưng việc so sánh có tách biệt chữ hoa hay thường sẽ có vẻ phù hợp hơn với tài liệu đưa ra. Nếu bạn có nhu cầu đối chiếu tất cả phân biệt chữ hoa xuất xắc thường thì đối kháng giản chỉ cần thay thay hàm SEARCH bằng hàm FIND theo cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi nhằm tìm kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về công thức hàm IF đến ngày, tháng:

Thoạt chú ý thì phương pháp hàm IF đối với ngày tháng tương tự như đối với số và cam kết tự chúng ta vừa đề cập. Nhưng không mong muốn là không hẳn như vậy.

Ví dụ 1. Phương pháp hàm IF cho một ngày tháng cùng với hàm DATEVALUE

=IF(C2Như minh họa của hình mặt dưới, phương pháp hàm IF này quý giá ngày tháng trong cột C và trả về cực hiếm “Completed” trường hợp như trò chơi này diễn tra trước thời điểm ngày 11 tháng 11, còn trái lại thì phương pháp sẽ trả về giá trị “Coming soon”.

*

Ví dụ 2. Cách làm hàm IF với hàm TODAY()

Với đk điều kiện bạn đưa ra nhờ vào vào ngày tháng hiện tại tại, bạn có thể dùng hàm TODAY() trong biểu thức logic. Ví dụ như như:

=IF(C2Hàm IF còn rất có thể hiểu mọi biểu thức logic phức tạp hơn hoàn toàn như ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Phương pháp hàm IF không ngừng mở rộng cho tháng ngày trong thừa khứ và tương lai

Giả sử như các bạn chỉ muốn đánh dấu trong khoảng hơn 30 ngày tính từ lúc này thì bạn có thể biểu diễn biểu thức lô ghích như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn hảo có dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")Để chỉ ra rất nhiều ngày đã ra mắt cách phía trên hơn 30 ngày, chúng ta cũng có thể dùng cách làm sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

*
Nếu bạn có nhu cầu có cả hai tín hiệu trong cùng một cột các bạn sẽ cần áp dụng đến hàm IF được đan xen như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

*

Ví dụ về bí quyết hàm IF cho tài liệu và ô trống:

Đôi khi bạn có nhu cầu đánh vệt ô tài liệu hay ô trống nhất thiết thì chúng ta cần thực hiện một trong số cách sau:

Sử dụng phối kết hợp hàm IF cùng với ISBLANKSử dụng những biểu thức súc tích =”” (bằng ô trống) hoặc ”” (khác ô trống).

Bảng sau đây sẽ lý giải rõ sự khác hoàn toàn giữa hai bí quyết trên và giới thiệu ví dụ

Biểu thức logicMô tảVí dụ
Ô trống=””Được cho rằng TRUE nếu như ô được chỉ định là ô trống, bao gồm cả những ô với độ dài xâu bởi 0.

Ngược lại do đó FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 nếu A1 là ô trống. Ngược lại thì trả về 1

Nếu A1 là một chuỗi quý hiếm rỗng thì trả về 0

ISBLANK()Được cho rằng TRUE ví như ô được chỉ định và hướng dẫn là ô rông hoàn toàn – không có công thức, không tồn tại cả chuỗi giá trị rỗng được trả về từ công thức khác.

Ngược lại chính vậy FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại tác dụng giống với bí quyết trên cơ mà xử lý những ô có độ lâu năm chuỗi bằng 0 như các ô rỗng.

Tức là, trường hợp A1 chứa một chuỗi quý hiếm rỗng, bí quyết sẽ trả về 1.

Ô có chứa dữ liệu””Được cho rằng TRUE trường hợp ô chỉ định tất cả chứa dữ liệu. Ngược lại thì là FALSE

Những ô cùng với độ lâu năm chuỗi bằng 0 chính vậy ô trống

=IF(A1””, 1, 0)

Trả về 1 nếu A1 ô tất cả dữ liệu, trái lại thì trả về 0

Nếu A1 gồm chuỗi giá trị rỗng thì bí quyết trả về 0

ISBLANK()=FALSEĐược cho rằng TRUE giả dụ ô ấn định chưa phải ô rỗng. Ngược lại thì là FALSE

Ô với độ lâu năm chuỗi bằng o chính vậy ô ko rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương từ bỏ như các công thức trên, nhưng lại trả về 1 trường hợp A1 có bao gồm 1 chuỗi giá trị rỗng

Ví dụ dưới đây sẽ biểu diễn biểu thức logic có đựng dữ liệu/ trống rỗng sẽ như vậy nào.

Giả sử như tài liệu trong cột C chỉ bao gồm được sau khoản thời gian đã có dữ liệu trong cột B tương ứng với game đã ra mắt thì chúng ta có thể dùng phương pháp hàm IF sau để lưu lại những game vẫn hoàn thành

=IF($C2"", "Completed", "")=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không tồn tại độ nhiều năm chuỗi bởi 0 trong bảng cần cả hai bí quyết đều trả về công dụng như nhau:

*

Nếu bạn muốn xem lí giải cách áp dụng hàm IF vào Excel này dưới dạng video, thì mời chúng ta theo dõi video sau đây:

Ví dụ sử dụng hàm IF trong bài toán xếp nhiều loại theo điểm số

Trong trường hợp bạn có một yêu cầu bố trí điểm số như sau:

Từ 5 mang lại 6.5: xếp các loại trung bìnhTừ 6.5 mang đến 8: xếp một số loại kháTừ 8 trở lên: xếp loại giỏi

giả sử điểm số nằm trong ô A1, thì bạn cũng có thể viết hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1 IF(AND(A1>=6.5, A1 IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong trường vừa lòng này, nếu như bạn thấy câu hỏi viết hàm IF lồng nhau quá phức tạp và nặng nề hiểu, thì chúng ta cũng có thể tham khảo bí quyết làm khác ngăn nắp và dễ nắm bắt hơn bởi cách sử dụng hàm VLOOKUP

Như vậy với nội dung bài viết này, dechehoisinh.vn đã share cho chúng ta cách sử dụng hàm IF trong Excel: công thức cho số, cam kết tự, dữ liệu và ô trống và một trong những các ví dụ. Trường hợp có bất kỳ thắc mắc gì gồm thể comment ngay dưới bài viết này để công ty chúng tôi có thể giải quyết mọi thắc mắc của công ty một giải pháp sớm nhất.

Những kiến thức bạn vẫn xem ở trong khóa học: Excel từ cơ bản tới nâng cao của học Excel Online. Khóa học này cung cấp cho chính mình kiến thức một cách không thiếu thốn và có hệ thống về những hàm, các công nuốm trong excel, áp dụng excel trong công việc…