Bên cạnh những thành phần chủ yếu trong câu như chủ ngữ, vị ngữ, ngữ pháp tiếng Anh còn có thêm những trạng từ bỏ chỉ thời gian, những liên từ bỏ nối,… để giúp câu văn rõ nghĩa và cụ thể hơn. Trong số đó, cấu trúc by the time là 1 liên từ bỏ chỉ thời gian được áp dụng nhiều tuyệt nhất cả trong văn nói cùng văn viết. Vậy giải pháp sử dụng cấu trúc này là gì? Sự khác biệt giữa by the time và một số trong những liên từ chỉ thời hạn khác như thế nào? Hãy thuộc Step Up tìm hiểu chi tiết cấu tạo by the time ngay dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng before after by the time


1. Cấu tạo by the time và giải pháp sử dụng

Cấu trúc by the time là một liên tự chỉ thời gian mang ý nghĩa là “khi mà…; vào lúc…; vào thời gian thời gian…; vào thời điểm;…”. Chúng ta sử dụng cấu trúc này để bổ sung cập nhật trạng ngữ chỉ thời gian cho mệnh đề chính và hiểu rõ nghĩa trong câu.

Trong tiếng Anh, kết cấu by the time được sử dụng phổ biến ở thì bây giờ thì vượt khứ. Rõ ràng như sau:

Cấu trúc by the time vào thì hiện tại tại

Cấu trúc by the time được dùng ở thì hiện tại đơn nhằm biểu đạt dự đoán liên hệ về thời gian của 2 hành động, sự việc ra mắt ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:

Với hễ từ tobe

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V-ed/PII

Với cồn từ thường

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + V-inf

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will have + V-ed/PII

Ví dụ:

By the time you receive this call, I will be in Ho đưa ra Minh city. (Khi bạn nhận được cuộc hotline này thì tôi vẫn ở tp Hồ Chí Minh)By the time Min is 18, she will receive a special gift from her parents. (Khi Min tròn 18 tuổi, cô ấy đang nhận được một gói quà đặc biệt từ phụ huynh của mình.)

*
*
*

Bài tập: Chọn câu trả lời đúng cho những câu sau.

1. By the time Luna ______ her studies, she ______ in Hanoi for 4 years.

Xem thêm: Địa Điểm Ẩm Thực Nổi Tiếng Thừa Thiên Huế Nhất Định Phải Thử Một Lần

A.finished – had been B. Finished – has been C. Finishes – had been D. Finished – will have been

2. By the time I arrived home, my sister (leave)________.

A. Left B. Had left C. Leaves D. Will have left

3. By the time she gets home, her daughter _____ in bed.

A. Will be B. Am being C. Am D.would be

4. _____ 2020, I will have been working for K.M company for 10 years.

A. By the time B. When C. In D. By

5. By the time the director ______ khổng lồ the office, you will have completed this assignment.

A. Will come B. Came C. Has come D. Comes

Đáp án:

A B A A D
TÌM HIỂU NGAY

Trên trên đây là bài viết chia sẻ con kiến thức cụ thể nhất về cấu trúc by the time. Mong muốn qua bài viết bạn gọi đã rất có thể tự tin sử dụng by the time tương tự như các tự chỉ thời hạn như when với until trong tiếp xúc và bài bác thi tiếng Anh của mình. Đừng quên đón ngóng những chia sẻ hữu ích tiếp sau từ Step Up nhé. Chúc bạn làm việc tập tốt!