Cách phân biệt cấu trúc Can, Could cùng Be able to lớn trong tiếng Anh thế nào cho đúng? thuộc 4Life English Center (dechehoisinh.vn) tò mò trong nội dung bài viết sau.

Bạn đang xem: Cách dùng be able to và can

*
Cách dùng cấu trúc Can
1. Bí quyết dùng kết cấu Can, Could, Be able lớn trong giờ đồng hồ Anh 1.1. Kết cấu Can 1.2. Kết cấu Could 1.3. Cấu trúc Be able to lớn 4. Bài tập áp dụng và giải đáp

1. Biện pháp dùng kết cấu Can, Could, Be able khổng lồ trong tiếng Anh

1.1. Cấu trúc Can

Can có nghĩa là có khả năng, năng lực. Tủ định của can là can not. Cấu trúc câu: S + can + Vinf + O. cấu tạo can dùng để:

1.1.1. Chỉ một bài toán nào đó hoàn toàn có thể xảy ra

Ví dụ:

The bad thing can happen. (Điều tồi tệ có thể xảy ra).Can you type 100 words in a minute? – Yes, I can. (Bạn hoàn toàn có thể gõ được 100 từ trong 1 phút không? – Có, mình bao gồm thể.)1.1.2. Chỉ khả năng hoàn toàn có thể làm được bài toán gì đó

Ví dụ:

He can swim. (Anh ấy hoàn toàn có thể bơi).She can bring a heavy bag. (Cô ấy có thể mang một chiếc túi nặng).1.1.3. Vào văn nói, “Can” được dùng để chỉ sự mang đến phép, xin phép một việc gì đó

Ví dụ:

Can you give me a hand? (Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi không?).Can I ask you some quuestion. (Tôi rất có thể hỏi bạn một số trong những câu hỏi?).You can eat that cake. (Bạn có thể ăn dòng bánh đó).1.1.4. Khi dùng với động từ tri giác (verbs of perception) CAN mang đến một ý nghĩa tương đương với thì tiếp tục (Continuous Tense)

Ví dụ:

I can smell something burned in the kitchen. (Tôi có thể ngưởi cái gì đó khét trong bên bếp).Listen! I think I can hear the sound of the sea. (Nghe đi! Tôi suy nghĩ tôi hoàn toàn có thể nghe giờ của biển).

1.2. Kết cấu Could

*
Cách dùng cấu tạo Could

“Could” là dạng rượu cồn từ quá khứ của “Can”. Trong văn nói, “Could” được xem như có tương đối nhiều tính chất lịch lãm hơn “Can”. Cấu trúc: S + could + Vinf + O. kết cấu Could dùng để:

1.2.1. Chỉ một việc chắc rằng sẽ xảy ra trong tương lai nhưng chưa chắc chắn chắn

Ví dụ:

The competition could be happened soon. (Cuộc thi rất có thể diễn ra sớm).The winner in this trò chơi could be the Red team. (Người chiến thắng trong game này có thể là team đỏ).1.2.2. Miêu tả sự ngờ vực hay một sự phản phòng nhẹ nhàng

Ví dụ: I can’t believe what he promises. It could be a lie. (Tôi tất yêu tin được đông đảo gì anh ấy hứa. Anh ấy rất có thể là kẻ nói dối).

1.2.3. Sử dụng trong câu đk loại 2

Ví dụ: If I were you, I could take part in that event. (Nếu tôi là bạn, tôi rất có thể tham gia sự kiện này).

1.2.4. “Could” đặc biệt sử dụng với đầy đủ động tự sau

See (nhìn), hear (nghe), smell (ngửi), taste (nếm), feel (cảm thấy), remember (nhớ), understand (hiểu). Ví dụ: When we went into the house, we could smell burning. (Khi shop chúng tôi đi vào nhà, công ty chúng tôi có thể ngửi thấy mùi hương cháy).

1.3. Cấu trúc Be able to

*
Cách dùng kết cấu Be able to

“Be able to” có thể được sử dụng thay thế sửa chữa cho “Can”, mà lại “Can” được dùng phổ biến hơn. Cấu trúc này dùng để:

1.3.1. Chỉ rất nhiều khả năng, năng lực nhất thời

Ví dụ:

He is not able khổng lồ swim, the swimming pool is closed today. (Anh ấy không thể tập bơi vì hồi bơi ngừng hoạt động hôm nay).He can’t play piano, he has never learned how. (Anh ấy thiết yếu chơi bọn piano bởi vì anh ấy chưa bao giờ học chơi cả).He isn’t able to talk fast. (Cậu ấy ko nói cấp tốc được.)1.3.2. Chỉ sự thành công trong việc tiến hành hành động

Ví dụ:

I finished my work early và so was able to go to lớn the pub with my friends. (Bởi bởi vì tôi hoàn thành các bước sớm buộc phải tôi rất có thể đi mang lại quán rượu với các bạn tôi).He was able to lớn remember everything that happened in the previous 10 years. (Anh ấy hoàn toàn có thể nhớ được toàn bộ những gì đã xẩy ra 10 năm ngoái đó.)1.3.3. Thể thừa khứ của “Be able to”.

Xem thêm: Những Bài Hát Của Nhật Kim Anh Dễ Hát Cho Nữ, Những Bài Hát Hay Nhất Của Nhật Kim Anh

Ví dụ:

I haven’t been able lớn sleep recently. (Gần đây tôi quan yếu ngủ được).We got lost but we were able lớn find our way home again with the map. (Chúng tôi đã trở nên lạc nhưng tiếp đến đã tra cứu lại được con đường về công ty nhờ vào bạn dạng đồ.)The fire was too fierce, so he wasn’t able lớn escape from the building. (Lửa cháy thừa dữ dội, yêu cầu anh ấy đã không thể thoát thoát khỏi toà nhà.)1.3.4. Rành mạch “Can” va “Be able to”.

Cả hai những mang ý nghĩa diễn tả khả năng. Can để mô tả ai hoàn toàn có thể làm việc gì ở hiện nay tại, còn be able to diễn tả ai có thể làm gì trong tương lai. Ví dụ:

I can play violen.She’ll be able khổng lồ buy new house next year.

2. Một số cấu tạo đặc biệt cùng với Can

Can’t help + V-ing: cấp thiết không

Ví dụ: I can’t help him. He is my brother. (Tôi không thể không giúp anh ấy. Anh ấy là anh của tôi).

Can’t stand = can’t bear + V-ing: cần thiết chịu được, cực không thích

Ví dụ: I can’t stand stopping laughing at them. (Tôi ko thể xong cười họ).

3. Một số để ý khi thực hiện Can, Could, Be able to

*
Một số để ý khi sử dụng Can, Could, Be able toCan cùng be able to rất có thể dùng sửa chữa thay thế cho nhau. Tuy nhiên, be able to với tính trọng thể hơn, còn can được dùng thịnh hành hơn.

Ví dụ: She can dance well. (phổ đổi thay hơn) = She is able to lớn dance well. (trang trọng hơn) (Cô ấy có thể nhảy giỏi.)

Trong câu khẳng định, could cùng be able to hoàn toàn có thể dùng thay thế cho nhau nếu như nói về khả năng chung chung. Tuy nhiên, could vẫn được dùng thịnh hành hơn.

Ví dụ: He could speak when he was 1. (phổ biến hóa hơn) = He was able to speak when he was 1. (Cậu bé nhỏ biết nói khi bắt đầu 1 tuổi.)

Khi muốn diễn đạt ai đó có tác dụng được gì vào 1 hoàn cảnh nhất định, thì họ chỉ cần sử dụng be able lớn chứ không cần sử dụng could.

Ví dụ: We were able lớn get tickets for the match yesterday. (Chúng tôi đã cài được vé đến trận đấu ngày hôm qua.)

Ở tủ định cùng nghi vấn, could và be able to có thể sử dụng thay thế cho nhau.

Ví dụ: She couldn’t/ wasn’t able lớn come into her house because she had lost the key. (Cô ấy cần yếu vào được vào nhà vì chưng cô ấy đã biết thành mất chìa khoá.) Were you able to/ Could you ride a bile when you were ten? (Lúc 10 tuổi bạn đã biết đi xe đạp chưa?)

4. Bài xích tập vận dụng và đáp án

4.1. Bài xích tập 1

I…………to him on the phone for three weeks last month. (not/can/to speak)If you try hard, you………… your examinations. (can/to pass)Luke has passed his driving test, now he………… a car. (can/to drive)They were so busy, they…………me. (not/can/to text)Dennis…………the trumpet after four months. (can/to play)Maybe the Smiths………… a new house next year. (can/to build)Last week we………… swimming, this week we can’t. (can/to go)When I was five, I…………. (not/can/to swim)Alex…………his homework when his desk is in such a mess. (not/can/to do)

4.2. Bài bác tập 2

I can’t see you on Friday, but I ………..meet you on Saturday morning.You have khổng lồ be careful in this part of the city. It ………..be dangerous.I can’t understand Mark. I’ve never ………..understand him.Ask Katherine about your problem. She might……….. Help you.I used to lớn ………..stand on my head, but I can’t vì it anymore.Nicole ………..drive, but she doesn’t have a car.

4.3. Bài bác tập 3

_______ you hear the fireworks from your house last night?CanCan’tCouldDo you think you _______ write that report by Tuesday? I know you’re very busy.will be able tocouldn’thave been able toI _________ touch my toes. See!couldcanwill be able toI ________ spend another moment in that restaurant. It was too noisy.can’tcouldn’thave been able toI _________ never seem lớn get the temperature right.cancan’tto be able to

4.4. Đáp án

Bài 1:

could not speakcan passcan drivecould not textcould playwill be able to buildcould gocould not swimwill not be able to lớn do

Bài 2:

can/ will be able tocanbeen able tobe able tobe able tocan

Bài 3:

cabba

Trên phía trên là tổng thể ngữ pháp kèm theo bài bác tập của cấu trúc can. 4Life English Center (dechehoisinh.vn) hy vọng bạn sẽ nắm vững kiến thức và có thể áp dụng trong các tình huống và bài xích tập.