- Đếm xem bao gồm bao nhiêu chữ số ở chỗ thập phân của số phân tách thì đưa dấu phẩy ngơi nghỉ số bị phân chia sang bên yêu cầu bấy nhiêu chữ số.

Bạn đang xem: Cách chia số thập phân cho số thập phân

- bỏ dấu phẩy ở số phân tách rồi thực hiện phép phân tách như chia cho số từ bỏ nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (13,11:2,3) b) (31,25:1,25)

Cách giải:

a) Ta để tính rồi làm cho như sau:

*

Vậy (13,11:2,3 = 5,7).

b) Ta để tính rồi làm cho như sau:

*

Vậy (31,25:1,25 = 25).

Xem thêm: Top 5 Ứng Dụng Phiên Dịch Ngôn Ngữ Bằng Giọng Nói Chất Lượng Số 1 2022

Chú ý: Khi gửi dấu phẩy sang yêu cầu mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì sản xuất đó từng ấy chữ số (0).


2. Chia một số trong những thập phân mang lại 0,1; 0,01; 0,001; …

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (3,75:0,1) b) (12,41:0,01)

Cách giải

*

Quy tắc: mong muốn chia một số trong những thập phân mang lại (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta chỉ việc chuyển lốt phẩy của số kia lần lượt sang bên bắt buộc một, hai, ba, … chữ số.


Nhận xét: lúc chia một vài thập phân mang lại (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta được hiệu quả bằng với vấn đề nhân số thập phân kia với (10;,,100;,,1000;...).

Ví dụ: Tính nhẩm:

(eginarrayla),,3,55:0,1 quad quad quad quad quad quad &; c),4,68:0,001\b),,0,27:0,01 quad quad quad quad và d),52,5:0,0001endarray)

Cách giải:

(eginarrayla),,3,55:0,1 = 35,5 quad quad quad & c),4,68:0,001 = 4680\b),,0,27:0,01 = 27 quad quad quad ; &d),52,5:0,0001 = 525000endarray).


Mục lục - Toán 5
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan tiền ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
bài bác 1: Ôn tập quan niệm phân số. Tính chất cơ bạn dạng của phân số
bài 2: Ôn tập: đối chiếu hai phân số
bài 3: Ôn tâp: so sánh phân số (tiếp)
bài xích 4: Phân số thập phân
bài xích 5: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhị phân số
bài 6: Ôn tập: Phép nhân và phép phân tách hai phân số
bài bác 7: lếu số
bài 8: lếu số (tiếp)
bài bác 9: Ôn tập về giải toán
bài 10: Ôn tập và bổ sung về giải toán
bài 11: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ lâu năm
bài bác 12: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng
bài xích 13: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
bài bác 14: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích
CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
bài 1: tư tưởng số thập phân
bài bác 2: hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
bài bác 3: Số thập phân bằng nhau. đối chiếu hai số thập phân
bài 4: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
bài bác 5: Viết các số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân
bài 6: Viết các số đo diện tích s dưới dạng số thập phân
bài bác 7: Phép cùng số thập phân. Tổng những số thập phân
bài xích 8: Phép trừ nhị số thập phân
bài bác 9: Nhân một trong những thập phân với một số tự nhiên
bài xích 10: Nhân một vài thập phân với 10, 100, 1000, ...
bài 11: Nhân một số trong những thập phân với một số thập phân
bài xích 12: Chia một trong những thập phân cho một số tự nhiên
bài xích 13: Chia một trong những thập phân đến 10, 100, 1000, ...
bài xích 14: Chia một số tự nhiên cho một vài tự nhiên nhưng thương tìm được là một số trong những thập phân
bài bác 15: Chia một số trong những tự nhiên cho một trong những thập phân
bài 16: Chia một số thập phân cho một số trong những thập phân
bài bác 17: Tỉ số phần trăm. Những phép tính với tỉ số xác suất
bài bác 18: Giải toán về tỉ số phần trăm: kiếm tìm tỉ số tỷ lệ của nhị số
bài 19: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá chỉ trị tỷ lệ của một số
bài xích 20: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một vài khi biết giá trị xác suất của số kia
bài xích 21: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán
CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC
bài xích 1: Tam giác. Diện tích hình tam giác
bài xích 2: Hình thang. Diện tích s hình thang
bài 3: Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình tròn trụ
bài 4: Diện tích hình tròn trụ
bài 5: rèn luyện về diện tích những hình
bài xích 6: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
bài xích 7: diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
bài bác 8: diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương
bài 9: Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối
bài 10: Thể tích hình hộp chữ nhật
bài bác 11: Thể tích hình lập phương
CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
bài bác 1: Bảng đơn vị đo thời hạn
bài 2: cộng số đo thời gian
bài 3: Trừ số đo thời gian
bài bác 4: Nhân số đo thời hạn với một số trong những
bài bác 5: chia số đo thời hạn cho một số
bài bác 6: vận tốc
bài xích 7: Quãng con đường
bài bác 8: thời hạn
bài xích 9: nhị vật hoạt động ngược chiều
bài 10: nhì vật hoạt động cùng chiều
bài xích 11: chuyển động trên dòng nước
CHƯƠNG 5: ÔN TẬP
bài xích 1: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
bài bác 2: Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích
bài xích 3: Ôn tập về số đo thời gian
bài xích 4: Ôn tập về phép cộng
bài xích 5: Ôn tập về phép trừ
bài 6: Ôn tập về phép nhân
bài bác 7: Ôn tập về phép chia
bài xích 8: Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một trong những hình
bài bác 9: Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một trong những hình
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.