Cấu trúc và phương pháp dùng các thì trong tiếng anh: Xem chi tiết công thức của 12 thì trong tiếng anh thuộc dấu hiệu phân biệt và phương pháp dùng của những thì trong giờ đồng hồ anh khi bạn học ngữ pháp tiếng anh.

Bạn đang xem: Các thì tiếng anh và cách dùng

Trước lúc đi vào cụ thể từng thì, chúng ta cũng có thể theo dõi bảng nắm tắt về 12 thì trong giờ đồng hồ anh dưới đây:

*
Ngữ pháp tiếng anh: 12 thì trong giờ đồng hồ anh

1. Thì hiện tại Đơn (Simple Present):

S + Vs/es + O (Đối với cồn từ Tobe)S + do/does + V + O (Đối với rượu cồn từ thường)

Dấu hiệu nhận ra thì lúc này đơn: always, every, usually, often, generally, frequently.

Cách sử dụng thì lúc này đơn

Thì bây giờ đơn diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên. Ex: The sun ries in the East. Tom comes from England.Thì lúc này đơn mô tả 1 kinh nghiệm , một hành vi xảy ra tiếp tục ở hiện tại. Ex: Mary often goes lớn school by bicycle. I get up early every morning.Lưu ý : ta thêm “es” sau những động từ bỏ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.Thì hiện tại đơn diễn đạt năng lực của con bạn : Ex : He plays badminton very wellThì lúc này đơn còn diễn đạt một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu , quan trọng đặc biệt dùng với các động tự di chuyển.

2. Thì hiện nay tại tiếp diễn (Present Continuous): S + be (am/ is/ are) + V_ing + O

Dấu hiệu phân biệt Thì bây giờ tiếp diễn: now, right now, at present, at the moment,……….

Cách cần sử dụng Thì hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này tiếp biểu đạt một hành vi đang diễn ra và kéo dài dài một thời hạn ở hiện nay tại. Ex: The children are playing football now.Thì này cũng thường tiếp theo sau sau câu đề nghị, mệnh lệnh. Ex: Look! the child is crying. Be quiet! The baby is sleeping in the next room.Thì này còn miêu tả 1 hành động xảy ra lặp đi tái diễn dùng với phó từ ALWAYS: Ex : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember –Thì này còn được sử dụng để diễn tả một hành động sắp xảy ra ( sinh hoạt tương lai gần) Ex: He is coming tomrow

Lưu ý : Không sử dụng thì này với các động trường đoản cú chỉ nhấn thức chi giác như : khổng lồ be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,………. Ex: I am tired now. She wants to lớn go for a walk at the moment. Vì chưng you understand your lesson? lúc học tiếng anh online, chúng ta có thể bài viết liên quan về biện pháp chia thì trong giờ đồng hồ anh

3. Thì quá khứ 1-1 (Simple Past): S + was/were + V_ed + O

Dấu hiệu nhận biết thì thừa khứ đơn: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách cần sử dụng thì thừa khứ đơn: Thì vượt khứ đơn mô tả hành hễ đã xảy ra và chấm dứt trong thừa khứ với thời gian xác định.

CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ

When + thì vượt khứ đơn (simple past)When + hành vi thứ nhất

4. Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): S + was/were + V_ing + O

Dấu hiệu nhận biết thì vượt khứ tiếp diễn: While, at that very moment, at 10:00 last night, và this morning (afternoon).

Cách sử dụng thì vượt khứ tiếp diễn: dùng để miêu tả hành đụng đã xảy ra cùng lúc. Tuy vậy hành động trước tiên đã xẩy ra sớm hơn cùng đã đang liên tiếp xảy ra thì hành vi thứ hai xảy ra.

CHỦ TỪ + WERE/WAS + ÐỘNG TÙ THÊM -ING. While + thì thừa khứ tiếp tục (past progressive)

5. Thì hiện nay tại hoàn thành (Present Perfect): S + have/ has + Past participle + O

Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại hoàn thành: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách sử dụng thì bây giờ hoàn thành:

Thì bây giờ hoàn thành mô tả hành hễ đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ngơi nghỉ 1 thời gian không xác minh trong quá khứ.Thì hiện nay tại kết thúc cũng diễn đạt sự lập đi lập lại của 1 hành động trong thừa khứ.Thì hiện nay tại chấm dứt cũng được dùng với i since và for.Since + thời gian ban đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi tín đồ nói cần sử dụng since, tín đồ nghe phải tính thời hạn là bao lâu.For + khoảng thời gian (từ ban đầu tới bây giờ) Khi bạn nói dùng for, bạn nói phải tính thời hạn là bao lâu.

Xem thêm: Ý Nghĩa Sticker Trên Zalo 2020, Ý Nghĩa Icon Zalo

*

6. Thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn (Present Perfect Continuous): S + have/ has + been + V_ing + O

Dấu hiệu nhận thấy Thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far.

Cách sử dụng thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn: Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn của 1 hành vi đã xẩy ra trong quá khứ và thường xuyên tới hiện tại (có thể tới tương lai).

7. Thừa khứ xong xuôi (Past Perfect): S + had + Past Participle + O

Dấu hiệu nhận thấy thì quá khứ trả thành: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành: Thì quá khứ trả thành mô tả 1 hành vi đã xảy ra và xong xuôi trong quá khứ trước 1 hành vi khác cũng xẩy ra và ngừng trong quá khứ.

8. Thừa khứ ngừng tiếp diễn (Pas Perfect Continuous): S + had + been + V_ing + O

Từ nhận biết thì thừa khứ hoàn thành tiếp diễn: until then, by the time, prior to that time, before, after.

Cách sử dụng thì khứ chấm dứt tiếp diễn: Thì quá khứ xong tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong thừa khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xẩy ra và cũng kết thúc trong thừa khứ

9. Tương lai solo (Simple Future): S + shall/will + V(infinitive) + O

Cách cần sử dụng thì sau này đơn:

Khi các bạn đoán (predict, guess), sử dụng will hoặc be going to.Khi chúng ta chỉ dự định trước, sử dụng be going to lớn không được sử dụng will. CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING lớn + ÐỘNG TỪ (ở hiện nay tại: simple form)Khi bạn mô tả sự tự nguyện hoặc sự sẵn sàng, sử dụng will không được dùng be going to. CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)

10. Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous): S + shall/will + be + V_ing+ O

Dấu hiện nhận biết Thì tương lai tiếp diễn: in the future, next year, next week, next time, and soon.

Cách dùng Thì tương lai tiếp diễn:Thì tương lai tiếp diễn mô tả hành đụng sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.

CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING hoặcCHỦ TỪ + BE GOING lớn + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING

11. Thì tương lai xong xuôi (Future Perfect): S + shall/will + have + Past Participle

Dấu hiệu nhận ra Thì tương lai trả thành: by the time & prior khổng lồ the time (có nghĩa là before)

Cách cần sử dụng Thì tương lai hoàn thành: Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ xong trước 1 hành vi khác vào tương lai. CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE)

12. Tương Lai xong xuôi Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous): S + shall/will + have been + V_ing + O

Cách dùng: Thì tương lai kết thúc tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ sẽ xảy ra sau này và sẽ chấm dứt trước 1 hành vi khác vào tương lai.